Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO)

nyomtatás

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány küldetése tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése, valamint a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása.

Az Alapítvány céljai

 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése;
 • a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása;
 • a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése;
 • a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése;
 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása;
 • a magyar szellemi örökség gazdagítása;
 • nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása;
 • külföldi tapasztalatszerzés támogatása;
 • az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése;
 • hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése;
 • részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;
 • tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

 • adományokat gyűjt;
 • céljait segítő szervezeteket működtethet;
 • kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel;
 • kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén;
 • konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;
 • támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását;
 • támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;
 • támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését;
 • támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését;
 • ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését;
 • törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését;
 • díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket;
 • részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;
 • gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét;
 • az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez;
 • kutatási programokat indít, kutatásokat támogat a tématerületen;
 • kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;
 • nemzetközi workshopokat és konferenciákat szervez és támogat;
 • geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működését program alapon támogatja;
 • lehetőséget biztosít fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;
 • elősegíti egy nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítését;
 • ösztönzi a tervezést és döntéshozatalt támogató jövőorientált információs döntés-támogató rendszer kidolgozását a tématerületen.

Az Alapítvány honlapja

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem