Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2011/2 – Anna Naszódi: Testing the asset pricing model of exchange rates with survey data

(Naszódi Anna: Az árfolyam eszközárazási modelljének tesztelése szakértői előrejelzéseken)

nyomtatás

(Naszódi Anna: Az árfolyam eszközárazási modelljének tesztelése szakértői előrejelzéseken)

A devizaárfolyam eszközárazási modelljének tesztelésére egy új megközelítést javasolok a tanulmányban. Ennek keretében azt vizsgálom, hogy vajon a piaci elemzők előrejelzése az eszközárazási modell logikájához áll-e közelebb, avagy annak egyik, vagy másik alternatívájához. A teszt empirikusan igazolja az elméleti eszközárazási modellt: ennek a modellnek szignifikánsan jobb a szakértői előrejelzési adatokon való mintán kívüli illeszkedése, mint a vizsgált alternatív modelleknek, így például a véletlen bolyongás modelljének. Az új teszt mellett a hagyományos, előrejelzési képességen alapuló tesztet is alkalmazom. Eszerint az eszközárazási modell csupán csak néhány devizaárfolyam és előrejelzési horizont esetében képes pontosabb előrejelzést adni, mint a véletlen bolyongás modellje.

Tanulmány letöltése