2021

4/2021. (II. 2.) PM rendelet
a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról

2/2021. (II. 2.) PM rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

2020

5/2020. (VII. 17.) PM rendelet
a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

2019
 
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
 
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
 
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról.

2016

53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

2015

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

29/2015. (X. 21.) NGM rendelet
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2015. (X. 21.) NGM rendelet
a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

61/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet
a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet
a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet
a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet
a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

18/2010. (IV. 29.) PM rendelet
a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

20/2009. (X. 9.) PM rendelet
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

43/2008. (XII. 31.) PM rendelet
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről

28/2008. (X. 10.) PM rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról

24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól

18/2008. (VI. 13.) PM rendelet
a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

35/2007. (XII. 29.) PM rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

5/2007. (III. 28.) PM rendelet
a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról

28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet
a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról

33/2002. (XI. 16.) PM rendelet
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

6/2002. (II. 20.) PM rendelet
a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről

8/2001. (II. 22.) PM rendelet
a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről

45/1996. (XII. 29.) PM rendelet
a nagykockázatok és nagykárok határértékeiről

44/1996. (XII. 29.) PM rendelet
a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítéséről