Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2016/2 – Christoph Freudenberg–Tamás Berki–Ádám Reiff: A Long-Term Evaluation of Recent Hungarian Pension Reforms

(Freudenberg Christoph– Berki Tamás– Reiff Ádám: A magyar nyugdíjrendszer közelmúltbeli változásainak hosszú távú értékelése)

nyomtatás

A tanulmány a magyar nyugdíjrendszer 2009-2012 közötti változásainak a hatását vizsgálja a nyugdíjba vonuláskor kapott átlagos kezdőnyugdíjak szintjére, valamint az állami nyugdíjpillér hosszú távú fiskális helyzetére. A jövőbeli átlagos kezdőnyugdíjak bruttó átlagbérhez viszonyított arányát egy mikroszimulációs eljárással becsüljük meg. A rendszer fiskális stabilitásának vizsgálatakor pedig egy korosztályok közötti elszámolásra (generational accounting) épülő makro-modellel jelezzük előre a rendszer jövőbeli éves egyenlegeit, illetve az ezekből számítható implicit nyugdíjkötelezettség (Implicit Pension Liability, IPL) mutatókat. Az eredményeink szerint a közelmúltbeli főbb szabályváltozások körülbelül 2035-ig stabilizálták az állami nyugdíjpillért, ez után azonban, főleg a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt, növekvő deficitszinteket jelzünk előre, amelyek 2060-ra elérhetik az akkori GDP 4 százalékát.