Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Engedélyezés

nyomtatás

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Mivel az SCA-CSC RTS alapján az Európai Bizottság által kiadásra kerülő EU Rendelet végleges változata még nem került publikálásra az Európai Unió Hivatalos Lapjában, így az MNB jelen jogértelmezése az Európai Bizottság által 2017. november 27-én közreadott változaton alapul, amely ide kattintva érhető el. A Rendelet végleges változata eltérhet a „PSD2 – Gyakori kérdések és válaszok” készítésekor elérhető változattól, amely hatással lehet az MNB jogértelmezésére is.

Sorszám Kérdés Válasz Frissítés dátuma
E/1 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/2 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés l) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (4) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/3 Hol érhetőek el részletes információk a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről? A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről szóló engedélyezési útmutatók az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/elektronikuspenz-kibocsato-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kizarolag-szamlainformacios-szolgaltatast-vegzo-penzforgalmi-intezmeny-bejelentese.pdf
2018.02.19
E/4 Szükséges-e a hitelintézeti pénzforgalmi szolgáltatónak engedélyért folyamodnia, amennyiben a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat is szeretné nyújtani? Amennyiben a hitelintézet már rendelkezik a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedéllyel, úgy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokra nem szükséges külön engedélyért folyamodnia. Természetesen ezen szolgáltatások nyújtása során a hitelintézeteknek be kell tartaniuk a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat (pl. Hpt., Pft. vagy MNBr.), amelyet a Felügyelet ellenőriz. 2018.02.19
E/5 Milyen feltételeknek kell megfelelnie az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdésében említett szakmai felelősségbiztosításnak? Az MNB elvárja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról szóló 5/2018. (II.19.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembe vételével kössék meg az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdései szerinti szakmai felelősségbiztosítást. 2018.02.27