Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2006/7. Horváth Csilla-Krekó Judit-Naszódi Anna: A bankhitelezési csatorna Magyarországon – Egy panel ökonometria elemzés eredményei

nyomtatás

Összefoglaló

A tanulmány a bankhitelezési csatorna jelenlétét elemzi magyar banki paneladatokon. Először röviden áttekintjük a bankhitelezési csatorna irodalmának elméleti és empirikus megközelítéseit. Majd az utóbbiak közül az általánosan bevett, Kahsyap és Stein (1995) által javasolt módszert alkalmazzuk. Ez a módszer az egyes bankok hitelállomány-változásának aszimmetriája alapján különíti el a hitelkeresleti és a -kínálati hatásokat. Egy olyan ARDL-modellt becslünk, amelyben az aszimmetrikus hatásokat a kamatlábváltozás és bizonyos banki jellemzők keresztszorzata képviseli. A keresztszorzat paraméterének szignifikanciáját a bankhitelezési csatorna működése, azaz a hitelkínálati hatások is magyarázhatják. A bankhitelezési csatorna működését valószínűsíti továbbá, hogy a keresztszorzatos tag paraméterének szignifikanciája nem tudható be a hitelkereslet aszimmetriájának. Mindezek alapján nem zárható ki a hazai bankhitelezési csatorna jelenléte.

WP2006_7