Az MNB határozataiban rendkívüli adatszolgáltatást rendelt el a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról szóló 1/2016. (III.11.) számú MNB ajánlás végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok értékelése, és a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitel-portfólió elemzése céljából.

Az MDS0 táblát egyetlen alkalommal, 2016. március 31. napjára vonatkozóan legkésőbb 2016. július 31. napjáig kell beküldeni.

Az MDS1 és az MDS2 táblákat első alkalommal 2016. május 31. és 2016. június 30. napjára vonatkozóan legkésőbb 2016. július 31. napjáig, azt követően havi rendszerességgel, minden hónap utolsó napjára vonatkozóan legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjától számított 25 naptári napon belül kell beküldeni.

Az adatszolgáltatást elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva a Kihelyezett Adatküldő Programon (KAP) keresztül kell megküldeni.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre, az adatszolgáltatási táblák és a kitöltési útmutató az alábbiakban tekinthető meg:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatással kapcsolatos tartalmi, szakmai kérdéseikkel Nagy Gáborhoz fordulhatnak a nagygab@mnb.hu e-mail címen. A beküldéssel kapcsolatos technikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.