Az Európai Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról

Az Európai Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról elérhető az alábbi helyeken:

- Az EU Hivatalos Lapjában magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:191:FULL&from=EN

- Az EBA honlapján (angol nyelven, xls és word formátumban)