Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2013/03 - Zalán Kocsis: Global, Regional and Country-Specific Components of Financial Market Indicators: An Extraction Method and Applications

(Kocsis Zalán: Pénzügyi piaci mutatók globális, regionális és országspecifikus komponensei: dekompozíciós módszer és alkalmazásai)

nyomtatás

(Kocsis Zalán: Pénzügyi piaci mutatók globális, regionális és országspecifikus komponensei: dekompozíciós módszer és alkalmazásai)

A tanulmány egy variancia dekompozíciós módszert mutat be (faktoranalízis Prokrusztész-rotációval), amelynek segítségével pénzügyi változók idősorait globális, regionális és idioszinkratikus tényezőkre lehet bontani. A módszert az elemzés öt kulcsfontosságú pénzügyi piac indikátoraira alkalmazza: szuverén CDS-felárakra, tőzsdeindexekre, devizaárfolyamokra, EMBI Global kötvényfelárakra és 10 éves belföldi állampapír-piaci referenciahozamokra. Az eredmények alapján a legtöbb piacon szignifikáns a globális komponens, ami összhangban van a szakirodalom általános tapasztalatával. Emellett azonban a regionális korrelációk is fontosak. A publikáció a módszer két praktikus alkalmazását mutatja be. Az egyik a pénzügyi piacok napi elemzése szempontjából hasznos: a napi pénzügyi piaci sokkok globális, regionális és országspecifikus komponenseinek mérését teszi lehetővé. A másik az eurozóna perifériája felől érkező sokkok csatornáinak erősségét állapítja meg.

Tanulmány letöltése (angol nyelven)