Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Tőkepiac

nyomtatás

A Testülethez a tőkepiacot érintő jogvitákkal kapcsolatban 2016-ban benyújtott kérelmek számában nagyságrendi eltérés nem mutatkozott a 2015-ös évi adatokhoz képest. Továbbra is elmondható, hogy a befektetési szolgáltatásokkal és kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták az összes beérkezett kérelemhez képest nem képeznek jelentős arányt. A nevezett piacot érintő ügyek közül 62 esetben került sor meghallgatás tartására, melynek során a felek között 14 alkalommal jött létre egyezség, 4 alkalommal a felek eljáráson kívül megállapodtak és további 12 esetben a kérelmező – a felek további közvetlen egyeztetésére figyelemmel – visszavonta a kérelmét.

A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban gyakori volt a megbízások teljesítésével és az ehhez kapcsolódó értékpapír értékesítéssel, pozíciók kényszerlikvidálásával kapcsolatos jogvita.

Ezekben az ügyekben a felek gyakran egyezséget kötöttek egymással. Volt olyan eset, ahol a szolgáltató bár fenntartotta, hogy a befektetési kockázatot a felek között létrejött keretszerződés szerint az ügyfél viseli és a szolgáltatón kívül álló ok (rendszerhiba) okozta azt a helyzetet, amely alapján az ügyfél a számára később kárt okozó befektetési döntését meghozta, a felek közötti bizalmi viszonyra és a kérelmező ügyfélként történő megtartásának szándékára is figyelemmel a szolgáltatók általában, bár részben ugyan, de mégis megtérítették az ügyfél befektetési veszteségét.

Továbbra is gyakori volt a befektetési számlára utalt összegeket terhelő levonások jogosságát, mértékét vitató kérelmek száma és az a kérdés is gyakran merült fel, hogy az adott befektetési vállalkozás által végzett tevékenység befektetési tanácsadásnak minősült-e vagy sem. Ez utóbbi kérdésben a kérelmezők alapvető hivatkozása az volt, hogy a befektetési vállalkozás munkatársától tanácsadási jellegű javaslatot kaptak arra vonatkozóan, hogy milyen instrumentumokba fektessenek, melynek folytán – a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt – később kárt szenvedtek.

Az év során több jogvita keletkezett az üdülési joghoz kapcsolódó részvények elhelyezésére szolgáló értékpapírszámlákkal kapcsolatban. Ezekben az ügyekben a kérelmezők vitatták a számlavezető díjemelési jogosultságát, a számlavezetési díj mértékét. A nevezett ügyek jellemzően egyezséggel zárultak, melynek során a szolgáltató elengedte a követelt díj egy részét és lehetőséget biztosított a részvények másik számlavezetőhöz történő áttranszferálására.

A tőkepiacot érintő ügyekkel és különösen a megbízások teljesítésével, befektetési tanácsadással kapcsolatos jogviszonyokkal kapcsolatban kijelenthető, hogy a felek közötti bizalmi viszony jelentős szerepet játszik az ügyfelek döntéseinek meghozatalában, melyre figyelemmel a felek több alkalommal egymással közvetlenül egyeztetve megállapodásra jutottak abban, hogy a Testület eljárásán kívül rendezik vitájukat. Ezekben az esetekben a kérelmezők visszavonták a kérelmüket és így az eljárás erre figyelemmel megszűnt.

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem