A dokumentum a 2018. február 28-ig érvényes EBA ITS v2.6.0.0. taxonómia verzióhoz viszonyított változásokat foglalja össze. A 2018. március 31. vonatkozási időponttól érvényes EBA ITS v2.7.0.1. taxonómia verzió az EBA honlapján elérhető:

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.7

 

Jogszabályi háttér a mellékletekkel együtt (Európai Bizottság által elfogadott verzió):

A 680/2014/EU Bizottsági rendeletet módosító Final Draft ITS-t az EBA a honlapján publikálta:

Weboldal:

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1738895/v2.7+ITS+REP.zip/9a9a028c-9d2b-43cf-a414-eb2f5f71c62b

Közvetlen link a letöltéshez (tömörített tartalom):

ITS on supervisory reporting 

 

Reporting templates in other EU languages (FINREP IFRS 9) [ZIP, 12509KB]

Reporting templates in other EU languages (COREP, AMM, other) [ZIP, 27246KB]

Az ITS tervezetből a FINREP módosítása már megjelent az EU Hivatalos Lapjában: 2017.06.29-én megjelent az Európai Bizottság 2017/1443 végrehajtási rendelete (2017. június 29.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, mely a 2018. március 31-i vonatkozási időponttól hatályos FINREP adatszolgáltatást tartalmazza.

Az EU Hivatalos Lapjában magyar nyelven:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R1443

A kapcsolódó MNB közlemény a következő linken elérhető:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/megjelent-az-europai-bizottsag-2017-1443-vegrehajtasi-rendelete-az-intezmenyek-ifrs-9-szerinti-finrep-adatszolgaltatasarol

Az ITS tervezetből a COREP, ALMM módosítása még nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, de az Európai Bizottság már elfogadta, így hamarosan az EU Hivatalos Lapjában is meg fog jelenni.

                A kapcsolódó EBA közlemény a következő linken elérhető:

https://www.eba.europa.eu/-/eba-acknowledges-the-commission-adoption-of-amended-supervisory-reporting-standards

Az Európai Bizottság honlapján elérhető a következő oldalon:

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

 

Az egyes jelentések változásai

COREP:

Szavatoló tőke (Own Funds) adatok vonatkozásában:

1.       C_04.00 tábla:

-          új sorok:

o    C_04.00093 Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

o    C_04.00096 250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

o    C_04.00097 0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

-          törölt sor:

o    C_04.00790 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

2.       C_05.01 tábla:

-          új sorok

o    C_05.01385 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

o    C_05.01440 Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

-          A következő sor megnevezése pontosításra került:

o    C_05.01092 __A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

3.       C_06.01 tábla:

-          törölt oszlop: 460 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

4.       C_06.02 tábla:

-          törölt oszlop: 460 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

5.       C_07.00.a:

-          tilos cellák: 015 ebből: nemteljesítő kitettségek sor 230., 240. oszlopa

  1. C_09.02 tábla:

-          törölt sor: „040. Ebből: speciális hitelezés”

-          2 új sor:

o    042. „Ebből: speciális hitelezés (kivéve a slotting módszerrel értékelt speciális hitelezés”

o    045. „Ebből: slotting módszerrel értékelt speciális hitelezés”

7.       C 09.04 tábla:

-          az országkódtár kiegészül az x1 „All countries” kóddal, 2018. I. negyedévtől ezt a kódot kell alkalmazni az összesített adatok jelentésénél.

-          a következő sorok megnevezése pontosításra került (kitöltést nem érint): 030, 040, 069, 110.

8.       C 12.00 tábla:

-          a tábla megszűnik, adattartalma két új táblába kerül szétbontásra: C_12.00.a és C_12.00.b.

9.       C_12.00.a tábla:

-          új tábla:

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA) (a)

10.    C_12.00.b tábla:

-          új tábla

-          HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA) (b)

11.    C_13.00 tábla:

-          a tábla megszűnik, adattartalma két új táblába kerül szétbontásra: C_13.00.a és C_13.00.b.

12.    C_13.00.a tábla:

-          új tábla:

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) (a)

 

13.    C_13.00.b tábla:

-          új tábla

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) (b)

14.    C_15.00 tábla:

-          az országkódtár a C_09.04 táblához hasonlóan változik ezen táblánál is.

15.    C_17.00.a

-          megszűnik a tábla

16.    C_17.00.b

-          megszűnik a tábla

17.    C_17.01.a

-          új tábla

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1) (a)

 

18.    C_17.01.b

-          új tábla:

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1) (b)

19.    C_17.02

-          új tábla:

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK (OPR DETAILS 2)

20.    C_22.00

-          Változik a megnevezése a következő sornak:

o    C_22.00010 Pozíciók összesen

-          Új sor:

o    C_22.00025 __Ebből: a beszámoló pénzneme

21.    C_33.00.a

-          új tábla

o    KÖZPONTI KORMÁNYZATI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV) (a)

22.    C_33.00.b

-          új tábla

o    KÖZPONTI KORMÁNYZATI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV) (b)

FINREP (IFRS, ITS 3. Melléklet)  

Tartalmi változás

1.       F_01.01 tábla:

-          új sorok (11 db): az IFRS 9 szerinti számviteli portfólióknak megfelelően:

 

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

§  Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

§  Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

§  Hitelek és előlegek 183

 

-          törölt sorok (10 db):

o    F_01.01140                 Értékesíthető pénzügyi eszközök

o    F_01.01150                 _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

o    F_01.01160                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01170                 _Hitelek és előlegek

o    F_01.01180                 Kölcsönök és követelések

o    F_01.01190                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01200                 _Hitelek és előlegek

o    F_01.01210                 Lejáratig tartandó befektetések

o    F_01.01220                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01230                 _Hitelek és előlegek

 

2.       F_01.03 tábla:

-          Változott a megnevezése a 122, 150, 170 és 220. soroknak, az új megnevezések a következők:

o    Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 122

o    Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész] 150

o    Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 170

o    Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei 220

-          új sorok:

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 155

o    Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek   165

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 320

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valósérték-fedezeti ügyleteinek hatékonyság hiánya 330

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel] 340

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum] 350

o    Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valós érték változása 360

-          törölt sor:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 160

3.       F_02.00 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 025

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 041

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 051

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 175

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 191

o    Nem tőkemódszerrel értékelt befektetések leányvállalatokban, közös vállalkozásokban, valamint társult vállalkozásokban 192

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 231

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 241

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 287

o    Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó 425

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 426

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 427

o    (Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök) 481

o    (Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök) 491

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 040

o    Kölcsönök és követelések 050

o    Lejáratig tartandó befektetések 060

o    Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 180

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 190

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 230

o    Kölcsönök és követelések 240

o    Lejáratig tartandó befektetések 250

o    (Önköltséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök) 470

o    (Értékesíthető pénzügyi eszközök) 480

o    (Kölcsönök és követelések) 490

o    (Lejáratig tartandó befektetések) 500

-          Változott a megnevezése az 590. és 600. sornak, az új megnevezések a következők:

o    Tőkemódszerrel értékelt leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés 590

o    Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség 600

4.       F_03.00 tábla:

-          új sorok:

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 081

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok fedezeti elszámolásából eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó 083

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel] 084

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum] 085

o    Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valós érték változása 086

o    Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek] 231

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 232

o    Eredménybe átvezetett 233

o    Egyéb átsorolás 234

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 241

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 251

o    Eredménybe átvezetett 261

 

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 240

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 250

o    Eredménybe átvezetett 260

5.       F_04.01 tábla:

-          törölt oszlop:

o    A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege 020

-          törölt sor:

o    ebből: bekerülési értéken 020

 

-          új sorok:

o    Származtatott ügyletek 005

o    Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 190,

6.       F_04.02 tábla:

-          Megszűnik, helyette új táblák: F_04.02.1, F_04.02.2

7.       F_04.02.1 tábla:

-          új tábla: Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

8.       F_04.02.2 tábla:

-          új tábla: Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

9.       F_04.03 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_04.03.1

10.    F_04.03.1 tábla:

-          új tábla: Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

11.    F_04.04 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_04.04.1

12.    F_04.04.1 tábla:

-          új tábla: Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

13.    F_05.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F 05.01 táblában kerül bekérésre.

14.    F_05.01 tábla:

-          új tábla: Hitelek és előlegek termék szerinti részletezése a kereskedési céllal tartott és a kereskedési célú eszközök kivételével

-          Változások a korábbi F 05.00 táblához képest:

o    új oszlop: 005. „Bruttó könyv szerinti érték”

o    tilos mező feloldása: 100. sor, 010. oszlop: „ebből: egyéb fedezetű hitelek” - „Központi Bankok”

15.    F_06.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F 06.01 táblában kerül bekérésre.

16.    F_06.01 tábla:

-          új tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

-          Változások a korábbi F 06.00 táblához képest:

o    törölt oszlop: 020. „Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege”

o    új oszlopok:

011. „ebből: értékvesztés elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó hitelek és előlegek

021: „Halmozott értékvesztés

022: „A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében

17.    F_07.00 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F 07.01

18.    F_07.01 tábla:

-          új tábla: Értékvesztés-elszámolási kötelezettség alá tartozó késedelmes pénzügyi eszközök

-          Változások a jelenlegi F 07.00 táblához képest:

o    Törölt sorok: a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokat tartalmazó 010-050. sorok

o    Az oszlopok tartalma jelentősen módosul: 2018-tól az értékvesztési kötelezettség hatálya alá tartozó, késedelmes pénzügyi eszközök könyv szerinti értékét kell jelenteni IFRS 9 szerinti értékvesztési szakaszok és az időben legrégebbi késedelembe eséstől eltelt napok száma szerinti bontásban

 

19.    F_08.01.a tábla

-          törölt oszlop:

o    Szerződés alapján lejáratkor fizetendő összeg 050

-          tilos mezővé vált 1 cella (r010 c040)

20.    F_09.01.1 tábla:

-          új tábla: Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

21.    F_10.00 tábla:

-          új sorok:

o    195 ebből: a valós érték opció alkalmazásával elszámolt gazdasági fedezeti ügyletek

o    201 ebből: egyéb gazdasági fedezeti ügyletek

22.    F_11.03 tábla:

-          új tábla: Nem származtatott fedezeti instrumentumok: számviteli portfólió és fedezeti ügylet-típus szerinti részletezés

23.    F_11.04 tábla:

-          új tábla: Fedezett tételek valósérték-fedezeti ügyletekben

24.    F_12.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F_12.01.a, F_12.01.b táblában kerül bekérésre.

25.    F_12.01.a tábla:

-          új tábla: Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása (I)

26.    F_12.01.b tábla:

-          új tábla: Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása (II)

27.    F_12.02 tábla:

-          új tábla: Értékvesztési szakaszok közötti átvezetések (bruttó alapú megjelenítés)

28.    F_13.01 tábla:

-          új oszlop (cellacsoport):

o    A biztosíték vagy garancia figyelembe vehető legmagasabb összege 008

-          új sor:

o    ebből: lakáscélú hitelek 050

 

29.    F_14.00 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 056

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 057

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 058

§  Hitelek és előlegek 059

 

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 101

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 102

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 103

§  Hitelek és előlegek 104

-          törölt sor:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 100

 

30.    F_15.00.a tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 045

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 046

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 047

§  Hitelek és előlegek 048

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 091

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 092

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 093

§  Hitelek és előlegek 094

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 131

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 132

§  Hitelek és előlegek 133

-          törölt sorok (10 db):

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 090

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 100

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 110

§  Hitelek és előlegek 120

o    Kölcsönök és követelések 130

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 140

§  Hitelek és előlegek 150

o    Lejáratig tartandó befektetések 160

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 170

§  Hitelek és előlegek 180

 

31.    F_15.00.b tábla:

-          új sorok:

o    A kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 045

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 046

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 047

Hitelek és előlegek 048

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 091

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 092

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 093

Hitelek és előlegek 094

o    Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 131

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 132

Hitelek és előlegek 133

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 200

 

 

-          törölt sorok:

Értékesíthető pénzügyi eszközök 090

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 100

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 110

Hitelek és előlegek 120

o    Kölcsönök és követelések 130

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 140

Hitelek és előlegek 150

o    Lejáratig tartandó befektetések 160

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 170

Hitelek és előlegek 180

32.    F_16.01.a tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_16.01

 

33.    F_16.01.b tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_16.01

34.    F_16.01 tábla:

-          új tábla (összevonva):

o    Kamatbevételek és kamatráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

-          új sorok:

o    ebből: gazdasági fedezeti ügyletnek minősülő származtatott ügyletek kamatbevétele 015

o    ebből: értékvesztett pénzügyi eszközök kamatbevétele 280

35.    F_16.02 tábla:

-          tilossá vált:

o    F_16.02010 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

36.    F_16.03 tábla:

-          új sorok:

o    ebből: a valós érték opció alkalmazásával elszámolt gazdasági fedezeti ügyletek 015

o    ebből: amortizált bekerülési értéken értékelt eszközök átsorolásából származó nyereség és veszteség 095

37.    F_16.04.1 tábla:

-          új tábla: Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy vesztesége instrumentum szerint

38.    F_16.05 tábla:

-          oszlop elnevezés változása 020

-          új sorok:

o    ebből: a fedezeti célból az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek megjelöléskori nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 071

o    ebből: a fedezeti célból az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek megjelölést követő nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 072

 

39.    F_16.07.a tábla:

-          tábla címének változása: Nem pénzügyi eszközök értékvesztése (a)

-          törölt oszlop:

o    Összesen 030

 

 

-          törölt sorok:

o    Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása 010

o    Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 020

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 030

o    Kölcsönök és követelések 040

o    Lejáratig tartandó befektetések 050

o    Értékvesztett pénzügyi eszközökön képződött elhatárolt kamatjövedelem 160

40.    F_16.07.b tábla:

-  tábla címének változása: Nem pénzügyi eszközök értékvesztése (b)

41.    F_17.01 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

Hitelek és előlegek 183

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 140

o    Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 150

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 160

o    Hitelek és előlegek 170

o    Kölcsönök és követelések 180

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 190

o    Hitelek és előlegek 200

o    Lejáratig tartandó befektetések 210

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 220

o    Hitelek és előlegek 230

42.    F_18.00.a, F_18.00.b, F_18.00.c

-          A táblák sorszerkezete jelentősen változik:

o    a valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumokat tartalmazó sorok törlésre kerülnek (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. sorok)

o    a táblában ezentúl külön blokkban kell szerepeltetni és részletezni az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöket, ezért a tábla kiegészül számos új sorral (181-186, 191-197, 201, 211-216, 221-227, 231.sor)

o    az IFRS 5 szerinti értékesítésre tartott hitelviszonyt megtestesítő eszközöket egy új soron (335. sor) kell jelenteni

 

-          A táblák oszlopai:

o    a 30-60 és a 60-90 nap között késedelmes tételeket bemutató oszlopok összevonásra kerülnek, mely következtében a 040. és 050. oszlop törlésre kerül, és egy új oszlop kerül bevezetésre: 055. Késedelmes, > 30 nap <= 90 nap

o    2018-tól külön oszlopban kell szerepeltetni az 1-5 év között késedelmes valamint az 5 éven túl késedelmes tételeket, ezért a 100. és 190. oszlopok megnevezése „Késedelmes, > 1 év <= 5 év”-re módosul és két új oszlop (105. és 195. oszlop) kerül beszúrásra „Késedelmes, > 5 év” megnevezéssel

o    az F 18.00.b tábla 130-195. oszlopai megnevezése az új tartalomnak megfelelően változik: ezekben az oszlopokban a hitelkockázat változásából származó valós érték változás közül ezentúl csak a negatív változást kell szerepeltetni

43.    F 19.00.a, F 19.00.b, F 19.00.c, F 19.00.d

-          A táblák sorszerkezete jelentősen változik:

o    a valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumokat tartalmazó sorok törlésre kerülnek (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. sorok)

o    a táblában ezentúl külön blokkban kell szerepeltetni és részletezni az egyéb átfogó jövedelemmel és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöket, ezért a tábla kiegészül számos új sorral: 181-186, 191-197, 201, 211-216, 221-227, 231

o    az IFRS 5 szerinti értékesítésre tartott hitelviszonyt megtestesítő eszközöket egy új soron (335. sor) kell jelenteni

-          Néhány oszlop megnevezése módosul:

o    a 010., 050. és 110. oszlopok megnevezése pontosításra kerül

o    az F 19.00.b tábla 120-160. oszlopai megnevezése az új tartalomnak megfelelően változik: ezekben az oszlopokban a hitelkockázat változásából származó valós érték változás közül ezentúl csak a negatív változást kell szerepeltetni

 

44.    F_20.01 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

Hitelek és előlegek 183

 

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 140

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 150

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 160

Hitelek és előlegek 170

o    Kölcsönök és követelések 180

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 190

Hitelek és előlegek 200

o    Lejáratig tartandó befektetések 210

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 220

Hitelek és előlegek 230

 

45.    F_20.03 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége 083

o    Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó 171

46.    F_20.04 tábla:

-          új oszlopok:

o    ebből: kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú 011

o    ebből: értékvesztés-elszámolási kötelezettség alá tartozó pénzügyi eszközök 012

o    Halmozott értékvesztés 031

o    A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében 040

-          törölt oszlop:

o    Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege 030

 

47.    F_20.07 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F_20.07.1 táblában kerül bekérésre.

48.    F_20.07.1 tábla:

-          új tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

-          Változások részletezése az F_20.07 táblához képest:

o    törölt oszlop:

o    020. „Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege”

o    új oszlopok:

011. „ebből: értékvesztés elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó hitelek és előlegek”

021. „Halmozott értékvesztés”

022. „A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében”

 

49.    F_22.01 tábla:

-          a 190. és 260. sorok megnevezése „Hitelszolgálati tevékenység”-re módosul

 

50.    F_30.01 tábla:

-          új oszlop:

o    Az adatszolgáltató intézménynél a tárgyidőszakban felmerült veszteségek 080

-          törölt oszlop:

o    Az adatszolgáltató intézménynél a tárgyidőszakban felmerült veszteségek 070

 

51.    F_31.01 tábla:

-          új sorok:

o    131. Az értékvesztés és a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében

o    132. Nemteljesítő mérlegen kívüli kitettségekre képzett céltartalék

-          törölt sor:

o    130. Nemteljesítő kitettségekre képzett halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

-          A 050. sor megnevezése „ebből: Értékvesztett pénzügyi eszközök”-ről „ebből: Nemteljesítő kitettségek”-re módosul

 

52.    F_31.02 tábla:

-          új sor:

o    090. Nemteljesítő kitettségekre képzett céltartalékok vagy (-) céltartalékok visszaírása

-          A következő soroknak az alábbiak szerint változik a megnevezése:

o    070. Pénzügyi eszközöktől eltérő eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség

o    080. Nemteljesítő kitettségek értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása

 

53.    F_40.01 tábla:

-          Változott a megnevezése a következő soroknak:

o    A befektetést befogadó jegyzett tőkéje 050

54.    F_41.01 tábla:

-          új sorok:

o    Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 015

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 016

Hitelek és előlegek 017

-          törölt sorok:

o    Kölcsönök és követelések 010

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020

Hitelek és előlegek 030

o    Lejáratig tartandó befektetések 040

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 050

Hitelek és előlegek 060

 

55.    F_41.02 tábla:

-          új oszlop:

o    Hitelkockázat szempontjából kezelt 040

-          törölt sor:

o    Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 020

-          tilos mezővé váltak cellák: (r010, c020), (r010, c030), (r030, c020), (r030, c030), ( r040, c020),   r040, c030),

 

56.    F_41.03 tábla

-          Megszűnik

 

57.    F_43.00 tábla:

-          050. „Adott kötelezettségvállalások és garanciák” oszlop tartalma és megnevezése változik: az oszlopot az IFRS-t alkalmazóknak ezentúl nem kell tölteniük (tilos cellák)

-          új oszlop:

o    055. „Az IAS 37 szerint értékelt egyéb kötelezettségvállalások és adott garanciák és az IFRS 4 szerint értékelt adott garanciák

-          törölt oszlop:

o    070. „Összesen

 

58.    F 45.01 tábla:

-          tilos mezővé vált: (r010, c020)

 

59.    F_46.00 tábla:

-          tilos mező feloldása, amelyet jelenteni kell 2018-tól (r160, c090,)

-          tilos mezővé váltak cellák (r160, c080), (r200, c060), (r200, c070), (r200, c080)

 

ALMM modul változásai:

-          Új tábla(k): C_66.01. a,b,c, w,x,y

-          Megszűnő tábla(k): C_66.00. a,b, w,x

-          Változó táblák:

o    C_68.00. a, w: 030, 040, 050, 060 sorok törlésre kerülnek, új tartalmú sorok kerülnek beillesztésre 031,041

o    C_70.00. a, w: 330 oszlop törlésre került

-          Szerkezetileg nem változó táblák:          C_67.00. a,w

                                                                      C_69.00. a,w

                                                                      C_71.00. a,w

 

 

FP - Funding Plan (Finanszírozási terv)

Nem változik.

LE - Large Exposure (Nagykockázat vállalások)

Nem változik.

AE - Asset Encumbrance

Nem változik.

LCR DA

Nem változik.

NSFR

Nem változik.

Az EBA ITS v2.7.0.1 változásai 2018.03.01-től

az ITS v2.6.0.0-hez képest

 

A dokumentum a 2018. február 28-ig érvényes EBA ITS v2.6.0.0. taxonómia verzióhoz viszonyított változásokat foglalja össze. A 2018. március 31. vonatkozási időponttól érvényes EBA ITS v2.7.0.1. taxonómia verzió az EBA honlapján elérhető:

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.7

 

Jogszabályi háttér a mellékletekkel együtt (Európai Bizottság által elfogadott verzió):

A 680/2014/EU Bizottsági rendeletet módosító Final Draft ITS-t az EBA a honlapján publikálta:

Weboldal:

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1738895/v2.7+ITS+REP.zip/9a9a028c-9d2b-43cf-a414-eb2f5f71c62b

Közvetlen link a letöltéshez (tömörített tartalom):

ITS on supervisory reporting 

 

Reporting templates in other EU languages (FINREP IFRS 9) [ZIP, 12509KB]

Reporting templates in other EU languages (COREP, AMM, other) [ZIP, 27246KB]

Az ITS tervezetből a FINREP módosítása már megjelent az EU Hivatalos Lapjában: 2017.06.29-én megjelent az Európai Bizottság 2017/1443 végrehajtási rendelete (2017. június 29.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, mely a 2018. március 31-i vonatkozási időponttól hatályos FINREP adatszolgáltatást tartalmazza.

Az EU Hivatalos Lapjában magyar nyelven:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R1443

A kapcsolódó MNB közlemény a következő linken elérhető:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/megjelent-az-europai-bizottsag-2017-1443-vegrehajtasi-rendelete-az-intezmenyek-ifrs-9-szerinti-finrep-adatszolgaltatasarol

Az ITS tervezetből a COREP, ALMM módosítása még nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, de az Európai Bizottság már elfogadta, így hamarosan az EU Hivatalos Lapjában is meg fog jelenni.

                A kapcsolódó EBA közlemény a következő linken elérhető:

https://www.eba.europa.eu/-/eba-acknowledges-the-commission-adoption-of-amended-supervisory-reporting-standards

Az Európai Bizottság honlapján elérhető a következő oldalon:

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

 

Az egyes jelentések változásai

COREP:

Szavatoló tőke (Own Funds) adatok vonatkozásában:

1.       C_04.00 tábla:

-          új sorok:

o    C_04.00093 Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

o    C_04.00096 250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

o    C_04.00097 0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

-          törölt sor:

o    C_04.00790 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

2.       C_05.01 tábla:

-          új sorok

o    C_05.01385 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

o    C_05.01440 Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

-          A következő sor megnevezése pontosításra került:

o    C_05.01092 __A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

3.       C_06.01 tábla:

-          törölt oszlop: 460 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

4.       C_06.02 tábla:

-          törölt oszlop: 460 Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

5.       C_07.00.a:

-          tilos cellák: 015 ebből: nemteljesítő kitettségek sor 230., 240. oszlopa

  1. C_09.02 tábla:

-          törölt sor: „040. Ebből: speciális hitelezés”

-          2 új sor:

o    042. „Ebből: speciális hitelezés (kivéve a slotting módszerrel értékelt speciális hitelezés”

o    045. „Ebből: slotting módszerrel értékelt speciális hitelezés”

7.       C 09.04 tábla:

-          az országkódtár kiegészül az x1 „All countries” kóddal, 2018. I. negyedévtől ezt a kódot kell alkalmazni az összesített adatok jelentésénél.

-          a következő sorok megnevezése pontosításra került (kitöltést nem érint): 030, 040, 069, 110.

8.       C 12.00 tábla:

-          a tábla megszűnik, adattartalma két új táblába kerül szétbontásra: C_12.00.a és C_12.00.b.

9.       C_12.00.a tábla:

-          új tábla:

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA) (a)

10.    C_12.00.b tábla:

-          új tábla

-          HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA) (b)

11.    C_13.00 tábla:

-          a tábla megszűnik, adattartalma két új táblába kerül szétbontásra: C_13.00.a és C_13.00.b.

12.    C_13.00.a tábla:

-          új tábla:

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) (a)

 

13.    C_13.00.b tábla:

-          új tábla

o    HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) (b)

14.    C_15.00 tábla:

-          az országkódtár a C_09.04 táblához hasonlóan változik ezen táblánál is.

15.    C_17.00.a

-          megszűnik a tábla

16.    C_17.00.b

-          megszűnik a tábla

17.    C_17.01.a

-          új tábla

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1) (a)

 

18.    C_17.01.b

-          új tábla:

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1) (b)

19.    C_17.02

-          új tábla:

o    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK (OPR DETAILS 2)

20.    C_22.00

-          Változik a megnevezése a következő sornak:

o    C_22.00010 Pozíciók összesen

-          Új sor:

o    C_22.00025 __Ebből: a beszámoló pénzneme

21.    C_33.00.a

-          új tábla

o    KÖZPONTI KORMÁNYZATI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV) (a)

22.    C_33.00.b

-          új tábla

o    KÖZPONTI KORMÁNYZATI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV) (b)

FINREP (IFRS, ITS 3. Melléklet)  

Tartalmi változás

1.       F_01.01 tábla:

-          új sorok (11 db): az IFRS 9 szerinti számviteli portfólióknak megfelelően:

 

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

§  Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

§  Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

§  Hitelek és előlegek 183

 

-          törölt sorok (10 db):

o    F_01.01140                 Értékesíthető pénzügyi eszközök

o    F_01.01150                 _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

o    F_01.01160                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01170                 _Hitelek és előlegek

o    F_01.01180                 Kölcsönök és követelések

o    F_01.01190                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01200                 _Hitelek és előlegek

o    F_01.01210                 Lejáratig tartandó befektetések

o    F_01.01220                 _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

o    F_01.01230                 _Hitelek és előlegek

 

2.       F_01.03 tábla:

-          Változott a megnevezése a 122, 150, 170 és 220. soroknak, az új megnevezések a következők:

o    Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 122

o    Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész] 150

o    Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 170

o    Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei 220

-          új sorok:

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 155

o    Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek   165

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 320

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valósérték-fedezeti ügyleteinek hatékonyság hiánya 330

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel] 340

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum] 350

o    Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valós érték változása 360

-          törölt sor:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 160

3.       F_02.00 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 025

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 041

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 051

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 175

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 191

o    Nem tőkemódszerrel értékelt befektetések leányvállalatokban, közös vállalkozásokban, valamint társult vállalkozásokban 192

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 231

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 241

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 287

o    Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó 425

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 426

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 427

o    (Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök) 481

o    (Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök) 491

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 040

o    Kölcsönök és követelések 050

o    Lejáratig tartandó befektetések 060

o    Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 180

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 190

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 230

o    Kölcsönök és követelések 240

o    Lejáratig tartandó befektetések 250

o    (Önköltséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök) 470

o    (Értékesíthető pénzügyi eszközök) 480

o    (Kölcsönök és követelések) 490

o    (Lejáratig tartandó befektetések) 500

-          Változott a megnevezése az 590. és 600. sornak, az új megnevezések a következők:

o    Tőkemódszerrel értékelt leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés 590

o    Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség 600

4.       F_03.00 tábla:

-          új sorok:

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 081

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok fedezeti elszámolásából eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó 083

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel] 084

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum] 085

o    Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valós érték változása 086

o    Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek] 231

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 232

o    Eredménybe átvezetett 233

o    Egyéb átsorolás 234

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 241

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 251

o    Eredménybe átvezetett 261

 

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 240

o    Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség 250

o    Eredménybe átvezetett 260

5.       F_04.01 tábla:

-          törölt oszlop:

o    A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege 020

-          törölt sor:

o    ebből: bekerülési értéken 020

 

-          új sorok:

o    Származtatott ügyletek 005

o    Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 190,

6.       F_04.02 tábla:

-          Megszűnik, helyette új táblák: F_04.02.1, F_04.02.2

7.       F_04.02.1 tábla:

-          új tábla: Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

8.       F_04.02.2 tábla:

-          új tábla: Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

9.       F_04.03 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_04.03.1

10.    F_04.03.1 tábla:

-          új tábla: Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

11.    F_04.04 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_04.04.1

12.    F_04.04.1 tábla:

-          új tábla: Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

13.    F_05.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F 05.01 táblában kerül bekérésre.

14.    F_05.01 tábla:

-          új tábla: Hitelek és előlegek termék szerinti részletezése a kereskedési céllal tartott és a kereskedési célú eszközök kivételével

-          Változások a korábbi F 05.00 táblához képest:

o    új oszlop: 005. „Bruttó könyv szerinti érték”

o    tilos mező feloldása: 100. sor, 010. oszlop: „ebből: egyéb fedezetű hitelek” - „Központi Bankok”

15.    F_06.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F 06.01 táblában kerül bekérésre.

16.    F_06.01 tábla:

-          új tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

-          Változások a korábbi F 06.00 táblához képest:

o    törölt oszlop: 020. „Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege”

o    új oszlopok:

011. „ebből: értékvesztés elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó hitelek és előlegek

021: „Halmozott értékvesztés

022: „A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében

17.    F_07.00 tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F 07.01

18.    F_07.01 tábla:

-          új tábla: Értékvesztés-elszámolási kötelezettség alá tartozó késedelmes pénzügyi eszközök

-          Változások a jelenlegi F 07.00 táblához képest:

o    Törölt sorok: a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokat tartalmazó 010-050. sorok

o    Az oszlopok tartalma jelentősen módosul: 2018-tól az értékvesztési kötelezettség hatálya alá tartozó, késedelmes pénzügyi eszközök könyv szerinti értékét kell jelenteni IFRS 9 szerinti értékvesztési szakaszok és az időben legrégebbi késedelembe eséstől eltelt napok száma szerinti bontásban

 

19.    F_08.01.a tábla

-          törölt oszlop:

o    Szerződés alapján lejáratkor fizetendő összeg 050

-          tilos mezővé vált 1 cella (r010 c040)

20.    F_09.01.1 tábla:

-          új tábla: Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

21.    F_10.00 tábla:

-          új sorok:

o    195 ebből: a valós érték opció alkalmazásával elszámolt gazdasági fedezeti ügyletek

o    201 ebből: egyéb gazdasági fedezeti ügyletek

22.    F_11.03 tábla:

-          új tábla: Nem származtatott fedezeti instrumentumok: számviteli portfólió és fedezeti ügylet-típus szerinti részletezés

23.    F_11.04 tábla:

-          új tábla: Fedezett tételek valósérték-fedezeti ügyletekben

24.    F_12.00 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F_12.01.a, F_12.01.b táblában kerül bekérésre.

25.    F_12.01.a tábla:

-          új tábla: Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása (I)

26.    F_12.01.b tábla:

-          új tábla: Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása (II)

27.    F_12.02 tábla:

-          új tábla: Értékvesztési szakaszok közötti átvezetések (bruttó alapú megjelenítés)

28.    F_13.01 tábla:

-          új oszlop (cellacsoport):

o    A biztosíték vagy garancia figyelembe vehető legmagasabb összege 008

-          új sor:

o    ebből: lakáscélú hitelek 050

 

29.    F_14.00 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 056

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 057

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 058

§  Hitelek és előlegek 059

 

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 101

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 102

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 103

§  Hitelek és előlegek 104

-          törölt sor:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 100

 

30.    F_15.00.a tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 045

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 046

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 047

§  Hitelek és előlegek 048

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 091

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 092

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 093

§  Hitelek és előlegek 094

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 131

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 132

§  Hitelek és előlegek 133

-          törölt sorok (10 db):

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 090

§  Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 100

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 110

§  Hitelek és előlegek 120

o    Kölcsönök és követelések 130

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 140

§  Hitelek és előlegek 150

o    Lejáratig tartandó befektetések 160

§  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 170

§  Hitelek és előlegek 180

 

31.    F_15.00.b tábla:

-          új sorok:

o    A kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 045

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 046

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 047

Hitelek és előlegek 048

o    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 091

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 092

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 093

Hitelek és előlegek 094

o    Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 131

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 132

Hitelek és előlegek 133

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 200

 

 

-          törölt sorok:

Értékesíthető pénzügyi eszközök 090

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 100

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 110

Hitelek és előlegek 120

o    Kölcsönök és követelések 130

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 140

Hitelek és előlegek 150

o    Lejáratig tartandó befektetések 160

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 170

Hitelek és előlegek 180

32.    F_16.01.a tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_16.01

 

33.    F_16.01.b tábla:

-          Megszűnik, helyette új tábla: F_16.01

34.    F_16.01 tábla:

-          új tábla (összevonva):

o    Kamatbevételek és kamatráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

-          új sorok:

o    ebből: gazdasági fedezeti ügyletnek minősülő származtatott ügyletek kamatbevétele 015

o    ebből: értékvesztett pénzügyi eszközök kamatbevétele 280

35.    F_16.02 tábla:

-          tilossá vált:

o    F_16.02010 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

36.    F_16.03 tábla:

-          új sorok:

o    ebből: a valós érték opció alkalmazásával elszámolt gazdasági fedezeti ügyletek 015

o    ebből: amortizált bekerülési értéken értékelt eszközök átsorolásából származó nyereség és veszteség 095

37.    F_16.04.1 tábla:

-          új tábla: Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy vesztesége instrumentum szerint

38.    F_16.05 tábla:

-          oszlop elnevezés változása 020

-          új sorok:

o    ebből: a fedezeti célból az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek megjelöléskori nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 071

o    ebből: a fedezeti célból az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek megjelölést követő nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 072

 

39.    F_16.07.a tábla:

-          tábla címének változása: Nem pénzügyi eszközök értékvesztése (a)

-          törölt oszlop:

o    Összesen 030

 

 

-          törölt sorok:

o    Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása 010

o    Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 020

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 030

o    Kölcsönök és követelések 040

o    Lejáratig tartandó befektetések 050

o    Értékvesztett pénzügyi eszközökön képződött elhatárolt kamatjövedelem 160

40.    F_16.07.b tábla:

-  tábla címének változása: Nem pénzügyi eszközök értékvesztése (b)

41.    F_17.01 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

Hitelek és előlegek 183

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 140

o    Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 150

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 160

o    Hitelek és előlegek 170

o    Kölcsönök és követelések 180

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 190

o    Hitelek és előlegek 200

o    Lejáratig tartandó befektetések 210

o    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 220

o    Hitelek és előlegek 230

42.    F_18.00.a, F_18.00.b, F_18.00.c

-          A táblák sorszerkezete jelentősen változik:

o    a valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumokat tartalmazó sorok törlésre kerülnek (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. sorok)

o    a táblában ezentúl külön blokkban kell szerepeltetni és részletezni az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöket, ezért a tábla kiegészül számos új sorral (181-186, 191-197, 201, 211-216, 221-227, 231.sor)

o    az IFRS 5 szerinti értékesítésre tartott hitelviszonyt megtestesítő eszközöket egy új soron (335. sor) kell jelenteni

 

-          A táblák oszlopai:

o    a 30-60 és a 60-90 nap között késedelmes tételeket bemutató oszlopok összevonásra kerülnek, mely következtében a 040. és 050. oszlop törlésre kerül, és egy új oszlop kerül bevezetésre: 055. Késedelmes, > 30 nap <= 90 nap

o    2018-tól külön oszlopban kell szerepeltetni az 1-5 év között késedelmes valamint az 5 éven túl késedelmes tételeket, ezért a 100. és 190. oszlopok megnevezése „Késedelmes, > 1 év <= 5 év”-re módosul és két új oszlop (105. és 195. oszlop) kerül beszúrásra „Késedelmes, > 5 év” megnevezéssel

o    az F 18.00.b tábla 130-195. oszlopai megnevezése az új tartalomnak megfelelően változik: ezekben az oszlopokban a hitelkockázat változásából származó valós érték változás közül ezentúl csak a negatív változást kell szerepeltetni

43.    F 19.00.a, F 19.00.b, F 19.00.c, F 19.00.d

-          A táblák sorszerkezete jelentősen változik:

o    a valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumokat tartalmazó sorok törlésre kerülnek (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. sorok)

o    a táblában ezentúl külön blokkban kell szerepeltetni és részletezni az egyéb átfogó jövedelemmel és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöket, ezért a tábla kiegészül számos új sorral: 181-186, 191-197, 201, 211-216, 221-227, 231

o    az IFRS 5 szerinti értékesítésre tartott hitelviszonyt megtestesítő eszközöket egy új soron (335. sor) kell jelenteni

-          Néhány oszlop megnevezése módosul:

o    a 010., 050. és 110. oszlopok megnevezése pontosításra kerül

o    az F 19.00.b tábla 120-160. oszlopai megnevezése az új tartalomnak megfelelően változik: ezekben az oszlopokban a hitelkockázat változásából származó valós érték változás közül ezentúl csak a negatív változást kell szerepeltetni

 

44.    F_20.01 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 096

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 097

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 098

Hitelek és előlegek 099

o    Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 141

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 142

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 143

Hitelek és előlegek 144

o    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 181

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 182

Hitelek és előlegek 183

 

-          törölt sorok:

o    Értékesíthető pénzügyi eszközök 140

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 150

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 160

Hitelek és előlegek 170

o    Kölcsönök és követelések 180

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 190

Hitelek és előlegek 200

o    Lejáratig tartandó befektetések 210

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 220

Hitelek és előlegek 230

 

45.    F_20.03 tábla:

-          új sorok:

o    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége 083

o    Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó 171

46.    F_20.04 tábla:

-          új oszlopok:

o    ebből: kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú 011

o    ebből: értékvesztés-elszámolási kötelezettség alá tartozó pénzügyi eszközök 012

o    Halmozott értékvesztés 031

o    A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében 040

-          törölt oszlop:

o    Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege 030

 

47.    F_20.07 tábla:

-          Megszűnik, adattartalma az F_20.07.1 táblában kerül bekérésre.

48.    F_20.07.1 tábla:

-          új tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

-          Változások részletezése az F_20.07 táblához képest:

o    törölt oszlop:

o    020. „Halmozott értékvesztés vagy a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege”

o    új oszlopok:

011. „ebből: értékvesztés elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó hitelek és előlegek”

021. „Halmozott értékvesztés”

022. „A hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében”

 

49.    F_22.01 tábla:

-          a 190. és 260. sorok megnevezése „Hitelszolgálati tevékenység”-re módosul

 

50.    F_30.01 tábla:

-          új oszlop:

o    Az adatszolgáltató intézménynél a tárgyidőszakban felmerült veszteségek 080

-          törölt oszlop:

o    Az adatszolgáltató intézménynél a tárgyidőszakban felmerült veszteségek 070

 

51.    F_31.01 tábla:

-          új sorok:

o    131. Az értékvesztés és a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege nemteljesítő kitettségek esetében

o    132. Nemteljesítő mérlegen kívüli kitettségekre képzett céltartalék

-          törölt sor:

o    130. Nemteljesítő kitettségekre képzett halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

-          A 050. sor megnevezése „ebből: Értékvesztett pénzügyi eszközök”-ről „ebből: Nemteljesítő kitettségek”-re módosul

 

52.    F_31.02 tábla:

-          új sor:

o    090. Nemteljesítő kitettségekre képzett céltartalékok vagy (-) céltartalékok visszaírása

-          A következő soroknak az alábbiak szerint változik a megnevezése:

o    070. Pénzügyi eszközöktől eltérő eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség

o    080. Nemteljesítő kitettségek értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása

 

53.    F_40.01 tábla:

-          Változott a megnevezése a következő soroknak:

o    A befektetést befogadó jegyzett tőkéje 050

54.    F_41.01 tábla:

-          új sorok:

o    Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 015

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 016

Hitelek és előlegek 017

-          törölt sorok:

o    Kölcsönök és követelések 010

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020

Hitelek és előlegek 030

o    Lejáratig tartandó befektetések 040

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 050

Hitelek és előlegek 060

 

55.    F_41.02 tábla:

-          új oszlop:

o    Hitelkockázat szempontjából kezelt 040

-          törölt sor:

o    Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 020

-          tilos mezővé váltak cellák: (r010, c020), (r010, c030), (r030, c020), (r030, c030), ( r040, c020),   r040, c030),

 

56.    F_41.03 tábla

-          Megszűnik

 

57.    F_43.00 tábla:

-          050. „Adott kötelezettségvállalások és garanciák” oszlop tartalma és megnevezése változik: az oszlopot az IFRS-t alkalmazóknak ezentúl nem kell tölteniük (tilos cellák)

-          új oszlop:

o    055. „Az IAS 37 szerint értékelt egyéb kötelezettségvállalások és adott garanciák és az IFRS 4 szerint értékelt adott garanciák

-          törölt oszlop:

o    070. „Összesen

 

58.    F 45.01 tábla:

-          tilos mezővé vált: (r010, c020)

 

59.    F_46.00 tábla:

-          tilos mező feloldása, amelyet jelenteni kell 2018-tól (r160, c090,)

-          tilos mezővé váltak cellák (r160, c080), (r200, c060), (r200, c070), (r200, c080)

 

ALMM modul változásai:

-          Új tábla(k): C_66.01. a,b,c, w,x,y

-          Megszűnő tábla(k): C_66.00. a,b, w,x

-          Változó táblák:

o    C_68.00. a, w: 030, 040, 050, 060 sorok törlésre kerülnek, új tartalmú sorok kerülnek beillesztésre 031,041

o    C_70.00. a, w: 330 oszlop törlésre került

-          Szerkezetileg nem változó táblák:          C_67.00. a,w

                                                                      C_69.00. a,w

                                                                      C_71.00. a,w

 

 

FP - Funding Plan (Finanszírozási terv)

Nem változik.

LE - Large Exposure (Nagykockázat vállalások)

Nem változik.

AE - Asset Encumbrance

Nem változik.

LCR DA

Nem változik.

NSFR

Nem változik.

Tekintettel arra, hogy a devizanemek kódtár értékkészletében megjelent új devizanem (a csendes-óceáni valutaközösségi frank (CFP Franc) hazai viszonylatban nem releváns devizanem, ezért az MNB nem bővíti az Asset Encumbrance (AE), Funding Plan (FP), LCR DA, NSFR, ALMM jelentések devizakódtárait.

 

Budapest, 2017. november 29.

 

Magyar Nemzeti Bank