Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EIOPA partneri felülvizsgálat keretében értékeli a felügyeleti gyakorlatokat és a kiemelten fontos feladatkörök kezelését

nyomtatás

Frankfurt, 2018. november 15. – A mai napon az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) nyilvánosságra hozta az általa lefolytatott partneri felülvizsgálat megállapításait annak értékelésére vonatkozóan, hogy a nemzeti illetékes hatóságok milyen módon felügyelik és állapítják meg, hogy a kiemelten fontos feladatkörök egy adott biztosító általi meghatározása megfelel-e Szolvencia II. irányelv jogi követelményeinek, különös tekintettel az arányosságra.

A felülvizsgálat a következők tekintetében folytatott gyakorlatot vizsgálja:

· a kiemelten fontos feladatkörök összevonása egyetlen felelős alá;

· a kiemelten fontos feladatkörök összevonása az adminisztratív, vezetői vagy felügyeleti testületi tagsággal vagy a működési feladatok végrehajtásával;

· valamely kiemelten fontos feladatkör egy másik kiemelten fontos feladatkör alá való rendelése;

· egyetlen kiemelten fontos feladatkör megosztása több felelős között;

· a kiemelten fontos feladatköröket ellátók megfelelőségének értékelése; és

· a kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése.

A kiemelten fontos feladatkörök (kockázatkezelés, biztosítási matematikusi feladatok, megfelelőség és belső ellenőrzés) a Szolvencia II. irányelv szerinti jó irányítási rendszer lényeges részét képezik, és a hatékony belső felügyelet biztosítása érdekében azokkal szemben elvárásként került megfogalmazásra, hogy a működéstől függetlenek legyenek. Tekintettel arra, hogy az irányítási követelmények végrehajtásának tükröznie kell a biztosítók által viselt kockázatok összetettségének természetes mértékét, a nemzeti felügyeleti hatóságok kötelesek az arányosság elvét alkalmazni a kiemelten fontos feladatköröket ellátókra vonatkozó követelményeknek való megfelelés tekintetében.

A jelentés tartalmazza kiemelten fontos feladatkörök összehasonlító elemzésének megállapításait, azonosítja a legjobb gyakorlatokat és áttekintést ad a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az EIOPA-nak szóló egyedi ajánlásokról.

Összességében, a nemzeti felügyeleti hatóságok hasonló módszert alkalmaztak annak értékelésére, hogy a biztosítók miképpen kezelik a kiemelten fontos feladatköröket és az értékelés során alkalmazták az arányosság elvét. Négy legjobb gyakorlat került azonosításra, iránymutatást adva a nemzeti felügyeleti hatóságoknak az arányosság elvének szisztematikusabb megközelítésére, valamint a következetes és hatékony felügyeleti megközelítés biztosítására.

A jelentés néhány gyenge pontot is feltár, amelyek nyomán több egyedi ajánlást tett a nemzeti felügyeleti hatóságok számára. Egyes nemzeti felügyeleti hatóságok még nem végezték el a kiemelten fontos feladatkörök Szolvencia II. irányelv szerinti értékelését. Más nemzeti felügyeleti hatóságoknál gyenge pontokra derült fény, különösen az értékelés mélysége, valamint a biztosítóktól megkövetelt enyhítő intézkedések tekintetében, pl. azokban az esetekben, ahol összevonásokra került sor. Az egyedi ajánlások témakörei a nemzeti felügyeleti hatóságok felügyeleti megközelítéséhez, a kiemelten fontos feladatkörök ellátásának különféle összevonásaihoz – ideértve a belső ellenőrzési feladatkört és az adminisztratív, vezetői vagy felügyeleti testületi tagságot – , valamint a kiemelten fontos feladatköröket ellátók megfelelőségéhez és a kiszervezéshez kapcsolódnak.

A közelmúltban frissített módszertannak megfelelően, most először, a partneri felülvizsgálat megállapításai teljes terjedelemben és nevesítve kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

A jelen partneri felülvizsgálat eredményeképpen számos nemzeti felügyeleti hatóság már intézkedéseket hozott a felügyeleti gyakorlat javítása érdekében. E javító intézkedések a felülvizsgálat utókövetése során figyelembevételre kerülnek.

Gabriel Bernardino, az EIOPA elnöke a következőket mondta: „A mostani partneri felülvizsgálat eredményei bizonyítják, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok a kiemelten fontos feladatkörök értékelése során az arányosság elvének alkalmazása tekintetében hatékony hozzáállásttanúsítanak . Az egyedi ajánlások végrehajtása a felügyeleti hatóságok következetes módszereinek további javulását eredményezi. Különösen örvendetesnek tartom a nagyobb átláthatóságot annak eredményeképpen, hogy a megállapítások nyilvánosságra hozatala nevesítve történik. Azáltal, hogy tevékenységüket nyíltan vállalják, ideértve a tökéletesítésre szoruló területeket, a felügyeleti közösség tagjai megerősítik a felügyeleti konvergencia alapjait.“

Egy rövidebb Vezetői összefoglaló, a teljes jelentés, valamint a partneri felülvizsgálat során alkalmazott módszertan megtalálható az EIOPA honlapján.

Az EIOPA sajtóközleménye (angol nyelven)

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem