Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Háttéranyag a 2011. márciusi Inflációs Jelentés legyezőábrájának értelmezéséhez

nyomtatás

A Magyar Nemzeti Bank negyedévente készített előrejelzéseiben transzparens módon mutatja be a főbb makrogazdasági változók várható jövőbeli alakulását. Mivel a monetáris döntéshozatal egyik legfontosabb információbázisát a stáb által készített előrejelzések képezik, ezért azok kiemelt jelentőségűek a gazdasági szereplők monetáris politikával kapcsolatos várakozásainak alakításában.

A várható inflációs pályára készített előrejelzéseket a jegybank az ún. legyezőábrán publikálja, amely az alap-előrejelzés mellett az előrejelzés bizonytalanságát is képes megjeleníteni. Az aktuális Jelentésben prognózisainkat már az új előrejelzési rendszerünkből kapott eredményekkel mutattuk be. Mivel modelljeink szezonálisan igazított negyedéves idősorokon működnek, így értelemszerűen az eredmények is hasonlóak. A rövid távú inflációs előrejelzések esetében ez az adatkezelés félreértéseket okozhat, így jelen háttéranyagunk összefoglalja a legyezőábra pontos értelmezéséhez szükséges információkat.

A Jelentés legyezőábrája az éves inflációt szezonálisan igazított adatokból számítva mutatja. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan publikált éves fogyasztóiár-index szezonális hatásokat is tartalmazhat. Bár a fogyasztói árak esetében a szezonális hatások az éves árindexeket elméletileg kevésbé torzíthatják, a két indikátor között akár több tized százalékpontos eltérés is lehetséges. A jelenség oka, hogy a válság időszakában erősen csökkenő kereslet, illetve az elmúlt évek gyakori indirekt adóintézkedései az árváltoztatások szezonalitását is érzékenyen érintették.

Az eltérés az elmúlt negyedévekben és emiatt az aktuális rövid távú előrejelzéseinkben is jelentkezik. A KSH szezonalitást is tartalmazó árindexére adott előrejelzésünk 2011 első negyedévében némileg magasabb a szezonális hatásoktól szűrt éves árindexeknél. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a monetáris politika számára releváns időhorizonton ezen torzítás hatása már nem jelentkezik (mivel a szezonális faktorok előrejelzési horizontunkon nem változnak), így a három százalékos inflációs cél mindkét idősor szerint 2012 végén teljesülhet. Mivel a jegybank középtávú inflációs célját a hivatalos, KSH által publikált mutatóban tűzte ki, így a legpontosabb értelmezés érdekében a jövőben, hasonlóan korábbi gyakorlatunkhoz, az alábbi ábrán bemutatott - szezonális hatásokat is tartalmazó – előrejelzésünket fogjuk a legyezőábrában publikálni. Ennek szellemében az aktuális márciusi Inflációs Jelentésben ezen háttéranyag megjelenésének időpontjában módosítjuk az inflációs előrejelzés legyezőábráját, mind az írásos anyagban, mind pedig az ábrakészletben.