Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pénzutánzat készítés engedélyezése

nyomtatás

Abban az esetben, ha a készíteni tervezett pénzutánzat nem felel meg az MNB engedélye nélkül készíthető utánzatokra vonatkozó követelményeknek, elkészítéséhez az MNB hatósági jogkörben kiadott engedélyét kell kérni. 2014. november 1-jétől az MNB által kibocsátott emlékérméről fém alapanyagból kizárólag az MNB engedélye alapján készíthető utánzat, függetlenül a képi megjelenítéstől és a műszaki paraméterektől.

Az engedélykérelmet az utánzat felhasználójának (készíttetőjének, vagy ha az utánzatot annak tényleges előállítója használja fel, készítőjének) bankjegyutánzat esetén a 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet 1. melléklete, érmeutánzat esetén 2014. november 1-jétől a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtania.

A pénzutánzat készítésére, készíttetésére vonatkozó engedélyezési eljárás

A pénzutánzat készítésének, készíttetésének engedélyezését az MNB hatósági eljárás keretében végzi.

A hatósági jogkör gyakorlója az MNB elnöke, átruházott hatáskörben a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység: MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság

Illetékességi terület: országos.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: az engedélyezési eljárás díjmentes.

Az eljárást megindító okirat: kérelem.

A kérelem benyújtásának módja: postai úton

Magyar Nemzeti Bank
Készpénzlogisztikai Igazgatóság
1850 Budapest

Az ügyintézés határideje: 30 munkanap, amely a határidő lejárta előtt egy alkalommal, indokolt esetben 30 munkanappal meghosszabbítható.

Utánzatokkal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utanzat@mnb.hu