Az Európai Bankhatóság (EBA) elfogadta és jóváhagyásra benyújtotta az Európai Bizottságnak az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2016/2070. (2016. szeptember 14.) végrehajtási rendelet módosítási tervezetét.

A felülvizsgálat során megtörtént a benchmarking portfóliók éves frissítése, valamint az 1. számú mellékletet érintően egyes portfolióazonosítók (ID-k) korrekciója.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelvének 78. cikk (1) bekezdése szerinti benchmarking adatszolgáltatást azon intézményeknek kell teljesítenie egyedi és (szub)konszolidált szinten, melyek a hitelkockázati és/vagy piaci kockázati tőkekövetelmény számításánál belső minősítésen alapuló módszereket alkalmaznak.

A 2018. évi benchmarking adatszolgáltatásban a hitelkockázatra vonatkozó adatszolgáltatás vonatkozási ideje 2017. december 31-e, beküldési határideje 2018. április 11.

Az adatszolgáltatási rendelet tervezet módosítása angol nyelven az EBA honlapján az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/regulatory-and-implementing-technical-standards-on-benchmarking-portfolios

A változások beépítésre kerültek a 2.6-os taxonómiába is, mely az alábbi helyen érhető el:

 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.6