Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

2004. december 08, Kiss Gergely - Vadas Gábor: Monetary transmission in Hungarian Housing Market

nyomtatás

Az előadás a Látogtóközpontban lesz megtartva.

Monetáris transzmisszió a magyar lakáspiacon

Tanulmányunkban a lakások és a hozzájuk szorosan kapcsolódó jelzáloghitelek transzmissziós szerepét tekintjük át. A lakáspiac alapvetően három csatornán – a jelzáloghitelek kamatkiadásain, a lakásárak változásán és a hitel csatornán (credit channel) – keresztül gyakorolhat hatást a reálgazdaságra. Az egyes csatornák esetében részletesen bemutatjuk a fejlett országok tapasztalatait, külön kitérve a konvergenciával, a monetáris unióval kapcsolatos kérdésekre. Összefoglaljuk a monetáris politikai szempontból az elmúlt másfél évtized legfontosabb hazai folyamatait, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján vázoljuk az eurózóna csatlakozásig várható folyamatokat. A makrogazdasági változók és a lakásárak közötti kapcsolatra – a rendelkezésünkre álló adatbázison – panel ökonometriai becslést készítettünk, és az így kapott eredményeket felhasználva modellszimulciókat végeztünk a beruházásokat és fogyasztást érintő hatásra. 

A tanulmány a Magyar Nemzeti Bankban folyó "Monetáris Transzmissziós Mechanizmus" kutatási projekt részeként készült. A projekt célja, hogy átfogó képet adjon, és számszerű összefüggéseket tárjon fel a monetáris politika magyarországi hatásmechanizmusának különböző csatornáiról.

Tanulmány