Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA iránymutatásokat adott ki az EU-s bankok belső védelmi vonalainak további harmonizálása érdekében

nyomtatás

Az Európai Bankhatóság (EBA) a mai napon jelentette meg a belső védelmi vonalakról szóló felülvizsgált Iránymutatásait. Ezeknek az Iránymutatásoknak a célja az intézmények belső irányítási megoldásainak, folyamatainak és mechanizmusainak további harmonizálása EU szinten, összhangban azokkal az új követelményekkel, amelyeket ezen a területen a Tőkekövetelmény-irányelv (CRD IV) vezetett be, figyelembe véve az arányosság alapelvét is. A hatékony belső védelmi vonalak nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyes intézmények és a bankrendszer egésze jól működhessen.

Néhány intézményben olyan gyengeségek mutatkoztak a vállalatirányítás terén, amelyek hozzájárultak a bankszektor túlzott és észszerűtlen kockázatvállalásához, egyes intézmények csődjéhez, és rendszerszintű problémák kialakulásához vezettek a tagállamokban és globálisan is. Annak érdekében, hogy ki lehessen védeni a rosszul kialakított vállalatirányítási rendszerek káros hatásait a helyes kockázatkezelésre, és figyelembe véve a CRD-ben bevezetett, erre a területre vonatkozó új követelményeket, az EBA frissítette az eredetileg 2011. szeptember 27-én nyilvánosságra hozott, a belső védelmi vonalakra vonatkozó Iránymutatásait.

Az új Iránymutatások nagyobb hangsúlyt fektetnek a vezető testületek feladataira és felelősségére a kockázatkezeléssel kapcsolatos felügyeleti hatáskörükben, beleértve ezek bizottságainak a szerepét is. Céljuk a kockázatkezelési funkció állapotának javítása, az információáramlás erősítése a kockázat kezelésével foglalkozó terület és a vezető testület között, valamint annak a biztosítása, hogy a felügyelők hatékonyan kísérjék figyelemmel a kockázatkezelési tevékenységet. Az ’ismerd meg a szervezeti felépítésed’ részt és az összetett struktúrákkal foglalkozó pontokat megerősítették, különösen a ’Panama események’ fényében, hogy a vezető testület mindig legyen tudatában az összetett és átláthatatlan struktúrák potenciális kockázatainak, illetve javuljon az átláthatóság. Mindezeken felül továbbfejlesztették az üzleti magatartási keretrendszert, és nagyobb hangsúlyt kap a kockázati kultúra kialakítása, egy magatartási kódex megalkotása és az érdekütközések kezelése.

Jogalap és a soron következő lépések

Az 2013/36/EU Irányelv 74 cikkelyének 1. pontja előírja, hogy az intézményeknek megbízható vállalatirányítási rendszerrel kell rendelkezniük, amely áttekinthető szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi köröket, a fennálló vagy esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokat – beleértve a megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat –, valamint a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló, azt előmozdító javadalmazási szabályokat és gyakorlatokat foglal magában. Ugyanezen cikkely 3. bekezdése megbízza az EBÁ-t, hogy iránymutatásokat bocsásson ki az (1) bekezdésben említett rendszerek, eljárások és mechanizmusok pontos meghatározása céljából.

Az EBH Iránymutatásai 2018. június 30-tól alkalmazandók az EU valamennyi illetékes hatósága, valamint az intézmények számára, egyéni és konszolidált alapon egyaránt. A belső védelmi vonalakról szóló korábbi EBA Iránymutatások (GL44) ugyanezen a napon érvényüket vesztik.

2017. szeptember 26.

Az EBA sajtóközleménye: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-guidance-to-further-harmonise-eu-banks-internal-governance