A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott tájékoztatók – az MNB törvényben az EU tagságból eredő és az egyéb kötelezettségek teljesítéseként – egy adott kérdés vagy kérdéskör leglényegesebb információit foglalják össze. A tájékoztatók címzettjei elsősorban az MNB által felügyelt intézmények, piaci szereplők. Célja az egyes témakörökhöz kapcsolódó szabályozó eszközök összegyűjtése azok betartásának megkönnyítése érdekében, illetve egy-egy bonyolultabb kérdéskör részletes értelmezése. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az engedélyezéshez kapcsolódó tájékoztatók ezen a linken érhetők el.

Az MNB 2013. október 1-je óta az alábbi tájékoztatókat adta ki:

Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2022. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2022. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2021. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2021. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2020. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2020. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2019. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2019. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a működési kockázattal összefüggő szabályozásról (2018.12.20.) Tájékoztató a hitelkockázattal összefüggő szabályozásról (2018.12.20.) Tájékoztató a szavatoló tőkével összefüggő szabályozásról (2018.12.20.) Tájékoztató a likviditással összefüggő szabályozásról (2018.12.20.) Tájékoztató a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés figyelembevételéről és a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi határértékéről (2018.12.06.) Tájékoztató a hitelintézetekre, a befektetési vállalkozásokra és a befektetési alapkezelőkre vonatkozó hatályos javadalmazási szabályokról (2018.09.20.) Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2018. évre érvényes forintértékéről.docx Tájékoztató a befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyek szakmai képességeinek és kompetenciáinak követelményeiről szóló szabályozásról (2018. február) A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a CRD IV/CRR-ben szereplő intézményi nyilvánosságra hozatali követelményekkel összefüggő szabályozásról (2018. február) Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2018. évre vonatkozóan Tájékoztató az árualapú származtatott termékekre vonatkozó bennfentes információk fogalommeghatározásával kapcsolatban Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2017. évre érvényes forintértékéről Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2017. évre vonatkozóan Tájékoztató a jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet jelenleg is végző közvetítők számára a 2017. március 21. napjáig esedékes engedélyezési feltételek teljesítéséről Tájékoztató a biztosítók minimális biztonsági tőke illetve minimális szavatolótőke-szükségletének számításához alkalmazandó 2016 évre érvén Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2016 évre vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az EIOPA iránymutatások 1. és 2. csomagjáról A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a likviditási követelményeknek való megfelelésről (2015. 11. 25) Tájékoztató a globális jogalany-azonosítóról (LEI) és annak használatáról (2014. 01. 28.)