1. 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

közlöny változat

korrektúrás változat

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

1.4. Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. KAP és ERA elérhetőségek

3.2. Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.2.1. A CRR adatszolgáltatási ITS ellenőrző, validációs szabályai

3.3. MiFID tranzakciós jelentés technikai segédlete

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1. A 49/2015. (XII. 9.) MNB rendeletben előírt adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2. Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3. Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBH) közvetlenül feltett kérdései és az EBH publikált válaszai (Q&A)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgbefvall@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.