Az alapítvány célja a közgazdasági, pénzügyi szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, és egy olyan oktatási tudományos központ működtetése, amely a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését tudományos igényességgel biztosít - ja, továbbá a banki szakemberek képzését és fejlesztését nemzetközi szintre emeli.

Az Alapítvány célja:

a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, szakmai és anyagi támogatása;

b) bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenység és az oktatási módszerek színvonala fejlesztésének előmozdítása, támogatása;

c) a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;

d) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése, ilyen vállalkozói hálózatok építése, támogatása; tevékenységének támogatása;

e) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, pénzügyi nevelés, tanácsadás, hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása által a magyar szellemi örökség gazdagítása érdekében;

f) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése érdekében;

g) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása;

h) külföldi tapasztalatszerzés támogatása;

i) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok, intézmények működtetése;

j) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;

k) olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, intézmény kiépítése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;

l) gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;

m) gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl. műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;

n) a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata.