Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Az állományátruházás bankszámlával és kapcsolódó termékekkel összefüggő kérdései

nyomtatás
Az állományátruházás bankszámlával és kapcsolódó termékekkel összefüggő kérdései

Megtarthatom a jelenlegi bankszámlaszámomat az átruházást követően?

A korábbi bankszámlaszámok az átruházás napját megelőző nap végével megszűnnek. Az Átvevő új számlaszámot generál az Ön számára.

A munkáltatóm a bankszámlámra utalja a jövedelmemet. Szükséges tájékoztatnom őt az új bankszámlaszámomról, vagy ezt az Átvevő szolgáltató megteszi?

A későbbi kellemetlenségek elkerülése végett a jövedelmet utaló munkáltatót, valamint minden olyan partnert, aki utalni szokott a bankszámlájára, Önnek haladéktalanul tájékoztatnia kell arról, hogy a bankszámlaszám megváltozik. Az Átvevő az átruházást megelőzően tájékoztatja Önt az új számlaszámáról.

Mit történik azokkal a lekötött betétekkel, melyek lejárata az átruházás napját követő napokra esik?

Az átruházás időpontjában folyamatban lévő lekötött betéteket az Átvevő változatlan kondíciókkal kezeli tovább. Az első lejáratot/fordulónapot követő pontos részletekről az Átadó tájékoztatja Önt írásban.

Csoportos beszedési megbízással fizetem a közüzemi díjakat és egyéb számláimat.

Az Átvevőnél vagy a szolgáltatónál újra meg kell adnom ezeket a felhatalmazásokat?

A bankszámlaszám változása miatt a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazások módosítására van szükség, kivéve, ha az Átvevő és az Átadó erről másként nem rendelkezik.

Mi történik azokkal a csoportos beszedési megbízásaimmal, amelyeket nem töröltem az átruházás dátumát megelőzően?

Amennyiben az Átadó és Átvevő úgy állapodik meg, hogy a csoportos beszedési megbízások módosítására nincs szükség, úgy az átruházást követően az aktív megbízások továbbra is érvényben maradnak. Az inaktív, de nem törölt megbízások újra aktívvá válhatnak. Erről Önt az Átvevő részletesen tájékoztatja.

A havi számlakivonataimat az internetbankon keresztül szoktam megtekinteni. Az utolsó számlakivonat milyen úton jut el hozzám, ha az átruházást követően már nem érem el az Átadó internetbankos felületét?

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állomány átruházásával minden pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés is átruházásra kerül. E kapcsolódó szerződések átruházásáról, illetőleg az ilyen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételének részleteiről, feltételeiről az Átadó és az Átvevő tájékoztatja Önt.

A későbbi félreértések elkerülése végett javasoljuk, hogy az eddigi bankszámlakivonatait töltse le az internetbankos felületről.

Az átruházás dátuma előtti ügylettel kapcsolatos problémám van. Az átruházás napját követően melyik intézményhez nyújthatok be panaszt?

Ha a panaszbejelentés olyan bankszámlaszerződést érint, amely az átadás időpontjáig megszüntetésre került, a panaszt – tárgyától függően – mind az Átadó, mind az Átvevő részére bejelentheti.

Amennyiben a panasszal érintett bankszámlaszerződés átadásra kerül az Átvevő részére, a bejelentést az Átvevő felé kell megtennie.

Az Átadó által vezetett bankszámlámhoz kapcsolódó nyilatkozatom alapján jogosult vagyok a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételre. Ha új számlaszámot kapok, arra is vonatkozni fog a nyilatkozatom?

Igen, az átruházás időpontjában az Átadó által nyilvántartott érvényes ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatok az állományátruházás részeként átadásra kerülnek az Átvevőnek. Ebben az esetben nincs teendője.

Az Átadó által vezetett bankszámlámhoz korábban haláleseti kedvezményezettet is megjelöltem. Érvényes lesz a nyilatkozatom az Átvevőnél nyilvántartott új számlaszámomra is?

Igen, a haláleseti kedvezményezettekkel kapcsolatos adatok az átruházással egyidejűleg átadásra kerülnek az Átvevő részére. A nyilatkozatok érvényben maradnak az átruházást követően is, így Önnek ebben az esetben nincs teendője.

Meddig tudom használni az Átadó által kibocsátott bankkártyámat?

Alapesetben az Átadó által kibocsátott bankkártyák az átruházás dátumát megelőző nap végéig használhatók. A bankkártya váltásáról és pontos ütemezéséről az Átvevő szolgáltató írásban tájékoztatja Önt.

Jár-e költséggel az, hogy az Átvevő új bankkártyát bocsát a rendelkezésemre?

Nem. Ha Ön aktív vagy aktívvá tehető bankkártyával rendelkezik az Átadónál, az Átvevő díjmentesen biztosítja az Ön számára az új bankkártyáját.

Milyen bankkártya limittel tudom majd használni az új kártyát?

A készpénzfelvételi, valamint vásárlási limitről az Átvevő nyújt tájékoztatást Önnek.

Az internetes felületeken korábban rögzített bankkártya-adatokat szükséges módosítanom, miután Átadó által kiállított bankkártyám érvényessége megszűnik?

Igen, annak érdekében, hogy a fizetések a későbbiekben is teljesüljenek, a rögzített bankkártya-adatokat az átruházás időpontját követően – az új, Átvevő által kibocsátott bankkártya adatai alapján – módosítani szükséges.

Hogyan tudom beszerezni az Átadónál vezetett számlámra vonatkozó adatokat/befizetésekről szóló igazolásokat?

Amennyiben rendelkezik internetbankos hozzáféréssel, úgy javasoljuk, hogy töltse le az adatokat. Amennyiben ilyen szolgáltatással nem rendelkezik, úgy szándékát jelezze az Átadónál az átruházás dátumát megelőző utolsó banki munkanapig. Ezen időpontot követően az Átvevőnél tudja jelezni erre irányuló kérését.

Ha az átruházás időpontjában kivizsgálás alatt lévő bankkártyás tranzakciót érintő panaszom van az Átadónál, kitől fogok választ kapni a reklamációmra?

A reklamációval kapcsolatos kivizsgálást az Átadó fogja elvégezni, és a kivizsgálás eredményéről a Nemzetközi Kártyatársasági szabályokat betartva tájékoztatást fog küldeni az átruházás időpontját követően is.

Az Átadónál bankszámla-tulajdonosként megadtam a házastársamat önálló/együttes számla feletti rendelkezésre jogosultnak. Gyakorolhatja-e a bankszámla feletti rendelkezési jogát az Átvevő által vezetett bankszámla felett is?

A szerződésben meghatározott módon gyakorolt számla feletti rendelkezési jogot az átruházás nem érinti, mindazonáltal javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Átvevővel a számlához való hozzáférést biztosító rendelkezések ellenőrzése, egyeztetése érdekében.

Mi történik a bankszámlámhoz beállított szolgáltatásokkal?

A kapcsolódó szolgáltatásokról Átadó és/vagy az Átvevő fogja Önt részletesen tájékoztatni. Amennyiben további kérdése merül fel, javasoljuk, hogy a számlához kapcsolódó szolgáltatások további zavartalan igénybevételének biztosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az Átvevővel.

Meddig tudom használni az internetbank szolgáltatást, lesz-e kimaradás a szolgáltatásban az átadás időpontjában?

Az Átadó internetbankos felületét maximum az átruházás időpontját megelőző nap végéig tudja használni. A pontos dátumról, az átállásról, valamint az esetleges kimaradásokról az Átvevő részletesen tájékoztatja Önt.

Meddig tudom használni a mobilbankos szolgáltatást, az átadás során számítanom kell-e a szolgáltatás szüneteltetésére?

Az Átadó mobilkankos szolgáltatását maximum az átruházás időpontját megelőző nap végéig tudja használni. A pontos dátumról, az átállásról, valamint az esetleges kimaradásokról az Átvevő részletesen tájékoztatja Önt.

Mi a teendőm, ha nem szeretném, hogy a bankszámlámat az Átvevő vezesse?

Amennyiben a szerződésének átruházása és/vagy az üzletszabályzat és a vonatkozó hirdetmények módosítása az Ön számára nem elfogadható, az átadás időpontja előtt lehetősége van a szerződését az állományátruházás napjáig díjmentesen, írásban felmondani.

Hogyan mondhatom fel a szerződésemet?

Az írásos felmondás benyújtására lehetőség van személyesen az Átadó erre kijelölt ügyfélszolgálatain, a meghirdetett nyitvatartási időben és postai úton is az Átadó postacímére küldve. Arra fokozottan ügyeljen, hogy amennyiben díj-, vagy egyéb tartozása áll fenn, úgy a szolgáltató a felmondást követően is követelheti a tartozásának kiegyenlítését.

Milyen határidőre kell figyelnem a felmondásnál?

Szerződése felmondására az Átadónál az átruházás napjáig van lehetősége. Javasoljuk azonban, hogy felmondását – annak feldolgozhatósága érdekében – legkésőbb az átruházás időpontját megelőző utolsó banki napig juttassa el az Átadóhoz, mivel az csak abban az esetben érvényes, ha arról az Átadó tudomást szerez.

Mit jelent az, hogy díjmentes a felmondás?

Ön az átadás időpontjáig jogosult szerződését díjmentesen írásban felmondani.

Egyéb, a számlán megjelenő egyenleg harmadik szolgáltatóhoz történő áthelyezésével kapcsolatos költségek tekintetében, érdeklődjön az Átadó intézménynél!

Felmondás esetén mikor kapom meg a szerződésemet megszüntető dokumentumokat?

Felmondása esetén az Átadó legkésőbb 30 napon belül számol el Önnel. Ehhez postai úton levélben megküldi a Szerződés megszüntetésére vonatkozó dokumentumot, a bankszámla zárókivonatát és intézkedik a bankszámlán fennmaradt egyenleg kiutalásáról az Ön által megadott célszámlára. Az elszámolás folyamatára vonatkozóan az Átadó részletes tájékoztatást nyújt az érintett fogyasztók részére.

Utolsó frissítés: 2020. április 16.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem