Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MNB rendeletek

nyomtatás

A jogszabályok megjelenítésében partnerünk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (www.mhk.hu), mely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. §-ával létrehozott Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) közzétételéről a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján gondoskodik.

Az egyes rendeletek címére kattintva honlapunk a Nemzeti Jogszabálytár oldalára navigálja, ahol az adott rendelet mai napon hatályos szövegét olvashatja. Amennyiben az adott rendelet már nincs hatályban, azt dőlt betűvel és szürke betűszínnel jelöltük.

A Nemzeti Jogszabálytár a - kereső űrlap használatával megjelenített - jogszabályok címeit különböző színekkel jelöli meg (fekete: hatályos, piros: hatályon kívül helyezett, kék: még nem hatályos), illetve a cím alatt feltünteti azt az időszakot, amíg a megjelenített jogszabály hatályos. A Nemzeti Jogszabálytár oldalán lehetősége van továbbá 5 évre visszamenőleg a korábbi időállapotoknak megfelelő jogszabályszöveget lekérdezni, ehhez a jogszabály címe után feltüntetett naptárra kell kattintania.

2017

15/2017. (V. 26.) MNB rendelet
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

14/2017. (V. 26.) MNB rendelet
a „Kiegyezés” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

13/2017. (V. 26.) MNB rendelet
a „Kiegyezés” ezüst emlékérme kibocsátásáról

12/2017. (V. 17.) MNB rendelet
az „Irinyi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről

10/2017. (IV. 20.) MNB rendelet
a „Bükki Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

9/2017. (IV. 20.) MNB rendelet
a „Bükki Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról

8/2017. (III. 2.) MNB rendelet
az „Arany János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 

7/2017. (III. 2.) MNB rendelet
az „Arany János” ezüst emlékérme kibocsátásáról 

6/2017. (III. 2.) MNB rendelet
az „Arany János” arany emlékérme kibocsátásáról

5/2017. (II. 23.) MNB rendelet
az „Árpád-házi Szent Margit” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

4/2017. (II. 23.) MNB rendelet
az „Árpád-házi Szent Margit” arany emlékérme kibocsátásáról

3/2017. (II. 16.) MNB rendelet
a „Kossuth Zsuzsanna” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2/2017. (II. 16.) MNB rendelet
a „Kossuth Zsuzsanna” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1/2017. (II. 10.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

2016

56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet
a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

53/2016. (XII. 21.) MNB rendelet
a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet és a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet
a 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló 14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

46/2016. (XI. 25.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet módosításáról

45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet
a kötelező tartalékráta mértékéről

44/2016. (XI. 14.) MNB rendelet
2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

43/2016. (XI. 14.) MNB rendelet
megújított 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet
megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

41/2016. (XI. 2.) MNB rendelet
a „Rákoskeresztúri Újköztemető Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet
az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről

38/2016. (IX. 29.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

37/2016. (IX. 20.) MNB rendelet
a „Széchenyi István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

36/2016. (IX. 20.) MNB rendelet
a „Széchenyi István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet
a „Szigetvári vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

34/2016. (IX. 2.) MNB rendelet
a „Szigetvári vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

33/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet
a „Fővárosi Állat- és Növénykert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet
a „Fővárosi Állat- és Növénykert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

30/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
a „Hetvenéves a forint” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

29/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
a „Hetvenéves a forint” ezüst emlékérme kibocsátásáról

28/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
a forint bevezetésének hetvenedik évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

27/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
a „Zsigmond aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
a „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

24/2016. (VII. 8.) MNB rendelet
a „Szent Márton” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

23/2016. (VII. 8.) MNB rendelet
a „Szent Márton” ezüst emlékérme kibocsátásáról

22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

19/2016. (V. 25.) MNB rendelet
az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet
20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról

13/2016. (IV. 21.) MNB rendelet
a „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

12/2016. (IV. 21.) MNB rendelet
a „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

11/2016. (IV. 21.) MNB rendelet
a „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

10/2016. (IV. 21.) MNB rendelet
a „Magyarország Alaptörvénye” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

9/2016. (IV. 21.) MNB rendelet
a „Magyarország Alaptörvénye” ezüst emlékérme kibocsátásáról

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

7/2016. (III. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

6/2016. (III. 1.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

5/2016. (III.1) MNB rendelet
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

4/2016. (III.1.) MNB rendelet 
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

3/2016. (II. 8.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

2/2016. (I. 29.) MNB rendelet 
a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

1/2016. (I. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

2015

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről

55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet
a technikai kamatláb maximális mértékéről

53/2015. (XII. 21.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet
a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról

46/2015. (XI. 11.) MNB rendelet
a kötelező tartalékráta mértékéről

45/2015. (XI. 2.) MNB rendelet
a „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

44/2015. (XI. 2.) MNB rendelet
a „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról

43/2015. (X. 15.) MNB rendelet
a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról szóló 10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet módosításáról

42/2015. (X. 13.) MNB rendelet
a „Róth Miksa” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

41/2015. (X. 13.) MNB rendelet
a „Róth Miksa” ezüst emlékérme kibocsátásáról

40/2015. (X. 12.) MNB rendelet 
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

39/2015. (IX. 29.) MNB rendelet 
a „Széll Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

38/2015. (IX. 29.) MNB rendelet
a „Széll Kálmán” ezüst emlékérme kibocsátásáról

37/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről

34/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a „Vizsolyi Biblia” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

33/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a „Vizsolyi Biblia” 5000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról

32/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a „Vizsolyi Biblia” 50 000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról

31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

30/2015. (IX. 2.) MNB rendelet
„Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek” felirattal ellátott 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

29/2015. (VIII. 17.) MNB rendelet
a „Mohácsi Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

27/2015. (VIII. 6.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról

25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet
a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról

24/2015. (VII. 21.) MNB rendelet
a „Szilvay Kornél” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

23/2015. (VII. 21.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

21/2015. (VI. 29.) MNB rendelet
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

19/2015. (VI. 23.) MNB rendelet
a „Kőszegi vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet
a „Kőszegi vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

15/2015. (V. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

12/2015. (IV. 20.) MNB rendelet
a „Duna-Ipoly Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

11/2015. (IV. 20.) MNB rendelet
a „Duna-Ipoly Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról

10/2015. (III. 30.) MNB rendelet
a „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

9/2015. (III. 30.) MNB rendelet
a „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

8/2015. (III. 25.) MNB rendelet
a „Tinódi Sebestyén” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

7/2015. (III. 25.) MNB rendelet
a „Tinódi Sebestyén” ezüst emlékérme kibocsátásáról

6/2015. (III. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

5/2015. (III. 12.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

4/2015. (III. 6.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

3/2015. (II. 20.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

2/2015. (II. 19.) MNB rendelet
a „Csók István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1/2015. (II. 19.) MNB rendelet
a „Csók István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014

60/2014. (XII. 23.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet
a fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

57/2014. (XII. 13.) MNB rendelet
a „Homoki-Nagy István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

56/2014. (XII. 13.) MNB rendelet
a „Homoki-Nagy István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

53/2014. (XII. 10.) MNB rendelet
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet módosításáról

52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
a „Zrínyi Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
a „Zrínyi Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
a „Lechner Ödön” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
a „Lechner Ödön” ezüst emlékérme kibocsátásáról

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet
a „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

40/2014. (X. 29.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet
a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

38/2014. (X. 6.) MNB rendelet
a „Bárány Róbert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

37/2014. (X. 6.) MNB rendelet
a „Bárány Róbert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet
a „Somogyvár-Kupavár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet
megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

30/2014. (VII. 30.) MNB rendelet
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

29/2014. (VII. 30.) MNB rendelet
a „Magyar Máltai Szeretetszolgálat” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet
a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet
a „Fáy András” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

25/2014. (VII. 17.) MNB rendelet
a „Fáy András” ezüst emlékérme kibocsátásáról

24/2014. (VI. 27.) MNB rendelet
a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet
a „Spányi Béla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet
a „Spányi Béla” ezüst emlékérme kibocsátásáról

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
az ISIN azonosítóról

19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

17/2014. (V. 27.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2014. (V. 19.) MNB rendelet
a „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

15/2014. (V. 19.) MNB rendelet
a „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme kibocsátásáról

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet
az „Egressy Béni” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet
az „Egressy Béni” ezüst emlékérme kibocsátásáról

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet
a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

9/2014. (III. 31.) MNB rendelet
az „Ybl Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet
az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

7/2014. (III. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

6/2014. (III. 18.) MNB rendelet
a „Mária aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

5/2014. (III. 18.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

4/2014. (III. 18.) MNB rendelet
a „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

3/2014. (II. 18.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2/2014. (II. 14.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

1/2014. (I. 21.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2013

44/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

42/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

41/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Magyar Nemzeti Bank közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

40/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár, a biztosító, a független biztosításközvetítő, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

38/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

37/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

36/2013. (XII. 17.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
az ISIN azonosítóról

34/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

33/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

32/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

31/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

30/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

29/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

26/2013. (XII. 7.) MNB rendelet
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Magyar Nemzeti Bank honlapján történő meghirdetésének rendjéről

25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet
a „Wigner Jenő” ezüst emlékérme kibocsátásáról

23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

22/2013. (X. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

21/2013. (X. 14.) MNB rendelet
a „Robert Capa” arany emlékérme kibocsátásáról

20/2013. (X. 2.) MNB rendelet
a „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” ezüst emlékérme kibocsátásáról

19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

17/2013. (IX. 5.) MNB rendelet
az „Eötvös József” ezüst emlékérme kibocsátásáról

16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott „I. Lajos aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

14/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet
az „I. Lajos aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

13/2013. (VII. 31.) MNB rendelet
a „Gárdonyi Géza: Egri csillagok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet
a „Weöres Sándor születésének 100. évfordulója” ezüst emlékérme kibocsátásáról

9/2013. (V. 28.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

8/2013. (V. 27.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

7/2013. (V. 9.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről

6/2013. (V. 9.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

4/2013. (III. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

3/2013. (II. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2/2013. (II. 20.) MNB rendelet
a „Magyar táncház módszer” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1/2013. (I. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2012

26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról

25/2012. (XII. 18.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

23/2012. (X. 30.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

22/2012. (X. 19.) MNB rendelet
a „Szent-Györgyi Albert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

21/2012. (X. 15.) MNB rendelet
a „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról

20/2012. (X. 15.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

19/2012. (X. 4.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

18/2012. (IX. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

17/2012. (IX. 18.) MNB rendelet
a „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

15/2012. (VI. 27.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról

14/2012. (VI. 15.) MNB rendelet
a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet
a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

11/2012. (V. 16.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

10/2012. (V. 9.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

9/2012. (V. 9.) MNB rendelet
az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

8/2012. (IV. 4.) MNB rendelet
a „MASAT-1” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

7/2012. (IV. 2.) MNB rendelet
az „Örkény István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

6/2012. (IV. 2.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

5/2012. (III. 30.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

4/2012. (I. 20.) MNB rendelet
a „Reményi József” ezüst emlékérme kibocsátásáról

3/2012. (I. 12.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

2/2012. (I. 11.) MNB rendelet
a „Madách Imre: Az ember tragédiája” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1/2012. (I. 3.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

2011

24/2011. (XII. 20.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

23/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 200 forintos címletű érme kibocsátásáról

22/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

21/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

20/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

19/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 10 forintos címletű érme kibocsátásáról

18/2011. (XII. 5.) MNB rendelet
„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 5 forintos címletű érme kibocsátásáról

17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2011. (X. 19.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról

15/2011. (X. 19.) MNB rendelet
a „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról

14/2011. (X. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

13/2011. (X. 3.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet
a „Clark Ádám” emlékérme kibocsátásáról

9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet
a „Bibó István” emlékérme kibocsátásáról

8/2011. (VII. 13.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

7/2011. (VI. 6.) MNB rendelet
a „Deák téri evangélikus templom” emlékérme kibocsátásáról

6/2011. (IV. 13.) MNB rendelet
a „Duna-Dráva Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról

5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet
a „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról

4/2011. (II. 23.) MNB rendelet
a „Mohácsi busójárás” emlékérme kibocsátásáról

3/2011. (I. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2/2011. (I. 11.) MNB rendelet
a „Jedlik Ányos” emlékérme kibocsátásáról

1/2011. (I. 7.) MNB rendelet
„Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége” emlékérme kibocsátásáról

2010

21/2010. (XII. 21.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnökének az MNB rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

18/2010. (XI. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

17/2010. (X. 29.) MNB rendelet
az „Erkel Ferenc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

16/2010. (X. 29.) MNB rendelet
az „Erkel Ferenc” arany emlékérme kibocsátásáról

15/2010. (X. 12.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

14/2010. (IX. 21.) MNB rendelet
a „Bíró László, a golyóstoll szabadalmaztatója” emlékérme kibocsátásáról

13/2010. (IX. 6.) MNB rendelet
a kötelező tartalékráta mértékéről

12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet
a „Szent István intelmei” 50 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról

11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet
a „Szent István intelmei” 500 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról

10/2010. (VII. 27.) MNB rendelet
az „Úszó-Európa-bajnokság, 2010” emlékérme kibocsátásáról

9/2010. (IV. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

8/2010. (IV. 16.) MNB rendelet
az „Őrségi Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról

7/2010. (IV. 16.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet módosításáról

6/2010. (III. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

5/2010. (III. 19.) MNB rendelet
a „Kosztolányi” emlékérme kibocsátásáról

4/2010. (II. 22.) MNB rendelet 
a jegybanki alapkamat mértékéről

3/2010. (I. 28.) MNB rendelet
a forint- és az euroérmék utánzatáról

2/2010. (I. 28.) MNB rendelet
a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról

1/2010. (I. 25.) MNB rendelet 
a jegybanki alapkamat mértékéről

2009

35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről

34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

33/2009. (XII. 21.) MNB rendelet 
a jegybanki alapkamat mértékéről

32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

30/2009. (XI. 20.) MNB rendelet
bankjegyek bevonásáról szóló egyes MNB hirdetmények visszavonásáról

29/2009. (X. 22.) MNB rendelet 
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

28/2009. (X. 19.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

27/2009. (X. 14.) MNB rendelet
a „Kálvin” emlékérme kibocsátásáról

26/2009. (X. 14.) MNB rendelet
a „Kazinczy” ezüst emlékérme kibocsátásáról

25/2009. (X. 14.) MNB rendelet
a „Kazinczy” arany emlékérme kibocsátásáról

24/2009. (IX. 28.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

23/2009. (IX. 22.) MNB rendelet
a „Budapest” emlékérme kibocsátásáról

22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelet
a „Budapesti Dohány utcai zsinagóga” emlékérme kibocsátásáról

21/2009. (VIII. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

20/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

19/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról

17/2009. (VII. 27.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2009. (VI. 11.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

15/2009. (VI. 3.) MNB rendelet
a „Bánki Donát” emlékérme kibocsátásáról

14/2009. (V. 11.) MNB rendelet
a 200 forintos címletű bankjegy bevonásáról

13/2009. (V. 11.) MNB rendelet
a 200 forintos címletű érme kibocsátásáról

12/2009. (V. 8.) MNB rendelet
a „Radnóti” emlékérme kibocsátásáról

11/2009. (II. 27.) MNB rendelet
a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet szabályzataira vonatkozó követelményekről

10/2009. (II. 27.) MNB rendelet
a központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről

9/2009. (II. 27.) MNB rendelet
a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

8/2009. (II. 14.) MNB rendelet
új biztonsági elemmel ellátott 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

7/2009. (II. 14.) MNB rendelet
új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

6/2009. (II. 14.) MNB rendelet
új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

5/2009. (II. 14.) MNB rendelet
új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

4/2009. (II. 14.) MNB rendelet
új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

3/2009. (I. 23.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

2/2009. (I. 23.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

1/2009. (I. 19.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2008

17/2008. (XII. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2008. (XII. 8.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

15/2008. (XI. 24.) MNB rendelet
a kötelező tartalékráta mértékéről

14/2008. (XI. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

13/2008. (XI. 18.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

12/2008. (X. 31.) MNB rendelet
a „Tokaji történelmi borvidék” emlékérme kibocsátásáról

11/2008. (X. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

10/2008. (IX. 9.) MNB rendelet
új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

9/2008. (VIII. 8.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet módosításáról

8/2008. (V. 30.) MNB rendelet
a „Siklósi vár” emlékérme kibocsátásáról

7/2008. (V. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

6/2008. (IV. 28.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

5/2008. (IV. 3.) MNB rendelet
a „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme kibocsátásáról

4/2008. (III. 31.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

3/2008. (II. 14.) MNB rendelet
a „Telefonhírmondó” emlékérme kibocsátásáról

2/2008. (I. 16.) MNB rendelet
a „Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

1/2008. (I. 12.) MNB rendelet
a „Teller Ede születésének 100. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

2007

14/2007. (XI. 29.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

13/2007. (XI. 13.) MNB rendelet
az „Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

12/2007. (XI. 13.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

11/2007. (XI. 6.) MNB rendelet
a „Debreceni Református Nagytemplom” emlékérme kibocsátásáról

10/2007. (X. 1.) MNB rendelet
az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról

9/2007. (IX. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

8/2007. (VII. 3.) MNB rendelet
a „Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

7/2007. (VI. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

6/2007. (VI. 6.) MNB rendelet
az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

5/2007. (V. 10.) MNB rendelet
a „Gyulai vár” emlékérme kibocsátásáról

4/2007. (III. 19.) MNB rendelet
a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

3/2007. (II. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

2/2007. (I. 31.) MNB rendelet
a „Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

1/2007. (I. 16.) MNB rendelet
a „Libelle repülőgép” emlékérme kibocsátásáról

2006

22/2006. (XI. 24.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról

20/2006. (X. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

19/2006. (X. 16.) MNB rendelet
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

18/2006. (X. 16.) MNB rendelet
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

17/2006. (X. 13.) MNB rendelet
„Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója” bicolor ezüst emlékérme kibocsátásáról

16/2006. (X. 13.) MNB rendelet
„Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója” arany emlékérme kibocsátásáról

15/2006. (IX. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

14/2006. (IX. 14.) MNB rendelet
a Magyar Vöröskereszt fennállásának 125. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

13/2006. (VIII. 28.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

12/2006. (VIII. 22.) MNB rendelet
az „Esztergomi bazilika” emlékérme kibocsátásáról

11/2006. (VIII. 1.) MNB rendelet
a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

10/2006. (VII. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

9/2006. (VII. 14.) MNB rendelet
„A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

8/2006. (VI. 19.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

7/2006. (VI. 13.) MNB rendelet
a „Fertő kultúrtáj” emlékérme kibocsátásáról

6/2006. (IV. 12.) MNB rendelet
a „Munkácsi vár” emlékérme kibocsátásáról

5/2006. (III. 23.) MNB rendelet
új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

4/2006. (III. 17.) MNB rendelet
a „Bartók Béla születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

3/2006. (II. 22.) MNB rendelet
a „Ford T-modell” emlékérme kibocsátásáról

2/2006. (II. 15.) MNB rendelet
a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

1/2006. (II. 15.) MNB rendelet
a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról

2005

25/2005. (XII. 12.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

24/2005. (XII. 12.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

23/2005. (XI. 23.) MNB rendelet
az elszámolásforgalom lebonyolítására vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről

22/2005. (XI. 10.) MNB rendelet
a „Bocskai István fejedelemmé választásának 400. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

21/2005. (X. 18.) MNB rendelet
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fennállásának 15. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

20/2005. (IX. 28.) MNB rendelet
a „150 éves a Budapesti Református Teológiai Akadémia” emlékérme kibocsátásáról

19/2005. (IX. 19.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

18/2005. (IX. 6.) MNB rendelet
a „100 éves az első magyar postaautó” emlékérme kibocsátásáról

17/2005. (VIII. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

16/2005. (VII. 27.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségről

15/2005. (VII. 18.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

14/2005. (VI. 27.) MNB rendelet
a pénzfeldolgozási tevékenységről és a készpénzforgalmazás feltételeiről

13/2005. (VI. 27.) MNB rendelet
a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai és egyéb feladatokról

12/2005. (VI. 20.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

11/2005. (VI. 11.) MNB rendelet
a kötelező tartalékráta mértékéről

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

9/2005. (V. 28.) MNB rendelet
emlékérme kibocsátásáról

8/2005. (V. 23.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

7/2005. (V. 12.) MNB rendelet
emlékérme kibocsátásáról

6/2005. (IV. 25.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

5/2005. (IV. 12.) MNB rendelet
emlékérme kibocsátásáról

4/2005. (IV. 5.) MNB rendelet
emlékérme kibocsátásáról

3/2005. (III. 29.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2/2005. (II. 21.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

1/2005. (I. 24.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

2004

9/2004. (XII. 20.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

8/2004. (XII. 19.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

7/2004. (XII. 7.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

6/2004. (XI. 29.) MNB rendelet
emlékérme kibocsátásáról

5/2004. (XI. 22.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

4/2004. (X. 18.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

3/2004. (IX. 24.) MNB rendelet
a „Visegrádi vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2/2004. (VIII. 16.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről

1/2004. (V. 4.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről