Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA)

nyomtatás

Az Alapítvány célja

 • Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása;
 • a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése kecskeméti felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;
 • az oktatási tevékenység fejlesztése Bács-Kiskun megyében, elsősorban Kecskeméten, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;
 • a Bács-kiskun megyei felsőoktatási intézmények és az ezekhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;
 • a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;
 • nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • a Kecskeméti Főiskolával közösen a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. 

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

 • adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez;
 • az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;
 • kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;
 • ösztöndíj és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról;
 • a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;
 • szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;
 • képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;
 • elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt;
 • referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);
 • kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;
 • céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban;
 • elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;
 • elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;
 • elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;
 • támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását;
 • támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;
 • külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;
 • támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését.

Az alapítvány honlapja