Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Aukciók, tenderek, gyorstenderek

nyomtatás

A jegybanki tenderek és gyorstenderek segítségével a jegybank a bankrendszer likviditási helyzetét tudja befolyásolni. A tenderekről és gyorstenderekről a hatályos pénzpiaci üzleti feltételek rendelkeznek

Az MNB folyamatosan nyomon követi, értékeli, és szükség esetén megújítja eszköztárát. 2008 októberében és 2012 áprilisában az MNB több, korábban nem alkalmazott eszközt vezetett be a magyar bankrendszer forint- és devizalikviditásának támogatása és a bankrendszer hitelezési képességének erősítése céljával. 2014 áprilisában az MNB az önfinanszírozási koncepcióhoz kapcsolódva újította meg eszköztárát, az irányadó eszköz átalakításán felül sor került egy kamatcsere eszköz bevezetésére, illetve a potenciális monetáris politikai eszköztár is bővült. Az önfinanszírozási koncepció keretében az eszköztár további átalakítása valósul meg 2015-ben és 2016-ban. A Piaci Hitelprogram (PHP) bevezetésével az eszköztár 2016-tól újabb elemekkel bővül.

Az MNB 2016. október 4-én a három hónapos betéti eszköz mennyiségi korlátozásához kapcsolódóan finomhangoló egyhetes betéti eszközt, valamint egyhetes, egy hónapos és három hónapos futamidőn igénybe vehető forint likviditást nyújtó FX-swap eszközt hirdetett meg. A finomhangoló eszközök tendereire a likviditási folyamatok függvényében eseti jelleggel kerülhet sor.

 A bankrendszer forintlikviditását támogató eszközök

A Magyar Nemzeti Bank 2008. október 21-től két új hiteloldali forint eszközt vezetett be: egy kéthetes futamidejű, fix kamatú (jegybanki alapkamat+0,50%) fedezett hitelt, mennyiségi korlátozás nélkül, valamint egy hat hónapos futamidejű, változó kamatú fedezett hitelt, előre meghirdetett mennyiség mellett. 2015. szeptember 25-től a kéthetes futamidejű fedezett hiteltendert az egyhetes, a hat hónapos fedezett hiteltendert pedig a három hónapos váltotta fel. Az MNB mindkét hiteltendert heti egy alkalommal hirdette meg, a három hónapos hiteltender 2016. december 7-ei felfüggesztésétől kezdődően csak az egyhetes hiteltender áll a hitelintézetek rendelkezésére.

A bankok hitelezési képességének erősítése céljából a Magyar Nemzeti Bank 2012. április 3-tól visszavonásig kétéves futamidejű, jegybanki alapkamathoz kötött, változó kamatozású hiteloldali forinteszközt vezetett be, melyet az igénybevevők egy év után előtörleszthetnek. A tendereken azon hitelintézetek vehetnek részt, melyek vállalják, hogy a hitel futamideje alatt a leírással és eladott problémás hitelekkel korrigált bruttó vállalatihitel-állományuk nem csökken a 2012. június végi érték alá. Az MNB a hiteltendert 2013 áprilisában felfüggesztette.

Devizalikviditási feszültségeket enyhítő intézkedések

A Magyar Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank 2008. október 16-i együttműködési megállapodása alapján a Magyar Nemzeti Bank 2008. október 16-tól visszavonásig új, eurolikviditást nyújtó egynapos (overnight) futamidejű FX-swap rendelkezésre állást vezetett be. A rendelkezésre állás keretében az MNB partnerei minden kereskedési napon előre meghatározott áron juthatnak euróhoz a jegybanktól forintért cserébe, FX-swap ügyletek (deviza-csereügylet)  keretében.

2009. március 9-től visszavonásig az MNB eurolikviditást nyújtó, változó áras, három hónapos futamidejű euro/forint FX-swap tendert vezetett be, amelyet 2016. november 11-től felfüggesztett. 2011 óta az egyes évek végén az MNB eurolikviditást nyújtó, változó áras, egy- illetve kéthetes futamidejű euro/forint FX-swap tendert hirdetett meg az átmeneti feszültségek ellensúlyozására. 2011/2012-ben egyrészt a végtörlesztésekhez, másrészt pedig a 90 napon túli késedelemben lévő devizakölcsönök konverziójához kapcsolódóan euroeladási tendereket működtetett az MNB. A tenderek célja a forint árfolyamának védelme és a hitelintézetek kockázatainak mérséklése volt. A fogyasztói devizahitelek kivezetéséhez kapcsolódóan 2014 októbere és 2015 januárja között ugyancsak euroeladási tendereket hirdetett meg az MNB, valamint 2015. augusztus 24. és szeptember 21. között svájci frank eladási tendereket is tartott.

Az önfinanszírozási koncepcióhoz kapcsolódóan kialakított új eszközök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 2014. április 23-ai ülésén fogadta el az önfinanszírozási koncepciót, amely az államadósság belső forrásokból történő finanszírozásának erősítésére, a külső forrásokra való ráutaltság csökkentésére, és ezáltal a pénzügyi stabilitás elősegítésére irányul. A koncepcióhoz kapcsolódva sor került a jegybanki eszköztár többszöri megújítására. 2014. augusztus 1-jétől a kéthetes MNB-kötvény kéthetes lejáratú, lekötött betétté alakult át, 2014. június 16-ai kezdettel pedig az MNB egyrészről meghirdette jegybanki forint kamatcsere eszközét, másrészről pedig a potenciális monetáris politikai eszköztár részévé vált egy 3 éves lejáratú fedezett forint hitel és egy eszközcsere ügylet. A Monetáris Tanács 2015. július 7-i döntése értelmében a kamatcsere eszköz a korábbi 3 és 5 éves futamidők mellett 10 éves lejáraton is meghirdetésre kerül a hitelintézetek számára. Az utolsó IRS tenderre 2016. július 7-én került sor. 2015. szeptember 23-tól a kéthetes betéti instrumentumot felváltotta a három hónapos lejáratú betét mint irányadó eszköz. A bankrendszer likviditáskezelésének támogatására átmenetileg megmaradt a kéthetes betéti instrumentum, melyet korlátozott mennyiségben, változó áras tender keretében lehetett igénybe venni 2016. április végéig. A három hónapos betéti tender 2016. július végétől havi gyakorisággal, majd a 2016. október 26-ai tendertől kezdődően mennyiségi korlátozással érhető el a hitelintézetek számára, hogy az MNB ezzel is támogassa a hitelintézetek értékpapírpiaci szerepvállalását. A betéti eszköz korlátozásával összefüggésben, a banki alkalmazkodás megkönnyítése érdekében az MNB 2016. október 4-én új, finomhangoló betéti és egyhetes, egy hónapos és három hónapos futamidejű, forint likviditást nyújtó FX-swap eszközöket vezetett be, amelyek 2017. április 6-tól hat és tizenkét hónapos lejáratokkal egészültek ki.

A Piaci Hitelprogram (PHP) keretében bevezetésre kerülő új eszközök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 2015. november 3-ai döntése értelmében a jegybank a hitelezési kockázatok csökkentése és a gazdasági növekedés kkv-hitelezésen keresztüli dinamizálása érdekében elindítja a bankok piaci hitelezésre való átállását segítő Piaci Hitelprogramot (PHP) 2016 januárjától. A program részeként az MNB bevezeti a hitelezési aktivitáshoz kötött kamatcsere ügyletet (HIRS), valamint a jegybanki preferenciális betételhelyezési lehetőséget. A 3 éves futamidővel meghirdetett HIRS ügyletek a bankok kkv-hitelezésből adódó kamatkockázatának kezelésén, jegybank általi részleges átvállalásán keresztül ösztönözheti a hitelezési aktivitást, míg a preferenciális betét olyan likviditáskezelést segítő eszköz, amely ugyancsak a partnerbankok hitelezési aktivitásának növekedését támogathatja.