Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mi az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA)?

nyomtatás
Mi az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA)?

A SEPA egy angol elnevezés kezdőbetűiből alkotott betűszó; „Single Euro Payments Area”, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet.

A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.

A rövid, könnyen megjegyezhető szó fontos tartalmat hordoz mind a pénzforgalmi szolgáltatók, mind ügyfeleik számára. Nem csak egy földrajzi területet, az EGT tagállamait jelenti, (az Európai unió tagállamai valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc is csatlakoztak) hanem az e térségben alkalmazott, az euróra kialakított egységes fizetési eszköztár elemeit, az átutalási és beszedési fizetési módot, továbbá a fizetési kártyahasználatot is jelöli.

A SEPA fizetési módokkal lebonyolított euró fizetések „belföldi” fizetéseknek tekinthetők az Egységes Euró Fizetési Övezetben.

Az európai – köztük a hazai – bankok közreműködésével kialakított egységes fizetési módok gyakorlati bevezetése 2008 januárjában kezdődött a SEPA átutalások és 2009. november 1-jével folytatódott a SEPA beszedés lehetőségével.

A SEPA fizetési módok jelentősége az ügyfél számára

A SEPA területén alkalmazott, kizárólag az euróra kidolgozott egységes fizetési módok célja, hogy az ügyfelek átlátható, hatékony és kényelmes fizetési szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Ez, a tagállamokra jellemző helyi szokásokon alapuló különbségek lebontásával, egységes fizetési elvek alkalmazásával lehetséges.

Az euróövezeti tagállamokban 2014. február 1-jétől kötelező a SEPA átutalásra és beszedésre történő áttérés úgy, hogy azzal párhuzamosan megszüntetik az azonos funkciójú nemzeti fizetési módokat. Az euróövezeten kívüli tagállamok esetében 2016. október 31. az a végdátum, amíg a SEPA fizetési módokra történő átállás végrehajtandó, vagy egy évvel az euro bevezetése után, ha a tagállam 2015. október 31 előtt bevezette az eurót, de nem korábban, mint az euróövezeti tagállamokban.

Az SEPA fizetési módok használatának előnyei a gyakorlatban

  • SEPA átutalás esetén az összeg teljes egészében – a közvetítői díjak levonása nélkül – jut el a fizető fél számlájáról a kedvezményezett számlájára. Mindkét fél kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatójának díját viseli.
  • 2012-től a SEPA átutalás indításának napjától számítva az átutalás időtartama 1 banki munkanapra rövidül.
  • A hazai bankok esetében a SEPA átutalásokra alkalmazott díjak általában alacsonyabbak az ettől a fizetési módtól eltérő euró devizafizetésekre alkalmazott díjaknál.
  • A SEPA beszedés igénybevételével a fogyasztói (pl.: közüzemi számlák) vagy kereskedelmi számlák kiegyenlítése az euró övezeten belül a késedelem kockázata nélkül, egyszerűen és teljesen elektronikusan is intézhető.
  • A SEPA beszedés teljesítését követően a kötelezett a bankszámlakivonatán egyértelműen azonosítani tudja a terhelést.
  • Ha a fogyasztónak reklamációja merül fel a beszedett összeget illetően, akkor azt visszaigényelheti, így az esetleges jogosulatlan terhelések ellen védettséget élvez.

Mi szükséges a SEPA fizetések lebonyolításához?

Ahhoz, hogy ezekkel az előnyökkel az ügyfél élni tudjon, két fontos adatot, kódot kell pénzforgalmi szolgáltatójának, vagy partnerének rendelkezésére bocsátania:

  • Az IBAN-t (nemzetközi bankszámlaszám) mely saját, illetve partnere nemzetközi bankszámlaszáma,
  • és a BIC-t (bankazonosító kód), amely saját, illetve partnere bankjának azonosítója. (Ezt szokták SWIFT-kódnak is nevezni.)

A SEPA fizetések fontos feltétele, hogy mind az ügyfél, mind a partnerének bankja – tehát mindkét bank – tagja legyen annak a megállapodásnak, amely e fizetési módok alkalmazására jött létre. A megállapodásban résztvevő bankokról legegyszerűbben saját pénzforgalmi szolgáltatójától kérhet információt.

Ha tehát a fenti feltételek fennállnak és az ügyfél kiválasztotta az általa használni kívánt SEPA fizetési módot, a BIC és IBAN kódokat, a tranzakció összegét és az adott fizetési módhoz tartozó egyéb információkat hibátlanul és hiánytalanul megadta megbízásához továbbá az összeg fedezetét is biztosította hozzá, akkor a pénzforgalmi szolgáltatók az előírt teljesítési határidőn belül lebonyolítják a fizetést. A témában további információkat talál a következő honlapon:

www.sepahungary.hu

[1] A SEPA szabványok hazai gyakorlati alkalmazására épül a 2012. július 2-ától működő napon belüli elszámolás, amely az elektronikusan csatornákon benyújtott belföldi forint átutalások körében 4 órán belül biztosítja a megbízások lebonyolítását, azaz a szóban forgó összeg a fizető fél bankjától a kedvezményezett más banknál vezetett számláján történő jóváírását.