Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Tájékoztató a törvényi elszámolásról - 2018. évi tevékenység

nyomtatás

A Testület számára még 2018-ban is feladatot jelentett a törvényi elszámolással kapcsolatos pénzügyi jogviták intézése, a törvényi elszámolások felülvizsgálata. A 2015. január 1. óta beérkezett elszámolással kapcsolatos kérelmek és elindított új eljárások száma az év végére 16.790-re emelkedett. A hagyományosnak mondható békéltető eljárástól lényegesen eltérő ezen feladatkörében a Testület az elszámolással kapcsolatos jogviták rendezésének elsődleges jogorvoslati fórumaként három ügytípusban járt el. A 151. ügytípus esetében a helyes elszámolás megállapítását, a 152. ügycsoportba tartozó ügyeknél a panaszeljárás lefolytatását és a 153. ügytípus ügyeinél az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítását kérhette a kérelmező.

 

Elszámolási ügyek ügytípus szerint 2018. évben (db)

 

151. ügytípus
Helyes elszámolás megállapítása

152. ügytípus
Panaszeljárás lefolytatására történő kötelezés

153. ügytípus
Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása

Összesen

   Folyamatban lévő ügyek január 1-jén

11

0

2*

13*

   Új és megismételt ügyek

13

2

1

16

   Lezárt ügyek

21

2

3

26

   Folyamatban lévő ügyek december 31-én

3

0

0

3

*A 2017. évi jelentésben december 31-én folyamatban lévő ügyek száma 14 darab volt, mely korrekció okán 13 db-ra csökkent. Ennek oka, hogy egy 153-asként indított ügyet az általános szabályok szerint kellett lefolytatni.

 

Az év folyamán összesen 16 ügy érkezett a Testülethez. 5 ügyben a nemperes bíróság utasította a Testületet új eljárás lefolytatására. További 4 ügyben a kérelmezők első alkalommal fordultak a Testülethez, korábban elszámolási ügyük nem volt. Közülük két kérelmező a helyes elszámolás megállapítását, egy kérelmező panaszeljárás lefolytatását szerette volna elérni a pénzügyi szolgáltatónál, a negyedik ügyben a kérelmező az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítását kérte.

Három olyan kérelmező volt, akik korábban valamilyen típusú ügyükben az elszámolással kapcsolatban már kezdeményeztek eljárást és a meghozott testületi döntéssel szemben nem éltek jogorvoslattal. Egyikük ügyében volt már egy korábbi előzményügy, ahol a pénzügyi szolgáltató a kérelmező ez irányú igényére és a Testület döntésére tekintettel új elszámolást készített, melyet a kérelmező jogorvoslattal támadott. A két másik ügyben az előzményt az elszámolási kötelezettség fennálltának megállapítása tárgyában hozott testületi döntés jelentette. Az egyiknél a pénzügyi szolgáltató elszámolást készített, ezt támadta a kérelmező. A másik ügyben a pénzügyi szolgáltató nem volt hajlandó panaszeljárás lefolytatására, így a kérelmező erre való kötelezést kért.

4 ügyben volt már bírósági előzmény, ezek mindegyikénél az érintett pénzügyi szolgáltató új elszámolást készített, melyet az érintett kérelmezők vitattak.

A 2018. év folyamán összesen 26 elszámolási ügyet zárt le a Testület. Ezek eredményét ügytípusonkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja:

 

   Lezárt elszámolási ügyek ügytípusonként 2018. évben (db)

   Az ügylezárás eredménye

151. ügytípus

152. ügytípus

153. ügytípus

Összesen

Arány

   Egyezségi határozat

0

0

0

0

0%

   Kötelezést tartalmazó határozat

6

0

0

6

23%

   Eljárást megszüntető határozat

15

2

3

20

77%

   Összes lezárt ügy

21

2

3

26

100%

 

A NEMPERES ELJÁRÁSOK AZ ELSZÁMOLÁSI ÜGYEKBEN

A deviza-, deviza alapú és forinthiteles elszámolási jogvitákkal kapcsolatos ügyekben december 31-ig összesen 14 nemperes eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem érkezett a Testülethez. Ebből 9 ügyben a kérelmező először élt ezzel a jogorvoslati lehetőséggel. 5 ügyben már korábban is terjesztett elő ilyen jogorvoslat iránti kérelmet az érintett, tekintve, hogy ezeket az ügyeket a Testület úgynevezett megismételt eljárásban már kettő vagy több alkalommal is tárgyalta.

A Testület 2018. december 31-ig 38 jogerősen befejezett nemperes eljárásról kapott értesítést az illetékes bíróságoktól.

A 2015-től 2018. december 31-ig a Testülethez érkezett jogorvoslati igény száma összesesen 2.457. Ebből 2.439 ügyben az eljáró bíróságok a jogerős döntésről küldtek tájékoztatást, míg 18 ügyben a nemperes eljárás még az illetékes bíróságok előtt nem zárult le.

A 2015-2018. évek között jogerősen befejezett összes nem peres eljárás közül az illetékes nem peres bíróságok 597 ügyben érdemi vizsgálat nélkül utasították el a kérelmet.  Az érdemi felülvizsgálat eredményeként hozott 1.842 jogerős végzés 82 százalékában a bíróságok helyben hagyták a Testület határozatait, új eljárás lefolytatására 253 ügyben (14 %) került sor kötelezés kiadására.

 Tájékoztató a törvényi elszámolásról - 2018. évi tevékenység.png

A 253 megismételt eljárásra utasított ügyből a nem peres bíróság 11 esetben megállapította, hogy nem elszámolási jogvita, hanem békéltetési (úgynevezett általános) ügy, és ennek megfelelően ezeket az ügyeket a békéltetési eljárások szabályai szerint kell lefolytatni.

A megismételt eljárások között 8 olyan ügy van, ahol a második nem peres eljárás eredményeként újra le kellett folytatni a testületi eljárást. 4 kérelmező harmadik alkalommal is élt ezzel a jogorvoslati lehetőséggel, de a bíróság mindegyik ügyben helybenhagyta a Testület határozatát.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem