Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MT 123. Banai Ádám – Körmendi Gyöngyi – Lang Péter – Vágó Nikolett: A magyar kis- és középvállalati szektor hitelkockázatának modellezése

nyomtatás

A banki gyakorlatban a nemteljesítési valószínűség számszerűsítése a hitelezési döntés egyik legfontosabb eleme, éppen ezért pénzügyi stabilitási szempontból is kiemelt jelentősége van. Kutatásunk célja az volt, hogy a nemteljesítési valószínűséget minél precízebben modellezzük a mikro-, kis- és középvállalatok esetében. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatainak és a vállalatok pénzügyi beszámolóinak összekötésével létrejött egy olyan adatbázis, amely a teljes hitelezett kkv-szektort lefedi, így egyedülállóan széles vállalati kör alapján vizsgálhattuk a hitelezési kockázatot. Kutatásunk során olyan modelleket hoztunk létre, amelyekkel bizonyos vállalati tulajdonságok ismeretében becslést tudunk készíteni a mikro-, kis- és középvállalatok nemteljesítési valószínűségére vonatkozóan. Vizsgálataink rávilágítottak arra, hogy különösen fontos ezeknek a méretkategóriáknak az elkülönített modellezése, illetve több változó esetében a nemlineáris hatások kezelése. Emellett a makrogazdasági környezet hitelkockázatra gyakorolt hatása is fontosnak mutatkozott becsléseink időbeli illeszkedésében. 

Kulcsszavak: kis- és középvállalat, hitelkockázat, hitelregiszter, logit modell, probability of default

JEL-kódok: C25, G20, G21