Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Erős ügyfél-hitelesítés és biztonságos kommunikáció

nyomtatás

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Mivel az SCA-CSC RTS alapján az Európai Bizottság által kiadásra kerülő EU Rendelet végleges változata még nem került publikálásra az Európai Unió Hivatalos Lapjában, így az MNB jelen jogértelmezése az Európai Bizottság által 2017. november 27-én közreadott változaton alapul, amely ide kattintva érhető el. A Rendelet végleges változata eltérhet a „PSD2 – Gyakori kérdések és válaszok” készítésekor elérhető változattól, amely hatással lehet az MNB jogértelmezésére is.

Sorszám Kérdés  Válasz Frissítés dátuma
D/1 Az SCA-CSC RTS szerinti referencia csalás szint számítása során mely csalásokat szükséges figyelembe venni?   Az SCA-CSC RTS 19. cikk alapján a számlálóba azon csalásokat kell figyelembe venni, amelyek sikeresnek bizonyultak függetlenül attól, hogy a kár megtérült-e vagy sem. 2018.02.14
D/2 Milyen eljárást kell érteni az SCA-CSC RTS 30. cikk (2) bekezdés szerinti hitelesítési eljáráson? A PSD2 4. cikk 29. pontját a Pft. 2. § 11. pontja ültette át a magyar jogrendbe, amely szerint a hitelesítés olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató azonosítsa az ügyfél kilétét vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, ezen belül az ügyfél személyes hitelesítési adatai használatának érvényességét. Ennek megfelelően az SCA-CSC RTS-ben foglalt szabályok a PSD2-t a hazai jogba átültető jogszabályok fogalmai szerint értelmezendők (pl. Pft., Hpt. MNBr. stb.). 2018.02.14
D/3 Előfordulhat olyan eset, hogy a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató nem szerez tudomást a fizetés-kezdeményezési, illetve számlainformációs szolgáltatást igénybe vevő ügyfelének kilétéről?
 
A Pft. 55/C. § (6) bekezdése alapján a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teszi a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző vagy a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy megbízható hitelesítési eljárásként hagyatkozhasson azon hitelesítési eljárásokra, amelyeket a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az ügyfele részére  biztosít. A Pft. 38/B. § (3) bekezdés d) pont, vagy a 38/C. § (3) bekezdés c) pont szerint a fizetés-kezdeményezési vagy a számlainformációs szolgáltató minden egyes kapcsolat létesítése, illetve adott esetben fenntartása során azonosítja magát az ügyfele fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval és az ügyfelével biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll.
Abban az esetben, ha a fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltató az ügyfél jóváhagyását követően fér hozzá az ügyfél fizetési számlájához, mivel az ügyfél hitelesítését minden egyes hozzáférés alkalmával a Pft. 55/C. § (6) bekezdés előírásai alapján az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végzi el, így nem fordulhat elő olyan eset, hogy az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató nem szerez tudomást a pénzforgalmi szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő ügyfelének kilétéről. Továbbá a Pft. 38/B. § (3) bekezdés d) pontja, illetve a 38/C. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató azonosítja az ügyfél számlájához hozzáférő más pénzforgalmi szolgáltatókat, tehát ismert számára, hogy nem az ügyféllel közvetlenül, hanem más pénzforgalmi szolgáltatóval kommunikál.
Amennyiben azonban a számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató az SCA-CSC RTS 35. (5) bekezdés b) pontja alapján nem az ügyfél jóváhagyását követően azonnal fér hozzá az ügyfél fizetési számláihoz, hanem az ügyfél korábban megadott jóváhagyását követően későbbi időpontokban több alkalommal abból a célból, hogy a számlainformációs szolgáltatását teljesítse, úgy a korábbi ügyféljóváhagyás alapján szintén ismert az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató előtt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél kiléte.
2018.02.14
D/4 Hány darab az SCA-CSC RTS 30. cikk (1) bekezdése szerinti interfészt kell az online hozzáférhető fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania?
 
Az SCA-CSC RTS 30. cikk (1) bekezdése előírja az online hozzáférhető fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak, hogy legalább egy olyan intefészt biztosítsanak, amelyek megfelelenek az SCA-CSC RTS 30. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontokban meghatározott követelményeknek. Álláspontunk szerint tehát az online hozzáférhető fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak nincs olyan kötelezettségük, amely szerint párhuzamosan többféle technológiával megvalósítótt inferfészt szükséges kínálniuk a fizetés-kezdeményezési, a számlainformációs, illetve  kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt – ide nem értve az elektronikuspénzt – kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatókkal történő kommunikációra. 2018.02.14
D/5 Milyen eljárást kell érteni az SCA-CSC RTS 32. cikk (3) bekezdésben említett átirányítás, az ún. „redirection” alatt, illetve hogyan alkalmazandó? Az SCA-CSC RTS 32. cikk (3) bekezdése alapján a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, amely dedikált interfész biztosítására kötelezett, nem biztosíthat olyan dedikált interfészt, amely akadályozza a fizetés-kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatót a szolgáltatása nyújtásában. Az említett jogszabályhely szerint ilyen akadály lehet - többek között - a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő átirányítás bevezetése hitelesítés vagy más funkció végett. Álláspontunk szerint az SCA-CSC RTS 32. cikk (3) bekezdése tehát nem általánosan tiltja az átirányítást, mint technikai megoldást, hanem az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató számára tartalmaz tilalmat arra vonatkozóan, hogy az SCA-CSC RTS szerinti dedikált interfész esetén az átirányítást megkövetelje a fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatótól azok szolgáltatásának nyújtásakor. Ugyanakkor az SCA-CSC RTS szerinti dedikált interfész mellett további megoldásként, illetve abban az esetben, ha az átirányítás a fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgálató kérése nyomán történik meg, az átirányítás jogszerűen alkalmazható. 2018.02.27
D/6 Milyen előírásoknak kell megfelelnie az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által nyújtandó interfésznek? Az MNB a felügyeleti tevékenysége során minden esetben egyedileg vizsgálja meg azt, hogy az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott interfész megfelel-e az SCA-CSC RTS a Kommunikáció Közös és Biztonságos Nyílt Sztenderdjeiről szóló V. fejezetében foglaltaknak. 2018.02.27