A jogszabályok (281/2001., illetve 282/2001. (Xii. 26.) kormányrendelet) 2006.január 1-től új típusú hozamszámítást tartalmaznak. Az új típusú idősúlyos hozamráta a befektetési teljesítmények objektívabb mérését, jobb összehasonlíthatóságát hivatott biztosítani.

A napi eszközértékelésre kötelezett pénztárak számára az új hozamszámítási mód kötelező, míg a többi pénztár a korábban alkalmazott negyedéves tőkesúlyos formulát is alkalmazhatja.

A hozam kiszámításának szabályait a fenti kormányrendeletek 4. sz. mellékletei tartalmazzák, mindazonáltal az egyértelműség kedvéért az alábbi tájékoztatást adjuk:

  • A kormányrendeletben meghatározott számítási mód a hivatalosan közzéteendő hozamráta kiszámítási módjára vonatkozik, természetesen emellett belső használatra a pénztár más típusú, intervallumú hozamrátát is kalkulálhat.

  • A bruttó és nettó hozamráta közötti különbségként az adott időszakra vonatkozó vagyonkezelési- és letétkezelési díjakat kell figyelembe venni, azaz a díjakkal üzemgazdasági szemlélettel kell nettósítani.

  • Az üzemgazdasági szemlélet, illetve az egyszerű, átlátható számítás érdekében, az adott negyedévre vonatkozó, de még ki nem fizetett díjakat a negyedév utolsó napjára egy összegben javasoljuk terhelni. Ennek megfelelően az adott napi bruttó piaci értékek változását minden pénztári szintű pénzmozgással korrigálni kell, beleértve a vagyonkezelési és letétkezelési díjakat is.

  • A bruttó hozamrátát a kereskedési költségek (jellemzően a részvények esetében felszámított brókeri jutalékok) levonása után kell számítani. Amennyiben a kereskedési költség a bekerülési/eladási árakba épül be, akkor a piaci eszközértéken keresztül történik e költség hozamrátára terhelése, míg elkülönült számlázás esetén a kereskedési költséget a vagyonkezelési díjhoz hasonlóan kell a hozamra terhelni.

  • A bruttó piaci érték a fenti kormányrendeletek által meghatározott befektetési portfolió (1. sz. mellékletben felsorolt eszközök) piaci értéke. A bruttó piaci érték a még ki nem fizetett vagyon- és letétkezelői díjakkal nincs csökkentve.

  • A jogszabályi előírások alapján elszámolható saját vagyonkezelési költségeket úgy kell kezelni, mint a vagyonkezelési díjat, így a saját vagyonkezelés költségeivel is a vagyonkezelési díjhoz hasonlóan kell a hozamot nettósítani. A saját vagyonkezelés személyi költségeinek tényleges kifizetési napjaként (cash-flow) a bérfizetés napját kell tekinteni.

  • A negyedév záró napjára vonatkozóan a piaci értéket akkor is meg kell határozni, ha az nem munkanapra esik. Ennek megfelelően negyedév végére vonatkozó napi hozamot akkor is kell számítani, ha az nem munkanapra esik.

  • Éves vagyonkezelői, letétkezelői díjfizetés esetén a díjakat a negyedévekre vonatkozóan javasoljuk elhatárolni, és a negyedik negyedévben a korrigált díjjal számolni.

Segítségül egy mintaszámítást mellékelünk, amely az idősúlyos bruttó és nettó hozamráta kalkulációját mutatja be. A mellékelt mintaszámításban szereplő cellahivatkozások további segítséget nyújtanak az értelmezés során.