Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Cardif biztosítók: érdemi kontroll hiánya a csoportos biztosítással érintett partnerek felett

nyomtatás

Budapest, 2017. április 5. – Az MNB 20-20 millió forint bírságot szabott ki a Cardif biztosítási csoport élet- és vagyonbiztosítójára, egyebek közt ügymenet-kiszervezési, vállalatirányítási, nyilvántartási, számviteli és a biztosítási ügyfélszerződéseket érintő jogsértések miatt. A feltárt szabálytalanságok mielőbbi megszüntetéséről a biztosítóknak írásban kell beszámolniuk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében korlátozott terjedelmű átfogó vizsgálatot folytatott a Cardif Biztosító Zrt.-nél (vagyonbiztosító) és a Cardif Életbiztosító Zrt.-nél (életbiztosító). A vizsgálat 2013. szeptemberétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át, s több hiányosságot is feltárt.

A biztosítók a csoportos biztosításaikkal érintett partnereikhez úgy szerveztek ki kiemelten fontos feladatköröket, illetve tevékenységeket, hogy a kiszervezés során figyelmen kívül hagyták az arra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A biztosítók csoportos biztosításokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási, adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszerei pedig nem teszik lehetővé, hogy a partnereikhez kiszervezett ugyanezen tevékenységek felett folyamatos érdemi irányítást és ellenőrzést gyakorolhassanak, illetve, hogy a nyilvántartásaikban csak érdemi ellenőrzést követően, valós és teljeskörű adatokat rögzítsenek. Ezek nyomán a jegybank kötelezte a Cardif biztosítókat, hogy jogszerűen végezzék ügymenet-kiszervezési és vállalatirányítási tevékenységüket, alakítsanak ki a jogszabályi előírásokkal összhangban álló nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszereket.

Az MNB egyebek mellett kötelezte a biztosítókat arra is, hogy jogszabályszerű tartalommal készítsék el a biztosítási szerződéseiket és a termékterveiket. Az MNB kötelezése alapján mindkét Cardif biztosítónak orvosolnia kell a számviteli eljárásával, s az erre vonatkozó szabályzataival kapcsolatos hiányosságokat. A jegybank előírása alapján emellett a biztosítóknak a jogszabályokkal összhangban módosítaniuk kell az ügyfelekkel kötött szerződésekre vonatkozó jogsértő, hiányos tájékoztatások tartalmát, mind a biztosítások megkötésekor, mind azok hatálya alatt.

A Cardif biztosítóknak idén június végéig adatszolgáltatás keretében kell számot adniuk az MNB ma publikált határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 20-20 millió forintos felügyeleti bírságot is kiszabott a vagyonbiztosítónak és az életbiztosítónak.

A bírságösszeg meghatározása során a jegybank különös súllyal vette figyelembe, hogy a biztosítók a csoportos biztosításokkal, illetve biztosításközvetítői megbízással érintett partnereikhez a jogszabályok teljes figyelmen kívül hagyásával szerveztek ki kiemelten fontos feladatköröket, s hogy az általuk működtetett rendszerek hibája miatt nem tudták megfelelően ellenőrizni a partnerek tevékenységét. Súlyosító körülménynek számított, hogy a nyilvántartási, adatfeldolgozási és ellenőrzési rendszerekkel összefüggő hiányosságokat már korábbi felügyeleti határozat is megállapította. Az MNB szankciójának meghatározásakor figyelembe vette azt is, hogy a biztosítók az eljárás során nem tanúsítottak együttműködő magatartást.

Magyar Nemzeti Bank