Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

A bankkártyával kapcsolatos bejelentési kötelezettségre, kárviselésre vonatkozó szabályok

nyomtatás

Bejelentési kötelezettség

A kártyabirtokos a bankkártyaszerződés és annak alapjául szolgáló jogszabály értelmében köteles haladéktalanul bejelenteni a kártyakibocsátó banknak, amennyiben

  • a kártyáját ellopták, elveszette,

  • az akaratán kívül bármely módon kikerül ellenőrzése alól,

  • a kártya használatához szükséges azonosító kód vagy más azonosító adat jogosulatlan személy tudomására jutott (Figyelem! Jogosulatlan használatnak minősül az is, ha PIN-kódját akár hozzátartozóinak, barátainak elárulja!)

  • a bankszámláján jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott műveletet végeztek.

A kártyakibocsátó banknak kötelessége, hogy biztosítson olyan távközlési lehetőséget, amelyen a fenti esetekben az ügyfél bármikor bejelentést tehet.

Bejelentendő adatok jellemzően:

  • a kártya száma vagy típusa,

  • lejáratának ideje (A kártya lejárati időpontja a bankkártya száma alatt, a kártya előlapján hónap/év formában megtalálható – pl.: valid 01/11, azaz érvényes 2011 januárjáig.)

  • a kártyafedezeti bankszámla száma.

A kártyaletiltáshoz kibocsátó intézmények további adatok megadását is kérhetik.

Amennyiben a bejelentés megtételekor a bejelentő a fenti adatokat nem tudja, a hitelintézet a kártyabirtokos egyéb azonosító adatai segítségével is intézkedik a bankkártya letiltásáról. Fontos tudni, hogy a bejelentést nem csak a kártyabirtokos teheti meg.

Kárviselés

A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett, az elektronikus fizetési eszköz elvesztéséből, ellopásából, elrablásából vagy jogosulatlan használatából eredő kárt a kártya tulajdonosa viseli, maximum negyvenötezer forint értékben. Ez alól kivétel, ha a kár a kártyatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be vagy azt csalárd módon eljárva okozta.

Nem terheli felelősség a kártyatulajdonost abban az esetben, ha a kárt

  • olyan személyre szabott eljárással (pl. hamisított bankkártyával) okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy

  • a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt személyes biztonsági elemek – például PIN-kód – nélkül használtak, illetve

  • a pénzforgalmi szolgáltató a biztonságos bankkártyahasználattal kapcsolatos kötelezettségének nem tett eleget.

A bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárt1 a kibocsátó bank viseli. A kibocsátó bank az elektronikus fizetési eszköz további használatának megakadályozása érdekében köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni még akkor is, ha a birtokos az elektronikus fizetési eszköz használata és őrzése során megszegte a szerződés előírásait. A kibocsátó bank felel, ha nem biztosított megfelelő elérhetőséget a bankkártyával kapcsolatos bejelentés megtételéhez, azaz például nem működtet 24 órában hívható kártyaletiltó vonalat, vagy kikapcsolja azt.

Mentesül a kibocsátó bank a felelősség, kárviselés alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a kártyabirtokos csalárd módon eljárva, vagy kötelezettségeinek szándékos vagy súlyos gondatlan megszegésével okozta. Így például, ha a PIN- kóddal használható kártyák esetén a kártyával együtt a PIN-kódhoz is hozzáfért a jogosulatlan felhasználó, a kibocsátó vélelmezi a szándékosságot, illetve súlyos gondatlanságot. Ennek tisztázására azonban sokszor nehézkes.

A kibocsátó bank köteles a bejelentést regisztrálni, és arról olyan nyilvántartást vezetni, ami 18 hónapig biztosítja a bejelentés időpontjának és tartalmának bizonyítását

[1] A „bekövetkezett kár” alatt olyan, az ügyfél által jóvá nem hagyott fizetési műveleteket kell érteni, amelyek ellopott bankkártyával történtek, vagy a kártya jogosulatlan használatából származtak.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem