Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

CRDIV/CRR

nyomtatás
Az Európai Unióban a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályait részben az Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete (CRR), részben a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelve (CRDIV) tartalmazza. A CRR az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül hatályos, így nem kell külön hazai jogszabályban implementálni. A CRR alapvetően a tőkemegfelelés, a nagykockázat-vállalás, a likviditás, a nyilvánosságra hozatal és a tőkeáttétel szabályait tartalmazza. A CRDIV részben a hitelintézeti törvényben, részben az MNB törvényben került Magyarországon implementálásra, és többek között ez tartalmazza a hitelintézetek és befektetési vállalkozások alapítására, határon átnyúló tevékenységére, felügyeletére, vállalatirányítására, és az alkalmazandó tőkepufferekre vonatkozó előírásokat. A CRDIV-hez és a CRR-hez is számos EU Bizottsági rendelet kapcsolódik, amelyek tovább finomítják az alapszabályokat. Az MNB a honlapján közzétett információkkal segíti a hazai intézmények CRDIV-hez és CRR-hez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatát.

Jogszabályok (CRD IV, CRR)

CRR/CRD IV felülvizsgálat

Az EU Bizottság 2016. november 23-án tette közzé a CRD irányelvet és a CRR rendeletet módosító javaslatait, melynek fő témakörei a tőkeáttételi és az NSFR mutató szabályainak a véglegezése, a piaci- és partnerkockázati, valamint a központi szerződő felekkel (CCP) szembeni kitettségek kockázati súlyozásának felülvizsgálata, illetve az arányosság elvén alapuló, a kisebb intézményekre való egyszerűbb szabályrendszer kialakítása.

A felülvizsgálattal kapcsolatos információk és a konkrét javaslatok a Bizottság honlapján találhatók:

CRDIV/CRR jogértelmezési kérdések és válaszok

Szakmai anyagok

CRDIV/CRR alapján kiadott EU Bizottsági rendeletek, információk

Felügyeleti nyilvánosságra hozatal

Hasznos linkek