Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Tanulmányok (kutatás)

nyomtatás

MNB Working Papers

Műhelytanulmányok (Occasional papers)

Háttértanulmányok (Background studies)

 

MNB-Szemle (MNB-Bulletin)

2008. április (elérhetőség magyarul, elérhetőség angolul)

Nagy Márton–Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és hatásai a magyar bankrendszerre   

Páles Judit–Varga Lóránt: A magyar pénzügyi piacok likviditásának alakulása – mit mutat az MNB új aggregált piaci likviditási indexe?

2007. november (elérhetőség magyarul, elérhetőség angolul)

Hollód Dániel: Háztartási eladósodottság és pénzügyi stabilitás, félnünk kellene?

Sánta Lívia: A jegybankok szerepe a válságkezelésben – hogyan segítik ezt a válságszimulációs gyakorlatok?

Zsámboki Balázs: A pénzügyi szabályozás hatása a banki tőkekövetelmények ciklikusságára és a pénzügyi stabilitásra

2007. június (elérhetőség magyarul, elérhetőség angolul)

Balás Tamás - Móré Csaba: Milyen a hazai bankok likviditási sokktűrő képessége?

2006. december (elérhetőség magyarul, elérhetőség angolul)

Dr. Széplaki Valéria: A hazai fizetésképtelenségi szabályozás reformjának pénzügyi stabilitási vonatkozásai

2006. június (elérhetőség magyarul, elérhetőség angolul)

Bodnár Katalin: A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettségének vizsgálata kérdőíves felmérés eredményei alapján

Holló Dániel – Nagy Márton: Bankrendszeri hatékonyság vizsgálata az Európai Unióban

Egyéb publikációk, folyóiratcikkek

Zsámboki Balázs [2007]: A banki szabályozás rendszerszintű következményei, in: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005, Jog, Rendszerváltozás, EU-csatlakozás, Gondolat-ELTE ÁJK, Budapest (nyomtatott formában megjelent kiadvány)

Bethlendi András – Bodnár Katalin (2005): A hazai hitelpiac strukturális változása. A Hitelezési felmérés tapasztalatai. Hitelintézeti Szemle 2005. június

Dániel Holló - Márton Nagy: Bank Efficiency in the Enlarged European Union; in:The banking system in emerging economies: how much progress has been made? BIS Papers No 28, 2006

Bethlendi, A. – Kiss, G. (2004): „Housing Finance in Hungary”, Part II and Chapter 2. in Housing Finance Markets in Transition Economies, Trends and challenges. OECD Publishing.

Bethlendi András (2007): A hazai bankok hitelezési-veszteségelszámolásának vizsgálata. Közgazdasági Szemle LIV.évf., 2007. január.

Varsanyi, Zoltan, 2007. "Rating philosophies: some clarifications", MPRA Paper 1660, University Library of Munich, Germany.

Zoltan, Varsanyi, 2007. "Reconsidering the logit: the risk of individual names", MPRA Paper 3658, University Library of Munich, Germany.

Mérő Katalin (2003)A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége, Közgazdasági Szemle, július-augusztus

Mérő Katalin (2004) :A banki szabályozás fejlődésének nemzetközi tendenciái, Külgazdaság, november

Mérő, K- Vigh Mikle, Sz. (2003) "The Financial Market in Hungary", In: Bancni Vestnik Special Issue, Financial Markets and Non-Banking Intermediaries in Transition Countries, Vol. 52. No.7-8,

Mérő Katalin (2004) "Financial Depth and Economic Growth – The Case of Hungary, the Czech Republic and Poland", Acta Oeconomica,  Vol. 54.(3) (elérhetőség előfizetők számára)

Király,J-Mérő,K (2004) "Basel Scepticism- From a Hungarian Perspective" In: The New Basel Capital Accord, edited by Benton E.Gup, Greenwood Publishing Group (információk a kiadványról itt elérhetőek)