Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Buda-Cash, DBR Bankcsoport információk ügyfeleknek

nyomtatás
Buda-Cash, DRB Bankcsoport információk ügyfeleknek

Legfrissebb információk

Az MNB az alábbiakban közli a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. közérdekű sajtóközleményét:

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi értékpapírszámla zár alá vételét feloldotta, ezért a felszámoló megkezdte az értékpapírok kiadását.

A fellelhető ügyfélvagyon kiadása csak azokra a meghatározott értékpapírokra, befektetési termékekre terjedhet ki, melyek fellelhetősége és tulajdonosi köre minden kétséget kizárhatóan beazonosítható, ezért szükséges és indokolt az ügyfelek egyenkénti, személyes azonosítása és ellenőrzése.

A vagyonelemek kiadásárólaz érintettektelefonon kapnak értesítést időpont egyeztetés céljából. Az egyeztetett időpontban a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1118 Budapest Ménesi út 22. címén fogadják az ügyfeleket személyes beazonosításra, ahol az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

  • természetes személyek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító igazolvány;
  • jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek: cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, a jelenlévő személy személyi igazolványa és lakcímkártyája;
  • Magyarországon vezetett értékpapírszámla meglétének igazolása, amely elengedhetetlen a transzferáláshoz;
  • Kitöltött transzferálási formanyomtatvány – az időpont egyeztetést követően megküldjük az ügyfelek részére, amelyet kitöltve, aláírva személyesen a megadott időpontban le kell adni.

Kérjük, hogy akinek a telefonszáma nincs leadva a Buda-Cashnél, az az info@budacash.hu e-mail címreküldve minél hamarabb adja meg telefonos elérhetőségét a gyorsabb ügyintézés és a mielőbbi időpont egyeztetés érdekében.

Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója

Sajtóközlemények

További információk

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a tudomására jutott visszaélés-gyanús esetek miatt 2014. február 24-én végzésében azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, továbbá felügyeleti biztosokat rendelt ki az intézményhez. Ezt követően 2015. március 4-én az MNB visszavonta a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte annak felszámolását.

Szintén 2015. február 24-én az MNB felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB bankcsoport tagjaihoz, a BRB BUDA Regionális Bankhoz, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankhoz, a Dél-Dunántúli Takarék Bankhoz és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankhoz, és korlátozásokat léptetett életbe valamennyi intézménynél. Ezt követően 2015. március 3-án az MNB visszavonta a DRB Bankcsoporthoz tartozó kisbankok tevékenységi engedélyét és egyidejűleg kezdeményezte a bankok felszámolását. A betétesek még e hónapban hozzájutnak megtakarításaikhoz, amelyet az OBA automatikusan fizet majd ki, s amelyhez a jegybank elegendő forrást nyújt.

A fenti intézményekkel kapcsolatban felmerült folyamatosan frissített kérdéseket és válaszokat a kapcsolódó tartalmak között olvashatja.


A Buda-Cash Zrt. ügyfelei esetében a felszámoló biztos feladata az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése. Ennek érdekében - az intézmény nyilvántartásában szereplő befektetők számára - a felügyeleti biztos, illetve a felszámoló biztos megküldi az egyéni számlaegyenleg-kivonatokat.

Kérjük, hogy a kivonat kézhez vétele után, vesse azt össze saját nyilvántartásaival és amennyiben eltérést tapasztal, forduljon a felszámoló biztoshoz. Ezen egyeztetés során jelezheti, ha bármelyik megbízása (pl. állampapír, részvény vétel) esetlegesen nem teljesült. (2015.03.06.)

Kiemelten fontos, hogy amennyiben munkabérét a DRB Bankcsoportnál (BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, Dél-Dunántúli Takarék Bankhoz és ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank) vezetett fizetési számlára kapja, azonnal jelezze munkáltatójának, és kérje együttműködését, hogy munkabérét más módon kaphassa meg.

Az illetékes szervek nyugdíjjal, járadékkal illetve pénzbeli ellátással, valamint egyéb a témával kapcsolatosan fontos adatszolgáltatásához kapcsolódó tájékoztatását az alábbiakban olvashatják.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása

Tisztelt Ügyfeleink!


A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatja azon ügyfeleit, akik eddig a DRB-Bankcsoportnál vezetett számlájukra kapták nyugdíjukat, hogy a DRB csoportnál elrendelt korlátozások miatt 2015. március hónapban postai úton kapják kézhez ellátásukat. Az előbbiekről és a további teendőkről az érintettek részére 2015. március hónap első hetében tájékoztató kerül kiküldésre.
Budapest, 2015. február 25.


Nyugdíjfolyósító Igazgatóság


http://www.onyf.hu/hu/

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatja érintett ügyfeleit, akik eddig a DRB Bankcsoportnál vezetett számlájukra kapták a pénzbeli ellátásokat, hogy azt a DRB csoportnál elrendelt korlátozások miatt, 2015. március hónapban postai úton kapják kézhez.

A további teendőkről az érintettek, 2015. március első hetében írásban kapnak tájékoztatást.

Budapest, 2015. február 26.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/

A Magyar Államkincstár tájékoztatása

Közlemény a DRB Bankcsoport bankjainál vezetett számlák ügyfelei részére

A DRB Bankcsoportnál – BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank, ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank –, a Magyar Nemzeti Bank által elrendelt korlátozások miatt a Magyar Államkincstár tájékoztatja érintett ügyfeleit, hogy a bérek, illetmények, a családtámogatási-, illetve fogyatékossági ellátások más pénzintézethez történő utalása kapcsán kérelmet nyújthatnak be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) lakóhelyük/tartózkodási helyük szerint illetékes Megyei Igazgatóságához.

A kérelemben fel kell tüntetni az ellátás pontos megnevezését, illetve az új pénzintézet nevét és az ahhoz tartozó folyószámla számot; a változtatási kérelem beadását követően a 2015. február hónapra járó támogatást a Kincstár az ügyfél által újonnan megnyitott számlára utalja. Kérelem hiányában a 2015. február havi és az azt követő hónapok ellátásait az ügyfél lakcímére, postai úton küldi ki a Kincstár.

A február havi béreket, illetményeket – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – a Kincstár postai úton küldi meg az érintetteknek!

Fontos megjegyezni, hogy 2015. március első hetét követően is benyújthatnak az ügyfelek kérelmet arra vonatkozóan, hogy a jövőben esedékes – Kincstár által teljesített – bérük, illetményük és támogatásaik mely számlára kerüljenek utalásra.

A családtámogatási és fogyatékossági ellátással érintett ügyfelek részére – legkésőbb március első hetében – fent leírtakról a Kincstár tájékoztató levelet is postáz.

A DRB Bankcsoportnál vezetett számlákra vonatkozóan adott megbízások – például állampapír kamat- és/vagy tőkekifizetés összege feletti rendelkezés, stb. – teljesítéséért a Kincstár nem vállal felelősséget.

80 önkormányzat vezette számláját a Buda-Cash csoporthoz tartozó pénzintézeteknél, ezért a kormány lehetővé tette, hogy azokban az esetekben, amelyekben a helyhatóság egyetlen számláját zárolták, a további kincstári utalásokat már ne a Buda-Cash és csoportjának pénzintézeteihez utalja a Magyar Államkincstár, hanem az önkormányzat által választott más számlára. A Kincstár is minden segítséget megad a kialakult helyzet megnyugtató rendezéséhez.

Kérjük érintett ügyfeleinket, hogy a további teendőkről számlavezető bankjuknál tájékozódjanak.

Budapest, 2015. február 25.

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatásával kapcsolatosan megjelent MTI-hír

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház és a DRB Bankcsoport ügyében

NAK - 2015. február 25. szerda

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatni kívánja a Tagságát, hogy a Buda-Cash Brókerház működési engedélyét felfüggesztette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa.

Szintén felfüggesztették a Buda-Cash Brókerházzal kapcsolatban álló DRB Bankcsoportot is, amely a BRB BUDA Regionális Bankból, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankból, a Dél-Dunántúli Takarék Bankból és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankból áll.

2015. február 25-én az MNB a felsorolt intézményekben banki szünnapot rendelt el, valamint felügyeleti biztosokat rendelt ki.

Mivel a felfüggesztés az érintett NAK tagokat – különös tekintettel az MVH aktuális kifizetésekre várókat – nehéz helyzetbe hozhatja, a tagság érdekeit képviselve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azonnali hatállyal egyeztetést kezd minden érintett hivatallal és intézménnyel, köztük elsődlegesen az MNB-vel a helyzet megnyugtató megoldása érdekében.

A hatékony fellépés céljából kérjük azon tagjainkat, akik érintettek az ügyben, hogy az alábbi e-mail címre írt üzenetben adják meg a kamarai regisztrációs számukat. Számukra a későbbiek során válaszüzenetben küldünk további tájékoztatást.

brokerhaz-segitseg@nak.hu

Időközben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) is közzétett egy tájékoztatót. Ennek értelmében a Hivatal azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek az MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal, ezért az érintett ügyfeleknek új fizetési számlaszámot kell bejelenteniük. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató ide kattintva érhető el.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015. február 26-tól ügyfelenként 60 ezer forintra csökkentette a DRB Bankcsoporthoz tartozó hitelintézetek (BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank) által az ideiglenes intézkedés időtartalma alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális összegét. Erre azért volt szükség, mert a bankok azonnali fizetőképessége a vártnál lényegesen rosszabbnak bizonyult.

A jegybank döntése során figyelembe vette, hogy az érintett betétesek legszélesebb köre – ha korlátozott összegben is – de hozzájuthasson betétjéhez. Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer euró, azaz mintegy 30 millió forint összegig kártalanítja a betéteseket, ha a bankcsoport fizetőképessége nem áll helyre néhány napon belül.

A 60 ezer forintos limit a jegybank által korábban elrendelt kifizetési korlátozás teljes 90 napos időszakára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél már korábban felvett 60 ezer forintot vagy annál nagyobb összeget bankjától, akkor 2015. február 26-tól már nem juthat hozzá további összegekhez.

A jegybank egyeztetést kezdeményezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal azért, hogy a betéteseket ne érje hátrány az adófizetési kötelezettségek teljesítése, illetve a járadékkifizetések kapcsán.

(NAK)

http://www.nak.hu/hu/

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tájékoztatása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a BRB Buda Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-7/2015. számú végzés), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-6/2015. számú végzés), a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. (N-JÉ-I-4/2015. számú végzés) és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-5//2015. számú végzés) (a továbbiakban: pénzintézetek) engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt az utalások újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank több pénzintézetet érintő döntéseivel kapcsolatos teendőkről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a BRB Buda Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-7/2015. számú végzés), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-6/2015. számú végzés), a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. (N-JÉ-I-4/2015. számú végzés) és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-5//2015. számú végzés) (a továbbiakban: pénzintézetek) engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal. Az utalások újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja:

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) határozatai alapján (feltételesen) visszavonta illetve korlátozta a felsorolt pénzintézetek számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeket és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendelte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban: Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a pénzintézeteknél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.

Az MNB döntései alapján az MVH az esedékes kifizetéseket a pénzintézetek ügyfelei részére mindaddig nem teljesíti, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe az érintett pénzintézeteknél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.

A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat! A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.

Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza, amelyek az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhetőek.

G1010-01 Nyomtatvány

G1020-01 Nyomtatvány

Különösen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a kérelemhez csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézetekkel - az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a pénzintézet helyett a felügyeleti biztos (vagy a későbbiekben kirendelt felszámoló vagy végelszámoló) hozzájárul.

„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem" formanyomtatványát A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.

G1031 Nyomtatvány

Budapest, 2015. február 25.

http://www.mvh.gov.hu/


Indul a BUDA-CASH Brókerház Zrt. befektetőinek kártalanítása, a Beva az igényérvényesítés első napjaként 2015. március 27-ét határozza meg. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. március 26-ig lehet benyújtani.

Kártalanításra a befektető kérelme alapján kerülhet sor, amelyet igénybejelentő lapon kell benyújtani a Bevához.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolásával kapcsolatban további hasznos információkat találhat a www.budacash.hu oldalon.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem