Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

A kárrendezés legfrissebb információi

nyomtatás
A kárrendezés legfrissebb információi

Mit kell tennem, ha Quaestor kötvényem van?

2016. január 1-jével a korábbi Quaestor törvény hatályát vesztette, az annak alapján fennálló kárrendezésre való jogosultság megszűnik. A 2016. január 1-jén hatályba lépett 2015. évi CCXIV. törvény alapján, ha Ön 2015. június 5-ig már benyújtotta kárrendezési kérelmét és a kapcsolódó iratokat úgy nem kell újabb kérelmet előterjesztenie. A kárrendezésről szóló új jogszabály (2015. évi CCXIV. tv.) szerint ugyanis a korábbi szabályszerű kérelmeket a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához benyújtottnak kell tekinteni.

Amennyiben Quaestor kötvénnyel rendelkezik és a fenti határidőben még nem nyújtotta be a kárrendezési kérelmét, akkor azt az Alaphoz kell benyújtania 2016. február 15-ig. Ez a határidő jogvesztő, vagyis ha elmulasztja, Önnek nem lesz lehetősége a későbbiekben kárrendezést kérni. A kérelemben meg kell jelölnie az értékpapír-számláján nyilvántartott kötvények adatait.

Kik jogosultak az Alap kárrendezésére?

Az új jogszabály szerint az Alap általi kárrendezésre azok a befektetők jogosultak (magánszemélyek, vállalkozások), akik a kibocsátóval vagy a befektetési szolgáltatóval szemben olyan követeléssel rendelkeznek, amely a felszámolás elrendelésének napján és a kárrendezési kérelem benyújtásának napján egyaránt fennállt.

Nem jogosult kárrendezésre többek között az a befektető, aki/amely a kibocsátónál, befektetési szolgáltatónál vagy ezek kapcsolt vállalkozásánál munkavállaló, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, könyvvizsgáló, vagy ezek hozzátartozója volt. A kivételeket részletesen az új jogszabálytartalmazza.


Hogyan érvényesíthetem a kárrendezési igényem?

A kárrendezésre vonatkozó igényt a jogosultak saját maguk érvényesíthetik és minden esetben írásban kell benyújtani az Alap által rendszeresített formanyomtatványon.

Az Alap feladata a Quaestor kötvényekből származó ügyfélkövetelések ellenértékének kifizetése. Az Alap a kérelmeket 2016. március 31-ig megvizsgálja, azonban szükség esetén ez a határidő meghosszabbítható. Ha a kérelem megfelel a kárrendezés feltételeinek, az Alap megállapítja az ellenértéket és erről értesíti Önt. Az Alap abban az esetben is megállapítja az ellenértéket, ha a kötvény értékpapírszámlán nem került jóváírásra, de az ügyletből eredő követelés fennállását jogerős bírósági határozat megállapította. Az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül Ön írásban visszavonhatja a kérelmét. A visszavonásra nyitva álló határidő elteltét követően 30 napon belül teljesíti az Alap a kifizetést. Fontos, hogy a kárrendezési igény nem ruházható át, azonban ha a kárrendezésre jogosult befektető a felszámolást követően elhunyt, a kárrendezésre az örököse jogosult.

Ha Ön kárrendezésre jogosult vállalkozó, a kérelemben az adószámát is fel kell tüntetnie, illetve ha kárrendezésre jogosult vállalkozásnak minősül, a kifizetendő összeg állami támogatásnak számít.

Hogyan történik a Quaestor kötvényesek kárrendezése?

A kárrendezésre a követelés pénznemében kerül sor, tehát ha forintban áll fenn a követelése, akkor forintban, ha euróban áll fenn a követelése, euróban fizeti ki az Alap a követelés összegét. A kifizetésre kerülő összeg mentes minden közteher alól, sem adót, sem járulékot, sem illetéket nem kell fizetni utána.

A követelés meghatározásakor az értékpapír-számlán a felszámolás elrendelésekor nyilvántartott kötvény vásárlására fordított összeget, de jogosultanként legfeljebb 30 millió forintot vesznek alapul. A fizetendő ellenérték meghatározásakor levonják a kötvényekre korábban jóváírt hozamot (kamatot).

Ha ez az összeg kevesebb, mint 3 millió forint, akkor csak a BEVA által már megfizetett kártalanítás összegét vonják le belőle.

Ha a követelés meghatározása alapján kiszámított összeg meghaladja a 3 millió forintot, akkor az ellenérték 3 millió forintot meghaladó részének 11%-ával csökken és a BEVA által megfizetett kártalanítás összege is levonásra kerül.

Amennyiben kíváncsi a számításra, IDE KATTINTVA érheti el a példákat.

Egyéb információk

Mit kell tennem, ha egyéb értékpapírom, pénzkövetelésem van?

Ebben az esetben a BEVA-hoz kell fordulnia. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a BEVA honlapján megtalálja.