Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Adatszolgáltatás

nyomtatás

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Az MNB jelen jogértelmezése az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet angol nyelvű változatán alapul.

Sorszám Kérdés  Válasz Frissítés dátuma
C/1 Milyen módon kell teljesítenie a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a Pft. 44. § (1) bekezdésében említett írásbeli tájékoztatást? A Pft. 44. § (1) bekezdésében említett írásbeli tájékoztatási kötelezettség 2018. január 13-ától az MNB által erre a célra kialakított űrlapon teljesítendők az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszeren (ERA rendszer) keresztül. Teljesítési határidő a tárgynapot követő munkanap. Az űrlap az ERA felületen „Adatszolgáltatás” szolgáltatáson belül, „Egyéb adatszolgáltatások” „Eseti adatszolgáltatás” mappán belül Pénzforgalmi szolgáltatói bejelentések néven található.  Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló tábla (P65 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) a „Szolgáltatások” „Egyéb adatszolgáltatások” mappában található. A bejelentési kötelezettség az adatszolgáltatási MNBr. – 2018. I. negyedévében várható – módosítását követően az EBEAD rendszeren keresztül lesz majd teljesítendő. 2018.05.02
C/2 Szükséges-e a pénzforgalmi szolgáltatónak bizonyítékot csatolnia a P65 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz? A Pft. 44. § (1) bekezdése alapján jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem – a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató köteles azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani. A Pft. 44. § (1) bekezdés szerinti bejelentést a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a P65 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásával teljesítheti, amelyhez nem szükséges a gyanút alátámasztó bizonyítékokat csatolni. 2018.02.14
C/3 Eleget tesz-e a pénzforgalmi szolgáltató a Pft. 55/B. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségénék, amennyiben nem tart fenn folyamatos - biztonsági - ügyeletet, így nem a súlyosabbnak minősülő biztonsági esemény bekövetkezésének naptári napján, hanem a súlyosabbnak minősülő biztonsági eseményt követően a pénzforgalmi szolgáltató általi tényleges észleléskor, illetve tudomásszerzést követően - indokolatlan késedelem nélkül - jelenti az MNB felé az eseményt? A Pft. 55/B. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi szolgáltatónak a súlyosabb működési és biztonsági eseményekről haladéktalanul értesítenie kell az MNB-t, amelyet a P64 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás  keretében tehet meg az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszeren (ERA rendszer) keresztül.
A P64 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban említett súlyosabb működési és biztonsági események kapcsán a pénzforgalmi szolgáltató a súlyosabbnak minősülő működési és biztonsági eseményt haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 4 órán belül jelenti az MNB felé. Álláspontunk szerint amennyiben a súlyosabbnak minősülő működési és biztonsági esemény tényleges észlelését követő 4 órán belül megtörténik a bejelentés, a pénzforgalmi szolgáltató eleget tesz bejelentési kötelezettségének.
2018.02.14
C/4 A P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az új P64 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás bevezetésével megszűntetésre kerül? Az adatszolgáltatási MNBr. P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatása a P64 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás bevezetésével nem kerül megszűntetésre, azonban módosul. A kapcsolódó MNB rendelet módosítása folyamatban van. A módosításig tartó átmeneti időszakban a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást a hatályos adatszolgáltatási rendeletnek megfelelően kell benyújtani.  2018.05.02
C/5 A Pft. 55/A. § (2) bekezdés szerinti éves átfogó értékelést a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatokról, továbbá az e kockázatok mérséklésére alkalmazott intézkedések és a kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megfelelőségéről milyen időpontig, milyen vonatkozási idővel és hogyan kell a pénzforgalmi szolgáltatónak teljesítenie első alkalommal, illetve a későbbiekben? A Pft. 55/A. § (2) bekezdése szerint a pénzforgalmi szolgáltató évente egyszer - vagy a Felügyelet által meghatározott rövidebb időközönként - aktualizált és átfogó értékelést küld a Felügyeletnek az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatokról, továbbá az e kockázatok mérséklésére alkalmazott intézkedések és a kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megfelelőségéről. Véleményünk szerint az első alkalommal 2018. január 13-át követően egy éven belül, azaz 2019. január 13-ig kell az adatszolgáltatásnak eleget tenni, a későbbiekben pedig az előző jelentés beküldésétől számított egy éven belül. Az adatszolgáltatási kötelezettség az MNB által erre a célra kialakított elektronikus űrlaphoz való csatolás útján teljesítendő. Az elektronikus űrlapot elektronikus aláírással ellátva, az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszeren (ERA rendszer) keresztül kell benyújtani. 2018.11.26
C/6 Milyen szempontrendszer alapján kell elkészíteni a Pft. 55/A. § (2) bekezdésében előírt a pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatokról, továbbá az e kockázatok mérséklésére alkalmazott intézkedések és a kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megfelelőségéről szóló éves átfogó értékelést? Az MNB elvárja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a Pft. 55/A. § (2) bekezdése szerinti átfogó értékelést a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről szóló 26/2018. (VIII.16.) MNB ajánlás figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlás az alábbi linken érhető el: https://www.mnb.hu/letoltes/26-2018-penzforgalmi-biztonsagi-intezkedesek.pdf 2018.11.26
C/7 Mely időponttól szükséges a pénzforgalmi szolgáltatóknak a P63 MNB azonosító kódú a „Hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatás”-ról szóló adatszolgáltatást benyújtaniuk, továbbá az adatszolgáltatás kitöltési előírása szerinti referencia csalás arányt milyen rendelet alapján szükséges számolni? A Pft. 66/A. § (1) bekezdésének értelmében a Pft. 55/C. §-ában meghatározott biztonsági intézkedéseket az SCAr. hatálybalépését követő egy évet követően, de legkésőbb 2019. január 1-től kell alkalmazni. Vagyis a pénzforgalmi szolgáltatók számára az előbbiekben említett (2019. január 1-ig tartó) átmeneti időszak során nem előírás a Pft. 2. § 4a. pontja szerinti erős-ügyfélhitelesítés alkalmazása. Azonban az MNB elvárja a pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy az interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások biztonságáról szóló 15/2015. számú MNB ajánlás figyelembe vételével végezzék az ügyfél hitelesítési eljárásaikat.
A P63 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás szerinti adatszolgáltatási kötelezettség abban az esetben áll fenn, ha az ügyfél-hitelesítés során a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató alkalmazza a Pft. 55/C. §-ában meghatározott erős ügyfél-hitelesítést, illetve él az SCAr.-ben lehetőségként biztosított erős ügyfél-hitelesítés alóli kivételek alkalmazásával és az SCAr. által megengedett esetekben az erős ügyfél-hitelesítést mellőzi. A hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos P63 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást az adatszolgáltatási MNBr. megfelelően negyedéves gyakorisággal kell benyújtani az MNB részére. Az adatszolgáltatás kitöltési útmutatója szerinti referencia csalás szint számítása és értékelése az SCAr.-ben meghatározott szabályok szerint történik.
Amennyiben az átmeneti időszakban az adatszolgáltatás egyetlen táblájában sincs jelentendő adat, akkor az adatszolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettségét nemleges jelentés beküldésével kell teljesítenie.
2018.05.02

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem