Az EBA ITS v2.5.0.1 változásai az ITS v2.4.1.1-hez képest

(A 2.5.0.1 verzió 2016.12.31. vonatkozási időponttól érvényes.)

A dokumentum a jelenleg érvényes EBA ITS v2.4.1.1. taxonómia verzióhoz (érvényes 2016.09.30. vonatkozási időponttól) viszonyított változásokat foglalja össze. A 2016. december 31. vonatkozási időponttól érvényes EBA ITS v2.5.0.1. taxonómia verzió 2016. március 8-án került publikálásra az EBA honlapján:

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model-

A 680/2014/EU Bizottsági rendeletet módosító final draft ITS-t az EBA a honlapján publikálta:

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standards-amending-commission-implementing-regulation-eu-no-680/2014-on-supervisory-reporting-of-institutions-march-2016

Az egyes jelentések változásai

COREP (régi verzió száma: 2.2.1, új verzió száma: 2.2.2):

Szavatoló tőke (Own Funds) adatok vonatkozásában:

1.       C_02.00 tábla:

-          új sorok: 555, 556, 557

555

___Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

556

____Tájékoztató adat : kollektív befektetési formák, amelyek kizárólag tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetnek

557

____Tájékoztató adat : kollektív befektetési formák, amelyek kizárólag részvényekbe vagy vegyes instrumentumokba fektetnek

2.       C_04.00 tábla:

-          új sor: 910

910

_A teljes tőke hiánya tekintetbe véve a Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke követelményt

3.       C_07.00.A-001 - C_07.00.A-017 tábla:

-          új sor: 015 (ebből: nemteljesítő kitettségek)

4.       C_07.00.B-001 - C_07.00.B-017 tábla:

-          új sor: 015 (ebből: nemteljesítő kitettségek)

5.       C_09.03 tábla:

-          megszűnik (Tábla megnevezése: „A lényeges hitelkockázati kitettségek ország szerinti megoszlása az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer számolása céljából (CR GB 3)”)

6.       C_09.04 tábla:

-          új tábla: „Az anticiklikus tőkepuffer számolása tekintetében lényeges hitelkockázati kitettségek országok szerinti megoszlása és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer ráta”

7.       C_15.00 tábla:

-          A tábla szerkezete nem változott, azonban a kitöltési előírásokban pontosításra került, hogy a december 31-re vonatkozó jelentésben a teljes naptári érvre (január 1. - december 31.) vonatkozó veszteség adatokat kell jelenteni:

„Loss data reported as of 30 June shall refer to the period 1 January until 30 June and loss data reported as of 31 December shall refer to the whole calendar year.”

8.       C_18.00-001 – C_18.00-026 tábla:

-          törölt sor: 340. Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

9.       C_21.00-001 - C_21.00-044 tábla:

-          törölt sor: 080. Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

FINREP (régi verzió száma: 2.1.4., új verzió száma: 2.1.5.):

 Tartalmi változás

1.       F_02.00 tábla

-          új sorok: 085, 145

085

_Kötelezettségekhez kapcsolódó kamatbevételek

145

_(Eszközökhöz kapcsolódó kamatráfordítások)

 Technikai változások, megnevezés pontosítások, amelyek a kitöltést nem érintik

1.       F_10.00 tábla

-          Változott a 021 oszlop megnevezése: „Piaci árazás szerinti (Piaci modell alapú) érték” -ról „Piaci érték”-re.

2.       F_17.02 tábla:

-          10. oszlop megnevezése változott: „A konszolidáció számviteli köre [könyv szerinti érték]” helyett. „A konszolidáció számviteli köre [nominális érték]”.

3.       F_31.02 tábla

-          Változott a 080. sor megnevezése :

Régi: „Értékvesztett hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokra, nemteljesítő garanciákra és nemteljesítő kötelezettségvállalásokra képzett értékvesztés és céltartalék növekedése vagy (-) csökkenése az időszak alatt” -ról

Új: „Nemteljesítő hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokra, nemteljesítő garanciákra és nemteljesítő kötelezettségvállalásokra képzett értékvesztés, hitelkockázat miatti valósérték-változás és céltartalék növekedése vagy (-) csökkenése az időszak alatt”-ra

FP - Funding Plan változásai (verzió száma: 1.0.0)

Tartalmi változás

1.       P_01.01 tábla

Változik a 010. sor tartalma: „Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben” -re.

Ez a sor nem tartalmazza az egyéb látra szóló betéteket. (EBA Q&A: 2015_1936)

A 060. és 130. sorokban az értékvesztést kell jelenteni negatív előjellel és nem az értékvesztett állományt. Erre vonatkozó EBA validációs szabály: v4391_s.

P_01.01060

1.3.1.**

____1.3.1.*.1.-ből: Értékvesztett hitelek Értékvesztés (tájékoztató adat)

P_01.01130

1.4.1.**

____1.4.1.*.1.-ből: Értékvesztett hitelek Értékvesztés (tájékoztató adat)

Technikai változás

2.       P_02.06 tábla:

Egy sor helye és sorszáma a hierarchiában megváltozott: 049. sor ”Betétek - a határidős devizaügyletek és keresztdevizás csereügyletek hatása nélkül” sor a 040. sor fölé került a 039. sorszámmal, így a betétek hierarchiája (040-080 sorok) a táblázatban az előző verzióhoz képest logikusabb lett.

Az ismétlőblokkban a „Jelentős kitettség pénzneme” mögötti kódtár kis mértékben változott, két új, hazai viszonylatban nem releváns devizanem (Belorusz rubel és Zambiai Kwacha) került be. Tekintettel arra, hogy a kódtár értékkészletében bekövetkezett változás nem igényli a hazai adaptálást, a kódtár nem kerül frissítésre.

SBP Benchmarking változásai (verzió száma: 1.0.3)

A 2017. évi benchmarking feladathoz kapcsolódó (vonatkozási idő: 2016. év vége) RTS és ITS tervezetet az EBA a honlapján publikálta:

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/regulatory-and-implementing-technical-standards-on-benchmarking-portfolios

Tartalmi változás

1.       C_101.00, C_102.00, C_103.00 tábla:

-          a hitelezési kockázatokhoz kapcsolódó táblák alábontásra kerültek a hitelkockázat típusa szerint (összesen, hitelkockázat és nyitvaszállítások, valamint partnerkockázat):

o    C_101.00-010, C_101.00-020, C_101.00-030

o    C_102.00-010, C_102.00-020, C_102.00-030

o    C_103.00-010, C_103.00-020, C_103.00-030

További változás a Piaci kockázat táblákat érinti, amely a magyar hitelintézetek esetében nem releváns.

LE (Large Exposure)

Nem változik.

AE (Asset Encumbrance)

                Nem változik.

LCR DA

                Nem változik.

NSFR

                Nem változik.

ALMM

                Nem változik.

 

Tekintettel arra, hogy a devizanemek kódtár értékkészletében bekövetkezett változás (két új, hazai viszonylatban nem releváns devizanem bekerülése) nem igényli a hazai adaptálást, az Asset Encumbrance (AE), ALMM, LCR DA, NSFR jelentések devizakódtárát az MNB nem bővíti.

Budapest, 2016. december 7.

Magyar Nemzeti Bank