Megjelent az Európai Bizottság 2017/1443 végrehajtási rendelete (2017. június 29.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, mely a 2018. január 1-től hatályos FINREP adatszolgáltatást tartalmazza:

- Az EU Hivatalos Lapjában magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R1443

- Az EBA honlapján angol és magyar nyelven, xls és word formátumban: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.7