Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MT 54. Csávás Csaba–Kóczán Gergely–Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái

nyomtatás

Összefoglaló

Tanulmányunkban a hazai deviza-, pénz- és államkötvény-piaci szereplők kereskedési stratégiáit, viselkedésük motivációit elemezzük. Az azonnali devizapiacon meghatározó szerepet betöltő külföldiekről megállapítottuk, hogy a 2003-2004-es hektikus időszakban pozitív visszacsatolásos kereskedést folytattak, a múltbeli árfolyam-alakulással párhuzamosan alakították pozícióikat. Az ezt követő időszakban viszont negatív visszacsatolásos, árfolyamot stabilizáló kereskedés jellemezte a külföldieket. A hazai nem banki szereplők azonnali devizapiaci kereskedésének fő mozgatórugói közül a külkereskedelmet és a devizahitelezést említhetjük meg. Határidős devizapiaci ügyleteket pedig döntően árfolyamfedezési célból kötnek a hazai exportőrök. A külföldiek elsősorban az egy hónapnál rövidebb futamidejű FX-swapokat használják egyéb ügyleteik által generált likviditástöbblet, illetve -igény menedzselésére. Az egy hónapnál hosszabb lejáratú FX-swapok gyakori felhasználási módja a külföldiek részéről éven belüli kamatpozíció felvállalása, amely leginkább a 2003. év magas hozamvolatilitású időszakaiban volt megfigyelhető. A külföldi szereplők államkötvény-piaci viselkedéséről elmondható, hogy 2001-2003-ban hajlamosak voltak az előző napi ármozgással párhuzamosan alakítani pozíciójukat. Az elmúlt két évben jelentősen nőtt a külföldiek portfóliójuk nagyságához viszonyított aktivitása a másodpiacon, ami arra utal, hogy az államkötvénypiac külföldi szereplőinek csoportján belül csökkent a „buy and hold” típusú stratégiát követő konvergenciabefektetők aránya.

JEL: D84, F31, G15.

Kulcsszavak: devizapiac, állampapírpiac, piacszerkezet, momentumkereskedés, herding viselkedés.