Az Európai Bankhatóság (EBA) elfogadta és közzétette az Európai Bizottság 2016/2070 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 14.) az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló rendelet végleges módosítási tervezetét.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelvének 78. cikk (1) bekezdése szerinti benchmarking adatszolgáltatást azon intézményeknek kell teljesítenie egyedi és (szub)konszolidált szinten, melyek a hitelkockázati és/vagy piaci kockázati tőkekövetelmény számításánál belső minősítésen alapuló módszereket alkalmaznak.

Kérjük, hogy a 2017. évi benchmarking (2016. év végi adatokkal) adatszolgáltatás teljesítése során az Európai Bizottsági rendelet EU hivatalos lapban történő publikálásáig az EBA honlapján elérhető tervezetet is vegyék figyelembe.

A 2017. évi benchmarking adatszolgáltatásban a hitelkockázatra vonatkozó adatszolgáltatás vonatkozási ideje 2016. december 31-e, beküldési határideje 2017. április 11.

Az adatszolgáltatási rendelet tervezet módosítása angol nyelven az EBA honlapján az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/regulatory-and-implementing-technical-standards-on-benchmarking-portfolios