Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2011/12 – Péter Harasztosi: Growth in Hungary 1994-2008: The role of capital, labour, productivity and reallocation

(Harasztosi Péter: Növekedés Magyarországon 1994-2008: a tőke, a munka, a termelékenység és a reallokáció szerepe)

nyomtatás

(Harasztosi Péter: Növekedés Magyarországon 1994-2008: a tőke, a munka, a termelékenység és a reallokáció szerepe)

A tanulmány a vállalati szintű termelékenység és tényezőfelhasználás hozzájárulását vizsgálja az 1992 és 2008 közötti magyar gazdasági növekedéshez. A növekedésfelbontás eredményei azt mutatják, hogy a vállalati termelékenység szerepe nem egyenletes. Elsősorban a vizsgált időszak elején és a válság előtti években volt magas. A termelési tényezők szerepe a növekedésben kezdetben növekvő, 1999 óta pedig csökken. A termelési tényezők vállalatok közötti reallokációja Magyarországon időben csökkenő trendet mutat.

Tanulmány letöltése