Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Hatósági vizsga

nyomtatás

Fontos!

Figyelemfelhívás Vizsgabiztosoknak!

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 12. § (1a) bekezdése értelmében a vizsgabiztos az MNB által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus elérhetősége változását az MNB-nek bejelenti. Az MNB a megváltozott adatokról a bejelentést követő 15 napon belül értesíti a képző szerveket.

Amennyiben a vizsgabiztos nem teljesíti, vagy elmulasztja adatainak bejelentését az NGM rendelet 12. § (3)-(5) bekezdései alapján vizsgabiztosi megbízása visszavonható.

Kérem, hogy amennyiben adatai változtak szíveskedjen az MNB-t a hatosagikepzes@mnb.hu email címen értesíteni.

Budapest, 2016. december 9.


A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerinti függő és független biztosításközvetítői, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti tőkepiaci üzletkötői tevékenységet törvényben meghatározott feltételekkel - nyilvántartásba vétel mellett, meghatározott képzettséggel rendelkezve - kell folytatni.

Megfelelő szakképzettség hiányában a fenti jogszabályok hatósági képzés elvégzését és hatósági vizsga letételét írják elő, melynek követelményrendszerét és szabályait jelenleg NGM rendelet szabályoz:

A Rendelet alapján a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) látja el.

A Rendelet felhatalmazása alapján elkészíti és honlapján közzéteszi – a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó – Vizsgaszabályzatot.

A Rendeletben, valamint a Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően az MNB a honlapján tájékoztatást nyújt a képző szervek, oktatók, vizsgabiztosok, vizsgázók és más érdeklődők részére a hatósági képzésekkel és vizsgáztatással kapcsolatos főbb információkról:

    • a képző szervek elérhetőségéről,
    • a hatósági képzések és vizsgák időpontjairól,
    • a kérdésbankról,
    • a Vizsgaszabályzatról,
    • a hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Hatósági képzéssel és vizsgákkal kapcsolatos kérdés esetén kollégáink elérhetőek a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címen, illetve a 06-1-489-9100 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Bank

Budapest, 2016. február 17.