Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Ellenőrzési terv és jelentés

nyomtatás

Az MNB felügyeleti tevékenységének egy részét ellenőrzési eljárással, a rendszeres és eseti adatszolgáltatásból származó adatok, illetve a részére átadott dokumentumok, információk, valamint a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósítja meg.

Az ellenőrzési eljárások keretében átfogó vizsgálatot, utóvizsgálatot, célvizsgálatot, vagy több szervezetnél és személynél azonos téma kapcsán egyidejűleg témavizsgálatot végez. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi előírások határozzák meg: banknál (beleértve a takarékszövetkezeti integrációs szervezetet), szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, alapkezelőnél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi intézménynél legalább háromévente, pénztárnál, illetve kisbiztosítónál legalább ötévente kell helyszíni vizsgálatot lefolytatnia.

A prudenciális ellenőrzések éves tervét az MNB a jogszabályi előírások alapján közzéteszi. Ezen ellenőrzési terv éves bontásban tartalmazza az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét és szempontrendszerét, valamint az ellenőrzött szervezetek körét, intézménytípusonkénti megjelöléssel.

Az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi területe 2018-ra vonatkozó ellenőrzési tervéhez kapcsolódó kiemelt szempontjainak meghatározása az alábbiak figyelembe vételével történt:

  • az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai,
  • az európai felügyeleti hatóságok és testületek döntéseiből, ajánlásaiból, munkaterveiből adódó felügyelési feladatok,
  • az azonosított makroprudenciális kockázatok,
  • magyar jogszabályok megjelenésével, módosításával kapcsolatos új felügyeleti feladatok.

2018-ban a teljes pénzügyi szektorra vonatkozó prioritások a visszaélések, csalások kiszűrését segítő belső és külső ellenőrzési kontrollok vizsgálata, valamint az adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása.

A pénzpiaci szektorban kiemelt gazdasági cél a hitelezési folyamatok támogatása, amelynek prudensen és fair módon kell megvalósulnia. Ennek érdekében az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi vizsgálatai során átvilágítja az intézmények hitelezési tevékenységét, a makroprudenciális előírásoknak való megfelelést és folyamatosan nyomon követi a piaci szereplők magatartását. Ezen felül kiemelt figyelmet kíván fordítani az MNB az IFRS-re történő átállás megfelelőségének ellenőrzésére is.

Piaci és felügyeleti szempontból is jelentős kihívást jelentenek az elmúlt években elfogadott és életbe lépett uniós szabályok és a hozzájuk kapcsolódó további szabályozó eszközök, új adatszolgáltatási rendeletek, amelyek számos területen fogalmaznak meg új vagy éppen szigorúbb elvárásokat a hitelintézetek számára. Ezek betartásához az MNB egyrészt szakmai támogatást kíván nyújtani, másrészt a rendelkezésére álló felügyeleti eszközökkel ellenőrzi az előírások maradéktalan betartását. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, valamint a fogyasztókkal kötendő hitelkártya-szerződések általános szerződési feltételeinek elemzése, ellenőrzése lesz 2018-ban kiemelt fogyasztóvédelmi feladat. Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi vizsgálatok tekintetében a MNB prioritásként kezeli többek között a lakossági jelzáloghitelek kamat(felár) változtatásának vizsgálatát, illetve fokozott figyelmet fordít a nemzeti otthonteremtési közösségeket szervezők és a Közösségek felügyeletére is.

Az MNB 2018-ban továbbra is kiemelten ellenőrzi a biztosítók SII előírásoknak való megfelelését is. További mikroprudenciális felügyelési feladat 2018-ban a biztosítók értékesítési tevékenységének ellenőrzése az új jogszabályi előírások (IDD, PRIIPS) tükrében.

A pénztári szektorban 2018-ban fontos feladata az MNB-nek a befektetési döntési folyamatok, illetve a közvetett befektetési költségek indokoltságának vizsgálata, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságának vizsgálata. Az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai alapján prioritásként kezeli az MNB a pénztárak üzleti modellje megalapozottságának vizsgálatát is.

A tőkepiacon az uniós és a hazai jogszabályok betartatása mellett évek óta kiemelt felügyeleti feladat az ügyfélkövetelések védelme, amely egyrészről a hazai intézmények prudenciális felügyelése során, másrészről fogyasztóvédelmi szempontból a befektetési termékek internetes kereskedelmének fokozott ellenőrzésével valósul meg. Mindezen prioritások mellett az MNB 2018-ban különösen nagy hangsúlyt fektet a MiFID II szabályrendszer megvalósulásának ellenőrzésére, a befektetési alapok piaci sérülékenységének, likviditási kockázatainak ellenőrzésére. A piacfelügyeleti tevékenysége keretében az MNB továbbra is kiemelten kezeli az engedély nélküli online devizakereskedési szolgáltatást nyújtók (FOREX-kereskedők) vizsgálatát. 2018-ban ezen túlmenően továbbra is feladat az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenységek térnyerésének megelőzése is.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem