Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Ellenőrzési terv és jelentés

nyomtatás

Az MNB felügyeleti tevékenységének egy részét ellenőrzési eljárással, a rendszeres és eseti adatszolgáltatásból származó adatok, illetve a részére átadott dokumentumok, információk, valamint a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósítja meg.

Az ellenőrzési eljárások keretében átfogó vizsgálatot, utóvizsgálatot, célvizsgálatot, vagy több szervezetnél és személynél azonos téma kapcsán egyidejűleg témavizsgálatot végez. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi előírások határozzák meg: banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, alapkezelőnél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi intézménynél legalább háromévente, pénztárnál, integrációnál, illetve kisbiztosítónál legalább ötévente kell helyszíni vizsgálatot lefolytatnia.

A prudenciális ellenőrzések éves tervét az MNB a jogszabályi előírások alapján közzéteszi. Ezen ellenőrzési terv éves bontásban tartalmazza az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét és szempontrendszerét, valamint az ellenőrzött szervezetek körét, intézménytípusonkénti megjelöléssel.

Az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi területe 2017-re vonatkozó ellenőrzési tervéhez kapcsolódó kiemelt szempontjainak meghatározása az alábbiak figyelembe vételével történt:

  • az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai,
  • az európai felügyeleti hatóságok és testületek döntéseiből, ajánlásaiból, munkaterveiből adódó felügyelési feladatok,
  • az azonosított makroprudenciális kockázatok,
  • magyar jogszabályok megjelenésével, módosításával kapcsolatos új felügyeleti feladatok.

2017-ben a teljes pénzügyi szektorra vonatkozó prioritások a jogosultságkezelések, a visszaélések, csalások kiszűrését segítő belső és külső ellenőrzési kontrollok vizsgálata, valamint az adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása.

A pénzpiaci szektorban kiemelt gazdasági cél a hitelezési folyamatok támogatása, amelynek prudensen és fair módon kell megvalósulnia. Ennek érdekében az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi vizsgálatai során átvilágítja az intézmények hitelezési tevékenységét, az adósságfék szabályozásról szóló MNB rendeletnek való prudenciális megfelelést és folyamatosan nyomon követi a piaci szereplők magatartását. Ezen felül kiemelt figyelmet kíván fordítani az MNB az IFRS bevezetésre való felkészülés ellenőrzésére is.

Piaci és felügyeleti szempontból is jelentős kihívást jelentenek az elmúlt években elfogadott és életbe lépett uniós szabályok és a hozzájuk kapcsolódó további szabályozó eszközök, új adatszolgáltatási rendeletek, amelyek számos területen fogalmaznak meg új vagy éppen szigorúbb elvárásokat a hitelintézetek számára. Ezek betartásához az MNB egyrészt szakmai támogatást kíván nyújtani, másrészt a rendelkezésére álló felügyeleti eszközökkel ellenőrzi az előírások maradéktalan betartását. A hazai szabályozások tekintetében az ún. fair bankrendszerről szóló törvénynek való megfelelés ellenőrzése, valamint a fogyasztókkal kötendő jelzáloghitelszerződések általános szerződési feltételeire vonatkozó előírások betartásának folyamatos nyomon követése, ellenőrzése lesz 2017-ben kiemelt fogyasztóvédelmi feladat. Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi vizsgálatok tekintetében a MNB prioritásként kezeli többek között a határon átnyúló tevékenységet folytató pénzügyi intézményekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kockázatok kezelését, illetve fokozott figyelmet fordít a nemzeti otthonteremtési közösségeket szervezők és a Közösségek felügyeletére is.

Az európai biztosítási szektort érintő legfontosabb változás a Szolvencia II (SII) 2016. január 1-jével történő bevezetése. Az MNB kiemelten ellenőrzi a biztosítók SII előírásoknak való megfelelését is. További mikroprudenciális felügyelési feladat 2017-ben a 2015-ben kidolgozott etikus életbiztosítási koncepció keretében megtett termékfejlesztési lépések visszamérése a biztosítóknál.

A pénztári szektorban 2017-ben fontos feladata az MNB-nek a befektetési döntési folyamatok, illetve a közvetett befektetési költségek indokoltságának vizsgálata, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságának vizsgálata. Az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai alapján prioritásként kezeli az MNB a pénztárak üzleti modellje megalapozottságának vizsgálatát is.

A tőkepiacon az uniós és a hazai jogszabályok betartatása mellett évek óta kiemelt felügyeleti feladat az ügyfélkövetelések védelme, amely egyrészről a hazai intézmények prudenciális felügyelése során, másrészről fogyasztóvédelmi szempontból a befektetési termékek internetes kereskedelmének fokozott ellenőrzésével valósul meg. Mindezen prioritások mellett az MNB 2017-ben különösen nagy hangsúlyt fektet a MiFID II szabályrendszer – a piaci szereplőkkel történő szoros együttműködés keretében megvalósuló – bevezetésére való felkészülésre, a befektetési alapok piaci sérülékenységének, likviditási kockázatainak ellenőrzésére. A piacfelügyeleti tevékenysége keretében az MNB továbbra is kiemelten kezeli az engedély nélküli online devizakereskedési szolgáltatást nyújtók (FOREX-kereskedők) vizsgálatát. 2017-ben ezen túlmenően feladat az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenységek térnyerésének megelőzése is.