Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pályázatok

PÁLYÁZAT KONFERENCIÁK TÁMOGATÁSÁRA

nyomtatás

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MNB alábbi konferencia támogatási programja határozatlan ideig szünetel. Kérjük megértésüket. Sok sikert rendezvényükhöz!


A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet konferenciák támogatására a közgazdaságtudomány területén

KUT/000002-0001/2013

/MNB/000515/2013

A pályázat célja

A magyar, illetve határon túli magyar nyelvű képzést folytató nem magyar felsőoktatási intézmények és tudományos intézmények által, vagy velük együttműködésben Magyarországon, vagy a határon túl szervezett rangos közgazdaságtudományi témájú tudományos rendezvények, konferenciák támogatása.

A pénzbeli támogatás a tervezett konferencia szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó személyi és dologi költségekre vehető igénybe, pl.: meghívott rangos előadók útiköltségére, tiszteletdíjának fedezésére, stb. A támogatás részfinanszírozáshoz is felhasználható.

Az igényelhető támogatás összege

Az MNB a rendezvény mérete, jelentősége, tudományos igényessége, színvonala alapján dönt - a rendelkezésére álló keretek között – a támogatás mértékéről. A támogatás elsősorban anyagi jellegű, kivételes esetben a Magyar Nemzeti Bank a rendezvényhelyszín biztosításával is hozzájárul az esemény létrejöttéhez.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai

 • A támogatás mennyiben segíti elő az MNB monetáris politikai és pénzügyi stabilitási céljainak elérését, illetve az ezt támogató közgazdasági gondolkodás erősödését.
 • A rendezvény programjában a monetáris politikai és pénzügyi stabilitási vonatkozás súlya.
 • A rendezvény mérete (előadók, illetve résztvevők száma), jelentősége (a véleményformálás szempontjából mennyire fontos a téma, illetve a résztvevők köre), tudományos igényessége, a költségek indokoltsága.
 • Az MNB alapvetően a piaci szereplők által nehezen finanszírozható rendezvényeket kívánja támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a konferencia témáját, tervezett időpontját,
 • a konferencia teljes költségvetését,
 • az igényelt támogatás összegét, a felhasználás konkrét célját,
 • a konferencián résztvevők körét (– tényleges vagy tervezett - előadók, meghívott vendégek, hallgatóság),
 • a konferencia potenciális társfinanszírozóinak nevét,
 • a meghívott vagy meghívandó rangos előadók önéletrajzát vagy rövid szakmai bemutatását, honnan utazik a konferencia helyszínére (előkészítés alatt álló, ismétlődő konferenciák esetében az előző hasonló rendezvény rangos előadói névsora is elegendő lehet),
 • amennyiben a konferenciát szervező intézmény és a pályázó intézmény nem azonos, annak bemutatását, hogy a pályázó milyen szervezeti kapcsolatban áll a konferencia szervezőjével vagy a konferencia szervezése körében milyen feladatokat lát el, illetve milyen feladatokat vállal át a szervezőtől. Ilyen esetben mind a konferencia szervezőjének, mind a pályázónak alá kell írnia a pályázatot,
 • a pályázó intézmény pontos megnevezését, az intézményt nyilvántartó hatóság ( pl. törvényszék vagy Magyar Államkincstár) 30 napnál nem régebbi kivonatát a pályázó adatairól és a pályázat, valamint sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselőjének (képviselőinek) megnevezését, beosztását, továbbá a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldányát,
 • az intézmény pályázati kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, email-címét, postacímét.

A támogatás elnyerésének további feltételei:

 • a konferencia legalább hat előadásból áll,
 • legalább három különböző intézmény előadóiból kerülnek ki a konferencia előadói,
 • amennyiben a pályázó a Magyar Nemzeti Banktól a korábbi években támogatásban részesült, akkor a korábbi pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidőig benyújtotta a támogatásban részesült konferencia szakmai beszámolóját és részletes pénzügyi elszámolását a támogatás felhasználásáról.

A támogató megjelenítése:

 • A nyertes pályázó köteles az adott rendezvény támogatói között a Magyar Nemzeti Bankot mint támogatót feltüntetni. Az MNB megjelenítése történhet szöveges leírással (pl.: „A …. támogatója a Magyar Nemzeti Bank.”) vagy az MNB emblémájának feltüntetésével.
 • A támogatóként való feltüntetés megvalósítására vonatkozó elképzelését a pályázó a pályázati anyagban kifejti (milyen felületeken, formában kívánja megjeleníteni a jegybanki támogatás tényét, pl.: meghívókon, konferencia programfüzetében, helyszínen, stb.). A konkrét megjelenésről az MNB a nyertes pályázóval a támogatási szerződésben állapodik meg.

A pályázat beadásával, a döntéssel és annak kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

 • A pályázatot postai úton kell beküldeni az alábbi címre:

Magyar Nemzeti Bank

Kutatás szakterület

„Tudományos Konferenciák Pályázat”

1054 Budapest Szabadság tér 8-9.

 • 3 (egy eredeti, aláírt és két másolati) egybefűzött vagy tűzött példányt kell benyújtani.

Beküldési határidő: folyamatos

 • A pályázatról további információt ad Losonczi Tünde (email: research.department@mnb.hu telefon: 428 2600/1835)
 • Az MNB Tudományos Bizottsága a február 1-ig beérkezett pályázatokat februárban, a február 1. és május 2. között beérkezett pályázatokat májusban, a május 2. és augusztus 1. között beérkezett pályázatokat augusztusban és az augusztus 1. és október 31. között beérkezett pályázatokat novemberben bírálja el.

Támogatási szerződés

A nyertes pályázóval a Magyar Nemzeti Bank támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázó a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a támogatás felhasználásáról legkésőbb a konferencia befejezésének időpontjától számított egy hónapon belül.

MAGYAR NEMZETI BANK

2013. január 9.