Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Engedélyezés

nyomtatás

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Az MNB jelen jogértelmezése az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet angol nyelvű változatán alapul.

Sorszám Kérdés Válasz Frissítés dátuma
E/1 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/2 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés l) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (4) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/3 Hol érhetőek el részletes információk a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről? A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről szóló engedélyezési útmutatók az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/elektronikuspenz-kibocsato-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kizarolag-szamlainformacios-szolgaltatast-vegzo-penzforgalmi-intezmeny-bejelentese.pdf
2018.02.19
E/4 Szükséges-e a hitelintézeti pénzforgalmi szolgáltatónak engedélyért folyamodnia, amennyiben a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat is szeretné nyújtani? Amennyiben a hitelintézet már rendelkezik a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedéllyel, úgy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokra nem szükséges külön engedélyért folyamodnia. Természetesen ezen szolgáltatások nyújtása során a hitelintézeteknek be kell tartaniuk a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat (pl. Hpt., Pft. vagy pénzforgalmi MNBr.), amelyet a Felügyelet ellenőriz. 2018.05.02
E/5 Milyen feltételeknek kell megfelelnie az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdésében említett szakmai felelősségbiztosításnak? Az MNB elvárja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról szóló 5/2018. (II.19.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembe vételével kössék meg az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdései szerinti szakmai felelősségbiztosítást. 2018.02.27
E/6 Az Fszt. 92/A. § (3) bekezdés e) pontja alapján milyen adatok és igazoló dokumentumok benyújtását várja el az MNB a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi, elektronikuspénz-kibocsátó intézményektől? Az Fszt. 92/A. § (3) bekezdés e) pontja szerint a 2018. január 13-án már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény legkésőbb 2018. február 28-ig kérelmezheti az MNB-nél, hogy az általa benyújtott megfelelésigazolási kérelem alapján 2018. július 13-át követően is végezhesse a már engedélyezett pénzügyi szolgáltatását, továbbá a megfelelésigazolás iráni eljárást kezdeményező kérelméhez mellékelni szükséges a teljesítményre, műveletekre és csalásra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elvek és fogalommeghatározások leírását. Álláspontunk szerint ezen rendelkezés célja, hogy a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmények illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmények  bemutassák, hogy a korábbinál bővebb adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni, vagyis megfelelnek az adatszolgáltatási MNBr.-ben foglaltaknak. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézményeknek illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek a súlyosabb működési és biztonsági eseményekre, hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos valamint csalásra vonatkozó statisztikai adatokat kell gyűjteniük. Az engedélyezési eljárás során az  MNB  2018 január 13.-án kiadott engedélyezési tájékoztatójának (a tájékoztató elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf) 4.7.10 pontjában részletezett információkat megadva egy külön leíró jellegű dokumentumban szükséges ismertetni ezen vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elveket, fogalmakat, folyamatokat. 2018.05.02

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem