Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Általános kérdések az átruházással kapcsolatban

nyomtatás
Általános kérdések az átruházással kapcsolatban

Szükség van-e a beleegyezésemre ahhoz, hogy a szerződéseim átruházásra kerüljenek az átvevőhöz?

Az Ön beleegyezésére, nyilatkozatára nincs szükség, az állományok átruházása enélkül is megtörténhet.

Az átruházást megelőzően mennyi idővel korábban és milyen módon kell értesítést kapnom a szolgáltatóm átruházási szándékáról?

Az átadónak betét- és más visszafizetendő pénzeszköz állomány, illetve pénzforgalmi keretszerződés-állomány átruházása esetén az átruházás időpontját megelőző legalább 60. napig írásban, postai úton kell tájékoztatnia Önt az átruházási szándékáról. Hitel- és pénzkölcsön, lízing, valamint lejárt követelések állományának átruházása esetén az átruházás időpontját megelőző 30. napig köteles az átadó tájékoztatást nyújtani.

Van-e teendőm az átruházással kapcsolatban?

Amennyiben nem kívánja megszüntetni szerződését, az átruházást megelőzően konkrét teendője nincs. Az átadó részletesen tájékoztatja Önt az átruházás menetével és esetleges későbbi teendőivel kapcsolatban is. Ügyeljen arra, hogy az átadónál mindig az Ön aktuális elérhetőségei szerepeljenek, annak érdekében, hogy az értesítést időben megkapja! A tájékoztatókat és az azokban hivatkozott hirdetményeket és üzletszabályzatokat figyelmesen olvassa át!

A kapcsolódó díjak és költségek tekintetében hátrányosan érinthet engem a szerződésem átruházása?

A szerződési feltételek állományátruházással összefüggésben kezdeményezett egyoldalú módosítása esetében is az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések irányadók. A hitel szerződési feltételei azonban ebben az esetben sem lehetnek Önre nézve hátrányosabbak, sem a díj, sem a költség tekintetében.

Mi alapján fogja felvenni velem a kapcsolatot az átvevő? Hozzájuthat-e, kezelheti-e a személyes adataimat?

A hitelintézetekről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy az átadó az előkészületi szakaszban ügyfelekre vonatkozó adatokat adhasson át az átvevő részére. Az előkészületi szakaszban megvalósuló adatátadás biztosítja, hogy az átvevő már az átvétel napjától a szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtsa az átadó ügyfelei számára. Az átvevő ezen ügyféladatokat kizárólag ebből a célból (a vonatkozó jogszabályi keretek között) banktitokként kezeli.

Tudomásom szerint az állományátruházás engem is érint. Mit tegyek, ha nem kaptam meg az átadó által küldött tájékoztatólevelet az állományátruházással kapcsolatosan?

Amennyiben Ön nem kapott tájékoztatást, az átruházás időpontja előtt vegye fel a kapcsolatot az átadó ügyfélszolgálatával! Az átruházás pontos időpontjáról tájékozódjon jelenlegi szolgáltatójának honlapján!

Mi a teendőm abban az esetben, ha nem szeretném, hogy a szerződéseim átkerüljenek az átvevőhöz?

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy szerződései átruházzák, lehetősége van azokat az állományátruházás napjáig írásban, díjmentesen felmondani. Ha azonban Ön erről nem nyilatkozik, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az átruházást Ön tudomásul vette. Ügyeljen arra, hogy felmondásának legkésőbb az átruházás időpontját megelőző munkanapig be kell érkeznie az átadóhoz.

Hogyan mondhatom fel a szerződésemet?

Az írásos felmondás benyújtására lehetőség van személyesen az átadó erre kijelölt ügyfélszolgálatain, a meghirdetett nyitvatartási időben és postai úton is az átadó postacímére küldve. A szerződés felmondása esetén ugyanakkor fokozottan ügyeljen arra, hogy ebben az esetben az Ön esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségei egy összegben esedékessé válnak. Ezt a tartozást a szerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig kell teljesítenie a pénzügyi intézmény felé. Amennyiben ez nem történik meg, a szerződését az intézmény nem szünteti meg.

Milyen határidőre kell figyelnem a felmondásnál?

Szerződése felmondására az átruházás napjáig van lehetősége. Javasolt azonban, hogy felmondását – annak feldolgozhatósága érdekében – legkésőbb az átruházás időpontját megelőző utolsó banki napig juttassa el az átadóhoz, mivel az csak abban az esetben érvényes, ha arról az átadó tudomást szerez.

Mit jelent az, hogy díjmentes a felmondás?

Ön az átadás időpontjáig jogosult szerződését díjmentesen írásban felmondani, vagyis a felmondással kapcsolatban Önt díj,-, költség,- és egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. Egyéb költségek tekintetében érdeklődjön az átadó intézménynél!

Melyik intézményhez forduljak az átruházással kapcsolatos kérdéseimmel?

Kérdéseivel az átruházás időpontjáig az átadó, azt követően pedig az átvevő ügyfélszolgálatát keresheti.

Hol intézhetem ügyeimet az átruházást követően?

Erről bővebb tájékoztatást az átvevő honlapján, ügyfélszolgálatain vagy általa küldött levélben kaphat.

Ha perben állok a pénzügyi intézménnyel, akkor a továbbiakban kivel szemben, hogyan érvényesíthetem az igényemet?

Amennyiben Ön perben áll az átadó intézménnyel, az állományátruházás tényét jelentse be az eljáró bíróságnak és a bíróság fog döntést hozni az igény érvényesíthetősége tekintetében.

Mi a teendőm, ha az átruházást követően az átvevő követelésével, számlaegyenlegével nem értek egyet?

Amennyiben nem ért egyet az átvevő követelésével, egyenlegével, tegyen panaszt az átvevőnél és kérje az átruházás alkalmával az átadó részéről megküldött egyenleg igazolását is!

Melyik pénzügyi intézmény üzletszabályzata lesz érvényes a szerződésemre?

Az átvételt követően az Ön szerződésére az átvevő honlapján elérhető érvényes hirdetményeknek megfelelő kondíciók és üzletszabályzatok lesznek érvényben. Az átruházásról szóló értesítéssel egyidejűleg azonban az átadó köteles tájékoztatni az ügyfelet az átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételek módosulásáról, amely egyoldalú módosítás a kamat, díj, költség tekintetében az ügyfélre nem lehet hátrányosabb.

Kivel szemben indíthatok Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtti eljárást?

PBT előtti eljárást az átruházás dátumát megelőzően az átadóval, azt követően az átvevővel szemben kezdeményezhet. Amennyiben a PBT előtti eljárás olyan terméket, tranzakciót, eseményt érint, mely kezelése az átruházással nem került át az átvevőhöz, úgy az átruházás dátumát követően is az átadóval szemben kezdeményezheti az eljárást. Ilyen termék lehet például az Ön állományátruházást megelőzően megszűnt szerződése.

Meddig kereshetem az Átadót és mikortól kell az Átvevő szolgáltatóhoz fordulnom?

Amennyiben az Ön szerződésre átruházásra került, ügyletével az átruházás időpontját követően az átvevőhöz forduljon. Az átruházás időpontja utáni panasz esetén szintén az átvevőhöz kell fordulni, aki a panasszal érintett ügyletet vagy tranzakciót illetékesség szempontjából is megvizsgálja.

Amennyiben az Ön szerződését nem érintette átruházás, annak további kezelését és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatást, illetve esetleges panasz esetén annak kezelését az átruházás időpontját követően is az átadó végzi.

Utolsó frissítés: 2020. április 16.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem