FORINTBANKJEGYEK BIZTONSÁGI ELEMEI

Vízjel

Biztonsági szál

Illeszkedőjel

Színváltó nyomat

Irizáló nyomat

Hologramfólia

Metszetmély nyomtatás

Az ezer forintos bankjegy biztonsági elemei

A bal oldali menüből lehet kiválasztani az ellenőrzés módjait és az ahhoz tartozó egyes biztonsági elemeket bemutató részeket.

Fény felé tartva

A bankjegyet fény felé tartva, bal oldalon Mátyás király portréjának tükörképével egyező sötét-világos átmenetekből álló vízjel jelenik meg; a bankjegy középvonalától kissé balra láthatóvá válik a papír anyagában található biztonsági szál, melynek felületét nagyítóval vizsgálva a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható; a bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső sarkába nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki egymást, ezzel szabályos illeszkedőjelet alkotva.

Vízjel

A bankjegyet fény felé tartva, bal oldalon Mátyás király portréjának tükörképével egyező árnyalatos vízjel jelenik meg (mindkét oldalról ellenőrizhető). A valódi bankjegyeken a vízjel ránézésre nem látható (sem az elő-, sem a hátoldalon), nem tartalmaz határozott kontúrú vonalakat, UV-fényben sem látható.

Biztonsági szál

A bankjegyet fény felé tartva látható,a bankjegy papír anyagában található. Felületét nagyítóval vizsgálva a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható (mindkét oldalról ellenőrizhető). A valódi bankjegyek esetén a biztonsági szál rátekintésre nem rajzolódik ki élesen a bankjegy felületén (sem az elő-, sem a hátoldalon).

Illeszkedőjel

A bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső sarkába nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki egymást (mindkét oldalon ellenőrizhető). Fény felé tartva a valódi bankjegyeket a H betű szabályosan látható, töredezés, szétesés, elmosódás nem tapasztalható.

Mozgatás

Mozgassa az egeret a bankjegy jobb alsó sarkánál levő szürke sávba. Az egér föl-le, illetve jobbra-balra mozgatásával tudja a bankjegyet billegtetni. (A hologramfólia képi elemeinek, az irizáló sávnak és a színváltó nyomat színeinek váltakozása látható.)

Színváltó nyomat

A bankjegy előoldalának bal felső sarkában található nyomat mozgatás hatására bíborról olajzöld színűre változik. A valódi bankjegyeken a színváltó nyomat nem csupán fényes, hanem mozgatás hatására megtörténik a színváltás, a két szín egyértelműen felismerhető és elkülöníthető.

Hologramfólia

A bankjegy előoldalán a vízjelmező mellett jobbra található, ezüst színű, (a 2009 előtt kobocsátott bankjegyek esetén réz színű), hullámvonalas profilú és felületén a rátekintés szögétől függően, ismétlődő elemként az értékjelzés, az MNB felirat és Magyarország címere látható. A fólia bal oldalán fémes apró számokkal az 1000 értékjelzés olvasható. A valódi bankjegyeken lévő hologramfólia a bankjegypapír síkjából nem emelkedik ki, felületén a rátekintés szögétől függően a fenti képi elemek váltakoznak, egyéb képi elemek nem jelennek meg. Az MNB felirat és Magyarország címere nem látható egyszerre, mozgatás hatására az egyik feltűnik, a másik eltűnik.

Irizáló nyomat

A rátekintés szögétől függően a bankjegy előoldalának közepén látható a gyöngyházszínű sáv, amelyben az 1000 ismétlődő értékjelzés olvasható. A valódi bankjegyeken lévő irizáló nyomat a rátekintés szögétől függően feltűnik vagy eltűnik.

Metszetmély nyomtatás

A bankjegy ún. képnyomatain - Mátyás király portréja, 1000 és ezer forint értékjelzések, címer, MAGYAR NEMZETI BANK felirat, hátoldali kép - kiemelkedő festékréteg található, mely érdes felületű, tapintással jól ellenőrizhető. A valódi bankjegyeken a metszetmély nyomtatás vonalrendszerekből áll, a nyomatok érdességét a festékréteg vastagsága adja.

UV-A fény alatt

A vízjelmező UV-fénnyel megvilágítva az előoldalon a vízjelmezőben található motívum -a csőrében gyűrűt tartó holló keretbe foglalt képe- UV-A fényben zöld színben fluoreszkál. Ez a motívum csak UV-fénnyel megvilágítva válik láthatóvá.

A bankjegy bal oldali (vízszintes) sorozatszáma sárgászöld színben fluoreszkál (a 2009 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyek esetén a bankjegy baloldali (vizszintes) sorozatszáma narancsszínben fluoreszkál, a bankjegy jobb szélén található (függőleges) sorozatszáma vörös színben fluoreszkál.) A valódi bankjegyeken a sorozatszám tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből és számokból áll. A vízszintes és a függőleges sorozatszámok mindig megegyeznek az adott bankjegyen, több bankjeggyel összehasonlítva viszont nincsen egyezőség (a sorozatszámok bankjegyenként eltérők).

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva a papír anyagában elszórtan található jelzőrostok kék, zöld és piros színben fluoreszkálnak (mindkét oldalon ellenőrizhetők). Több bankjegyet UV-fényben összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a jelzőrostok elhelyezkedése, száma és színbeli megoszlása bankjegyenként eltérő. Ugyancsak címletenként eltérő módon a nyomat egyes részletei is fluoreszkálnak.

UV-C fény alatt

A vízjelmezőt UV-fénnyel megvilágítva az előoldalon a vízjelmezőben található motívum -a csőrében gyűrűt tartó holló keretbe foglalt képe- UV-C fényben piros színben fluoreszkál. Ez a motívum csak UV-fénnyel megvilágítva válik láthatóvá.

A bankjegy bal oldali (vízszintes) sorozatszáma sárgászöld színben fluoreszkál, míg a jobb oldali függőleges sorozatszám nem fluoreszkál. A 2009 előtt kibocsátott fekete színű sorszámmal nyomtatott 1000 forintosokon a vízszintes sorozatszám sárgászöld színben fluoreszkál, míg a jobb oldali függőleges sorozatszáma UV-C fényben vörös színben fluoreszkál. A valódi bankjegyeken a sorozatszám tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből és számokból áll. A vízszintes és a függőleges sorozatszámok mindig megegyeznek az adott bankjegyen, több bankjeggyel összehasonlítva viszont nincsen egyezőség (a sorozatszámok bankjegyenként eltérők).

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva a papír anyagában elszórtan található jelzőrostok kék, zöld és piros színben fluoreszkálnak (mindkét oldalon ellenőrizhetők). Több bankjegyet UV-fényben összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a jelzőrostok elhelyezkedése, száma és színbeli megoszlása bankjegyenként eltérő. Ugyancsak címletenként eltérő módon a nyomat egyes részletei is flouoreszkálnak.

Nagyító

Mozgassa az egeret a kép fölé, ekkor a bankjegy egyes részletei kinagyítva jelennek meg.

Mikroírás

A bankjegyet nagyítóval vizsgálva az elő- és hátoldalon a bankjegy címletértéknek megfelelő, EZER FORINT felirat, valamint az MNB betűk olvashatók. A valódi bankjegyeken a mikroírás tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből áll, töredezés, szétesés, elmosódás nem tapasztalható.