Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Hírek, aktualitások

nyomtatás

DÍJMENTES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ORSZÁGSZERTE

Az országosan elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai díjmentes segítséget nyújtanak, ha valaki pénzügyi döntés előtt áll és a megfontolt választáshoz hiteles, pártatlan tanácsra van szüksége, vagy ha fizetési nehézségekre keres megoldást.

Pénzügyi szolgáltatások versenye

Minden pénzintézet célja, hogy egyre több ügyfele legyen, ennek érdében számos konstrukcióval igyekszik kielégíteni a vásárlói igényeket. Használja ki a lehetőséget, versenyeztesse a különféle ajánlatokat!

Az üzleti életben bevált gyakorlat, hogy mielőtt bárki döntést hoz, azt megelőzően több lehetőséget számításba vesz, alaposan mérlegeli a feltételeket, és felméri a kockázatokat! Tegyen így Ön is! Minél több intézmény ajánlatát vizsgálja meg, minél több szempontot vesz figyelembe döntése meghozatala előtt, annál nagyobb esélye van arra, hogy az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást válassza. A megalapozott döntés hosszú távon kényelmet, kevesebb kiadást, kisebb kockázatot, anyagi biztonságot jelenthet!

Mit érdemes szem előtt tartani egy szolgáltatás kiválasztása előtt?

Akármilyen termékről, szolgáltatásról van szó, nélkülözhetetlen, hogy tudjuk, milyen anyagi források állnak rendelkezésünkre. A családi költségvetés készítése, a kiadások tudatos tervezése átláthatóbbá teszi aktuális és jövőben pénzügyi helyzetünket.

A költségvetési terv fényében már látszik, milyen mértékű további kiadásokra van lehetőség, ez pedig alapvetően meghatározza, hogy a kínálkozó ajánlatok közül melyek azok, amelyek valóban szóba jöhetnek. A tényleges döntést azonban ne csak a várható költségek alapján hozza meg! Versenyeztesse az ajánlatokat az alapján is, hogy a kínált szolgáltatások mennyire illeszkednek élethelyzetéhez, életviteléhez, szokásaihoz! A későbbi ügyintézések szempontjából lényeges lehet például, hogy az adott szolgáltatónak van-e kirendeltsége az Ön lakó- és munkahelye, illetve a szokásos napi útvonala közelében. Befolyásolhatja a szolgáltatás feltételeit az is, hogy Ön átutalással, bankkártyával, vagy készpénzzel szeret inkább fizetni. Legyen szó akár a mindennapokban gyakran használt szolgáltatásokról – például bankszámlákról vagy bankkártya-használatról –, akár olyanokról, amelyeket nem vesz igénybe nap mint nap, mégis hosszú távon meghatározhatják anyagi helyzetét, biztonságát – például hitel, befektetés, biztosítás, nyugdíj célú takarékosság vagy valamilyen pénztári tagság –, fontos, hogy több tényezőt figyelembe véve, több szolgáltató ajánlatait is megvizsgálva döntsön.

Ne csak akkor hasonlítsa össze a különböző lehetőségeket, amikor valamilyen új szolgáltatást kíván igénybe venni!

Ha élethelyzetében változás következik be – például új munkahelye lesz, elköltözik, változik a családi állapota –, mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy a meglévő szolgáltatása helyett van-e más, amely a megváltozott körülmények miatt kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe.

A pénzintézetek egyre több fogyasztói igényt igyekeznek kielégíteni, így folyamatosan változik, általában bővül a szolgáltatások köre, és a hozzájuk tartozó feltételek. Ezért könnyen lehet, hogy már meglévő szolgáltatása helyett úgy is kedvezőbbet talál, hogy élethelyzetében nem történt jelentős változás.

Pénzügyeinek tervezésével, a megfelelő információk és a várható kockázatok figyelembe vételével tudatosan hozhatja meg pénzügyi döntéseit, a különböző kínálatok rendszeres összehasonlításával növeli az esélyét annak, hogy mindenkor az Ön számára legkedvezőbb szolgáltatást használja.

Kérdések és válaszok a NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító egyes termékeit érintő MNB intézkedéssel kapcsolatban

A NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító egyes termékeire vonatkozó MNB intézkedéssel kapcsolatos általános kérdések

1. Milyen intézkedésre került most sor a NOVIS Poisťovňa a.s.-sel (NOVIS Biztosító) szemben?

Az MNB a folyamatban lévő fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárása keretében ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS Biztosító egyes biztosítási termékeinek Magyarországon történő terjesztését, azaz a NOVIS Biztosító a felfüggesztés megszüntetéséig az érintett termékeket nem értékesítheti Magyarországon. Az MNB emellett tájékoztatta a NOVIS Biztosító székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságot, a Szlovák Nemzeti Bankot.

2. Érinti az MNB intézkedése a NOVIS biztosító „tevékenységi engedélyét”?

A NOVIS Biztosító Magyarországon ún. határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújt biztosítási szolgáltatást, amelyet bejelentés alapján végezhet. Tevékenységét nem az MNB, hanem a székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság, a Szlovák Nemzeti Bank engedélyezi. Az MNB intézkedése a termékek magyarországi terjesztésének felfüggesztésén kívül a NOVIS Biztosító működését nem érinti.

3. Miben más a NOVIS Biztosító helyzete azáltal, hogy a székhelye Szlovákiában van?

A NOVIS Biztosító pozsonyi székhelyére tekintettel felügyeletét a Szlovák Nemzeti Bank látja el. Magyarországon az Európai Unióban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókra irányadó szabályok szerint bejelentés alapján nyújthat szolgáltatást.

A NOVIS Biztosító tevékenységével kapcsolatos információkat megtalálja az MNB honlapján közzétett Piaci szereplők keresése alkalmazás segítségével: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

A határon átnyúló tevékenységre tekintettel az MNB jogköre más hazai szolgáltatókkal szembeni intézkedési lehetőségeivel összevetve korlátozottabb, azonban az MNB a hatásköre keretei között ebben az esetben is maradéktalanul megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a jogszerű működést helyreállítsa.

4. Meddig marad érvényben a felfüggesztés?

A felfüggesztés az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásában a felfüggesztés elrendelését indokolttá tévő hiányosságok Biztosító általi megszüntetéséig, de legfeljebb a döntés meghozataláig terjedő időtartamig marad érvényben.

5. Miért került sor a termékek terjesztésének felfüggesztésére?

Az MNB a NOVIS Biztosító egyes befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei esetében a tőke megőrzésére, illetve a hozamra vonatkozó vállalásai bemutatására vonatkozó tájékoztatások körében azonosított olyan hiányosságokat, amelyek miatt a termékek terjesztésének felfüggesztését rendelte el. A NOVIS Biztosító az MNB intézkedése miatt a felfüggesztéssel érintett termékeket a felfüggesztés időtartama alatt nem értékesítheti Magyarországon.

6. A NOVIS Biztosító mely termékeit érinti az intézkedés?

Az intézkedéssel érintett termékek a NOVIS Biztosító alábbi elnevezésű befektetési egységekhez kötött biztosítási termékei:

  • NIVO II rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás ,
  • EVEREST PRO rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás ,
  • EVEREST PRO PLUSZ egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás ,
  • NOVIS „Wealth Insuring” GTC-20171022 befektetési egységekhez kötött életbiztosítás , valamint 
  • NOVIS „Wealth Insuring” GTC-20180323 befektetési egységekhez kötött életbiztosítás  

Már érvényes biztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek

1. Olyan biztosítási szerződést kötöttem, amely a felfüggesztéssel érintett termékek körébe tartozik. Érinti az intézkedés a szerződésemet?

Nem. Az MNB intézkedése nem érinti a már meglévő szerződéseket. Ezeket változatlanul teljesítenie kell a NOVIS Biztosítónak. Az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az intézkedés szintén nem érinti, így például a biztosítási díj fizetésében sem eredményez változást.

2. Olyan biztosításom van, amely nyugdíjbiztosításnak minősül, így adójóváírást kapok a befizetések után. Elveszíthetem ezt a felfüggesztés hatására?

Nem. Az MNB intézkedése nem változtatja meg a létrejött szerződések feltételeit, így az adójóváírásra való jogosultságot sem befolyásolja.

3. Szeretnék szolgáltatási igényt bejelenteni benyújtani. Változott valami?

Nem. A NOVIS Biztosító a szolgáltatási igényeket változatlanul, a szerződési feltételekben foglaltak szerint köteles kezelni, a szolgáltatást teljesíteni.

4. Megváltozik a szerződésem tartalma?

Az intézkedés nem érinti a már létrejött szerződéseket, így közvetlenül nem hat ki a szerződés tartalmára. A felek a már létrejött életbiztosítások esetében a – szerződéskötést megelőzően átadott – szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni.

Változás nem érinti az igénybe vehető jogorvoslati lehetőséget sem, azokat továbbra is a korábbi szabályok szerint veheti igénybe.

Átalakításos önálló zálogjog GYIK

Amit az ingatlant terhelő járulékos zálogjog - önálló zálogjoggá alakításáról tudni érdemes

 

1. Miért van szükség erre a változtatásra?

A változás hátterében jogszabályi változás áll. Ez lehetőséget biztosít a pénzügyi intézmények számára, hogy átalakítsák a korábbi, ingatlant járulékosan terhelő jelzálogjogot önálló zálogjoggá. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra vonatkozó önálló zálogjog a kapcsolódó kölcsönszerződés nélkül is forgalomképes, azaz más pénzügyi intézményre részben vagy egészben átruházható.

2. Az átalakítás miatt másik pénzügyi intézmény ügyfele leszek?

Nem, továbbra is a hitelt eredetileg folyósító pénzügyi intézmény ügyfele marad, így például a hiteltörlesztési kötelezettség is változatlanul és kizárólag a hitelszerződés szerinti pénzügyi intézmény irányában áll fenn.

3. Megváltoznak a hitelszerződés feltételei is?

Nem, a hitelszerződés feltételei, kondíciói nem változnak, mivel az új jogi szabályozás kizárólag a folyósított hitelhez kapcsolódó zálogfedezet jogi helyzetét érinti, azaz a jelzálogjogosult (pénzügyi intézmény) és a jelzálogkötelezett (ingatlan tulajdonosa) közötti zálogjogi jogviszonyt.

Ebből a változásból következően a hitelszerződés elsődlegesen meghatározó feltételei, így – többek között – a kölcsön összege, a törlesztő-részlet mértéke, a kölcsön futamideje nem változik meg. A módosítás következtében a törvény előírásai alapján a zálogkötelezett helyzete nem válhat terhesebbé.

A jogszabályváltozással összefüggésben a hitelszerződésben legfeljebb a biztosítékok megjelöléséhez kapcsolódó technikai jellegű változtatások lehetnek (pl.: jelzálog helyett átalakításos önálló zálogjog szerepel).

4. A törlesztőrészletet érinti a változás?

Nem, a zálogjogi változások hatása nem okozhatja a törlesztőrészletek összegének változását.

5. Összességében ugyanannyit kell majd visszafizetni?

Igen, az önálló zálogjoggá alakítás nem érinti a visszafizetendő összeget.

6. Más lesz a hitel futamideje?

Nem, az önálló zálogjoggá átalakítás nem érinti a hitel futamidejét.

7. Előfordulhat, hogy kétszeresen kell visszafizetni a tartozást?

Nem. A hitelszerződéshez kapcsolódó zálogjog, önálló zálogjoggá történő átalakítása során a törvény védi a zálogkötelezettet és az adóst abban a vonatkozásban is, hogy semmilyen módon ne lehessen a hitelszerződésből eredő tartozást kétszeresen követelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hiteltörlesztési kötelezettség változatlanul és kizárólag a hitelszerződés szerinti hitelező (a hitelt folyósító pénzügyi intézmény) irányában áll fenn.

8. Az önálló zálogjoggá átalakítás miatt megváltoznak a zálogjog érvényesítésének szabályai?

Nem, a zálogjog érvényesítésére a továbbiakban is csak akkor kerülhet sor, ha az adós nem a szerződés szerint fizeti a tartozását és emiatt a hitelezője felmondja a szerződést.

A korábban megkötött jelzálogszerződésnél a szerződésben szereplő, a zálogjog érvényesítésével összefüggő szabályok nem változnak. Az eredeti szerződés módosítása az önálló zálogjog átvezetését érinti, a zálogjog érvényesítésének szabályai nem változnak.

Amennyiben a jelzálogszerződés nem rendelkezik teljes körűen az érvényesítéssel kapcsolatos kérdésekről, úgy a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Nincs változás abban a tekintetben sem, hogy a hitel visszafizetésével az átalakításos önálló zálogjog megszűnik.

9 .Kell fizetnem az önálló zálogjoggá történő módosításért?

Nem. A szerződésében kikötött zálogjogi rendelkezés önálló zálogjoggá történő átalakítása az Ön számára nem jelenthet semmiféle plusz terhet, így fizetnie sem kell érte.

10. Az önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről kapok külön hivatalos értesítést?

Igen, az átalakításos önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésről a Földhivatal értesítést küld:

  • a kérelmezőnek (jelen esetben a pénzügyi intézménynek),

  • a zálogkötelezettnek, vagyis az ingatlan tulajdonosának, és

  • mindazoknak, akiknek jogát az új bejegyzés érinti.

Amennyiben az adós és a zálogkötelezett eltérő személy, az adós nem kap értesítést, mert az átalakító nyilatkozatot, és a bejegyző határozatot is a zálogkötelezett részére kell kézbesíteni.

11. A tulajdoni lapon hogyan szerepel majd az új zálogjog?

Az átalakításos önálló zálogjogot – ezzel a megnevezéssel és az átalakításos önálló zálogjog összegének a feltüntetésével – az átalakítással érintett (korábbi) jelzálogjog ranghelyén kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

Fontos, hogy a korábban forintosított deviza alapú és devizahiteleknél az átalakításos önálló zálogjog összege technikailag az eredeti szerződés szerinti devizanemben kerül feltüntetésre, de a forintosítás nyomán természetesen már forint jelzáloghitelekről van szó.

Az átalakításos önálló zálogjog bejegyzésével egyidejűleg hivatalból törölni kell az átalakítással érintett korábban bejegyzett jelzálogjogot.

12. Hogyan történik az átalakítás?

Az átalakítás a hitelező (jelen esetben a pénzügyi intézmény) erre vonatkozó nyilatkozatával történik, a zálogkötelezett belegyezésére nincs szükség. A törvény előírja, hogy a szerződésmódosítással az átalakítás során a zálogkötelezett helyzete nem válhat terhesebbé, vagyis az eredeti szerződéshez viszonyítva nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe.

13. Van további tennivalóm a módosítással kapcsolatban?

Önnek egyéb tennivalója nincs.

14. Mi a különbség a zálogjog és az önálló zálogjog között?

Az általános zálogjog csak a biztosított követeléssel (a hitellel) együtt-, míg az önálló zálogjog a követelés (hitel) nélkül is kezelhető. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra vonatkozó önálló zálogjog a kapcsolódó kölcsönszerződés nélkül is forgalomképes, azaz más pénzügyi intézményre részben vagy egészben átruházható.1

15. Miért nem az önálló zálogjogot jegyezték be szerződéskötéskor?

2014. előtt a pénzügyi intézmények saját maguk dönthettek arról, hogy milyen típusú zálogjoggal biztosítják az általuk kihelyezett hiteleket. 2014. március 15. napját, azaz az új Ptk. hatályba lépését követően a törvény nem biztosított lehetőséget önálló zálogjog alapítására. 2016. október 1. napjával ez lehetővé válik.

16. A lakossági adósnyilvántartási rendszerben (KHR) nyilvántartott adatokat érinti ez a módosítás?

Nem, a KHR-ben nyilvántartott adatokat nem érinti a módosítás. A KHR törvény tartalmazza, hogy milyen adatokat szükséges átadni a pénzügyi intézménynek a nyilvántartást kezelő társaság részére, viszont a hitelszerződést biztosító zálogjog típusa nem tartozik az átadandó adatok körébe.

Állományátruházás pénzügyi intézmények között

Amikor egy pénzügyi intézmény egy másik pénzügyi intézmény részére átadja teljes szerződéses állományát, vagy annak egy részét, állományátruházásról beszélünk.

 

Amikor egy pénzügyi intézmény egy másik pénzügyi intézmény részére átadja teljes szerződéses állományát, vagy annak egy részét, állományátruházásról beszélünk. Állományátruházás során sor kerülhet betét- és más visszafizetendő pénzeszköz állomány, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésállomány, továbbá hitel-, kölcsön-, és pénzügyi lízingszerződés-állomány, illetve követelésvásárlásból származó állomány átruházására is. Az állományátruházás az átadó intézmény (Átadó) és a szerződéseket átvevő intézmény (Átvevő) megállapodása alapján történik, melyhez szükséges a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az átadásra kerülő állomány részét képező szerződésekből eredő, Átadót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek átruházásra kerülnek az Átvevőre.

 

Az állományátruházás esetén a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, illetve nem szükséges hozzá a szerződésben maradó fél, vagyis az Ügyfél hozzájárulása (jognyilatkozata). Az állományátruházással kizárólag a szolgáltatást nyújtó szerződő fél személyében áll be változás, a szerződés tartalmában nem. Amennyiben az Ön hitelintézettel kötött szerződése is része az átruházandó állománynak, úgy az átruházás időpontját követően Ön már nem maradhat az Átadó ügyfele a továbbiakban.

 

Az állományátruházáshoz az MNB engedélye mellett a Gazdasági Versenyhivatal engedélye is szükséges.

 

Az állományátruházással kapcsolatos alapkérdéseket a magyar jogszabályok egyértelműen meghatározzák. A további teendőkről, valamint az ezzel összefüggő egyéb kérdésekkel kapcsolatos részletszabélyokról az állományátruházásban résztvevő pénzügyi intézmények nyújtanak tájékoztatást a fogyasztók részére.

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem