1. 2017. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások
52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

közlöny változat

korrektúrás változat

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

1.4. Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. KAP és ERA elérhetőségek

3.2. Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.2.1. A CRR adatszolgáltatási ITS ellenőrző, validációs szabályai

3.3. MiFID tranzakciós jelentés technikai segédlete

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1. Az 52/2016. (XII. 12.) MNB rendeletben előírt adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2. Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4. Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBH) közvetlenül feltett kérdései és az EBH publikált válaszai (Q&A)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgbefvall@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadatbejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.