Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Tájékoztató a KKV rendszer használatáról a Képző Szervek részére

nyomtatás

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a képző szerv (a továbbiakban: Képző Szerv) és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) közreműködésével zajlik a biztosításközvetítők hatósági képzése és vizsgáztatása.

Az MNB által működtetett, ún. Közvetítői Képző és Vizsgáztató rendszer (továbbiakban: „KKV ” rendszer) használata a hatósági vizsgáztatásban részt vevők feladatát és munkáját kívánja átláthatóbbá, kezelhetőbbé tenni, megkönnyíteni. Ez a rendszer biztosítja a nyilvántartást, illetve a sikeres vizsgázók részére kiállított tanúsítványok előállítását. A rendszer működéséhez a mellékelt .xls file-ok kitöltése és MNB részére, a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címre történő megküldése szükséges. Az MNB az .xls file-ok mezőit hozzáfűzött megjegyzésekkel, a kitöltéshez szükséges információkkal, magyarázatokkal látta el.

A Képző Szervek a szervezett képzéseiket, az azon előadó oktatókat, a Képző Szerv nevében aláírási jogosultsággal rendelkező (képzési igazolást) aláíró személyeket, a képzési- és vizsgahelyszíneiket, az előre tervezett vizsgaidőpontokat, a konkrét vizsgajelentkezéseket, valamint a vizsga letétele után, a vizsgajegyzőkönyvben rögzített adatokat ezen .xls file-ok kitöltésével és MNB részére történő megküldésével teljesítik. Az .xls file-ok használata kötelező, azok hiányos kitöltése, illetve alkalmazásának elmulasztása a kért képzések és vizsgaidőpontok elmaradásához vezethet, mert jelentősen megnehezíti az MNB munkáját. Ezért indokolt a file-okat a lehető legpontosabban, alaposan, figyelmesen kitölteni és használni.

A Képző Szervnek az .xls file elnevezésében, a file nevében jelzett helyen a saját intézménynevét kell feltüntetnie, illetve ahol szükséges, dátumot is meg kell adnia.

1. Intézmények alapadatai

A nyilvántartásba vétel során alkalmazandó file tartalmazza az intézmények alapadatait. Valamennyi Képző Szervnek rendelkeznie kell saját ún. KKV kóddal, melyet az MNB biztosít. Erre a kódra kell hivatkozni bármilyen változás bejelentése esetén, és az .xls file-t kitöltve meg kell küldeni az MNB részére.

Fontos! A Képző Szerv neve és a székhelyének adatai nem módosíthatóak az .xls táblával! A Képző Szerv név változását, illetve a székhely adatainak változását, módosítását hivatalos úton kell az MNB-nél kezdeményezni a változástól számított 8 napon belül. A Képző Szervhez tartozó egyéb entitások is, mint például a képzési helyszínek, vizsga helyszínek, oktatók, stb. is KKV kóddal rendelkeznek majd, amelyeket a további .xls file-ok kitöltésekor használni szükséges.

A Képző Szerv KKV kódját megtalálja az MNB honlapján, amely az alábbi linken érhető el: https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/egyeb_piaci_szereplok/reszletek?in=KepzoSzervekBKKV

2. Képzés

A képzések hasonlóképpen ún. KKV kóddal fognak rendelkezni, amelyet a képzés elnevezésű .xls file kitöltését követően biztosít az MNB.

A képzések KKV kódjaihoz szükséges a megfelelő adatok értelemszerű kitöltése és megküldése az MNB részére. A képzéseket előzetesen kell bejelenteni az MNB-nél.

Figyelem! Az NGM Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a képző szerv a képzések időpontját az MNB részére előre bejelenti. Egy file-ban kizárólag egy képzést és annak adatait lehet bejelenteni.

3. Tervezett vizsga bejelentés

A Képző Szerv kizárólag az MNB által meghatározott vizsgaidőpontokra szervezhet hatósági vizsgát, így az előre tervezett vizsgaidőpontok megadásánál erre figyelemmel kell lenni. Az MNB által meghatározott vizsgaidőpontok az alábbi linken érhetők el:

http://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/biztositaskozvetitoi

A tervezett vizsga bejelentés .xls file-t használva a Képző Szerv, az általa előre tervezett vizsgaidőpontokhoz KKV kódot kap az MNB-től, amely kódot a vizsgára való konkrét jelentkezéskor a későbbiekben a vizsga jelentkezés file-ban (4. pont) alkalmaznia kell. Ebben a file-ban kizárólag az időpontokat és a helyszíneket (az 1. pontban szereplő intézmények alapadatai .xls file beküldésekor kapott vizsgahelyszín KKV kódok használatával) lehet megjelölni konkrét jelentkezők nélkül.

Figyelem! A vizsgára történő jelentkezést megelőzően a Képző Szervnek minden esetben ún. vizsga KKV kódot kell kérnie az MNB-től.

4. Jelentkezés vizsgára

A Képző Szerv ezen .xls file kitöltésével és az MNB hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címére történő megküldésével (figyelemmel a 6. pontban leírtakra), valamint az NGM rendelet 14. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok egyidejű papíron történő beküldésével tud az adott – a korábban jelzett és kóddal rendelkező – vizsgaidőpontra jelentkezni. A vizsgára jelentkezésnél a jelentkezők KKV azonosítóját csak abban az esetben kell kitölteni, ha pótvizsgázóról, hiánypótlással elutasított vizsgázóról van szó, illetve olyan ún. „különbözeti” vizsgázóról, aki a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgát az NGM rendelet alapján tette le, tehát már részt vett korábban képzésen és vizsgán.

Fontos! Egy csoport egy vizsgaidőpontra történő jelentkezése egy file kitöltését igényli. (Külön file kitöltését igényli, ha a független és különbözeti vizsgák egy időpontban és egy helyen történnek.)

5. Vizsga jegyzőkönyv

A vizsga jegyzőkönyv elnevezésű .xls file a vizsga lebonyolítását, illetve a vizsgaeredmények megismerését követően a vizsgabiztosok által vezetett papír alapú vizsgajegyzőkönyv alapján kerül kitöltésre és az MNB részére elektronikus úton, a hatosagikepzes@mnb.hu címre megküldésre a papír alapú vizsgajegyzőkönyv egyidejű beküldése mellett.

6. Műszaki, biztonsági kérdések

Figyelemmel arra, hogy a megküldendő adatok az üzleti, illetve a magántitok, valamint a személyes adatok védelme érdekkörébe tartozó információknak minősülnek, az MNB kiemelten szükségesnek tartja a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtételét. Emiatt elektronikus úton, elektronikus levélben csak abban az esetben küldhetnek az MNB részére adatokat, ha a Képző Szerv rendelkezik titkosító tanúsítvánnyal. Ebben az esetben küldeményeiket, az .xls file-okat a hatosagikepzes@mnb.hu címre küldhetik meg.

Figyelem! Az e-mailen történő küldés esetén az elektronikus levelet minden esetben titkosítani kell. Ha még nem rendelkeznek titkosító tanúsítvánnyal, akkor küldeményeiket kizárólag CD adathordozón, kísérőlevéllel ellátva küldhetik meg az MNB részére. A titkosító tanúsítványok beszerezhetők az elektronikus aláírásokat kiállító hitelesítés szolgáltatóknál. A beküldött .xls file-ok feldolgozását követően az MNB a rendszer által generált KKV kódokat ugyanezen a módon bocsátja a Képző Szervek rendelkezésére. Tehát abban az esetben, és kizárólag átmeneti jelleggel, ha a Képző Szerv nem rendelkezik titkosító tanúsítvánnyal, akkor az adatok átvétele kizárólag személyesen CD adathordozón történhet.

Az MNB felhívja a Képző Szerv figyelmét, hogy a biztosításközvetítői hatósági vizsgával kapcsolatban minden lényeges információ megtalálható az MNB honlapján (http://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/biztositaskozvetitoi).

Erre tekintettel kizárólag olyan kérdésekkel indokolt megkeresni az MNB munkatársait, melyekre a közzétett információk, tájékoztatók, útmutatók, szabályozások, stb. alapján sem találnak érdemi választ.

Kérdéseiket a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címre küldhetik meg.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem