Kérjük, gondoljon a természetre, mielőtt kinyomtatja ezt a dokumentumot!A Magyar Nemzeti Bank Környezetvédelmi Nyilatkozatának 2012. évi frissítése
A Magyar Nemzeti Bank Környezetvédelmi Nyilatkozatának 2012. évi frissítése

Kiadja: Magyar Nemzeti Bank

Felelos kiadó: dr. Simon András

1850 Budapest, Szabadság tér 8-9.

www.mnb.hu
Intézményi adatok

Intézményi adatok

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Bank

Intézmény székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Létszám: 590 fő

Alapítás dátuma: 1924

Tevékenység: jegybank

Intézmény telephelyei: Szabadság téri épület 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; Logisztikai központ 1239 Budapest, Európa utca 1.

Kapcsolattartó: Fekete Gábor

e-mail: feketeg@mnb.hu

Telefon: +36 1 428-2600/1584-es mellék

Fax: +36 1 428-25221. Bevezetés

Előszó

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) a környezettudatos működés elmélyítése, ezzel együtt a fenntarthatóság előmozdítása érdekében 2011-ben alakította ki és vezette be a Környezeti Vezetési és Hitelesítési Rendszerét (KÖV HIR ). A felelős, köztudatos szemlélet az intézmény teljes i tevékenységére jellemző, a KÖV HIR bevezetésével a környezetvédelmi tevékenység számára hoztunk létre egy olyan keretet, amelyben a fenntarthatósági szempontok hosszú távon érvényre juttathatók.

A felső vezetés kinyilvánította elkötelezettségét a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett, ugyanakkor a tavaly elfogadott Környezeti Politikában lefektetett alapelvek biztosítják azt, hogy konkrét intézkedésekre csak a környezeti hasznosság javulásával elérhető eredmények és a megvalósítás költségeinek mérlegelésével kerüljön sor. A Környezeti Politikában meghatározott fókuszterületeken 2011-ben tovább javult a környezeti teljesítmény, a konkrét, számszerűsített célok 2012 végéig elérhetők. Újabb számszerű vállalást jelen Környezetvédelmi Nyilatkozatban nem teszünk.

Az MNB Környezeti Politikájában az energiahatékonysággal kapcsolatos kérdések a továbbiakban is kiemelt fontossággal bírnak. Az MNB környezeti terhelésének döntő része az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódik, ezért a jövőbeni fejlesztési területeket az épületekre vonatkozó nemzetközi szabványokban megfogalmazott követelmények alapján határozzuk meg.


Simor AndrásÁttekintés

A Magyar Nemzeti Bank jelen Környezetvédelmi Nyilatkozattal tájékoztatja és az érintett feleket és a közvéleményt az MNB 2011-12. évi környezetvédelmi tevékenységéről, valamint a környezeti teljesítményéről. A Környezetvédelmi Nyilatkozat az érdeklődők számára az MNB honlapján (http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_a_felelos_jegybank/ kornyezetiranyitasi-rendszer) érhető el.

Az MNB környezetirányítási rendszerét a KÖV HIR -t 2011-ben vette nyilvántartásba az EU, ebben az évben került hitelesítésre az MNB Környezetvédelmi Nyilatkozata. A Környezetvédelmi Nyilatkozat hitelesítését az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendeletében (a továbbiakban: EMAS rendelet, Eco-Management and Audit Scheme) meghatározott akkreditációval rendelkező auditor végezte, a rendeletben meghatározott követelmények alapján.

Jelen Környezetvédelmi Nyilatkozat az EMAS hitelesítési cikluson belüli környezetvédelmi nyilatkozat első frissítése, amely kiegészítő adatokat közöl a 2011. évi tényleges környezeti teljesítményről. Az MNB környezetvédelmi tevékenységéről átfogó kép a 2011. évi Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt kapható.

Jelen Környezetvédelmi Nyilatkozat az EMAS-rendeletben meghatározott követelmények figyelembe vételével készült, amely alapján új, konszolidált Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadása 2014-ben esedékes.

2. Környezeti Politika

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) a társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kinyilvánította a környezet iránt érzett felelősségét is. E felelősségtől vezérelve alkotja meg a bank a Környezeti Politikát és egyben elkötelezi magát a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett.

A környezeti teljesítmény javítása érdekében Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezet be, tart fenn és gondoskodik hatékony működéséről, fejlesztéséről.

Alapelvek


Környezeti hatások értékelése

Környezeti célok, célkitűzések meghatározásának és értékelésének kereteit az EMAS-rendelet alapján kialakításra kerülő Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer (KÖV HIR ) adja. Ebben a keretrendszerben kerülnek azonosításra a bank működésének releváns környezeti tényezői, a környezeti hatások pedig értékelésre.


Környezeti célkitűzés

Az MNB működéshez kapcsolódó környezeti tényezők és környezeti hatások értékelése alapján kerültek meghatározásra a környezeti teljesítmény javításának fő irányvonalai:

  1. E nergiahatékonyság növelése (energiafogyasztás csökkentése, megújuló energia alkalmazása), energiatudatosság fejlesztése (szemléletformálás).
  2. Levegő, mint környezeti elem védelmének növelése (a szagok, zaj, por, terhelés csökkentése).
  3. Korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása, fejlesztése (irodai hulladék mennyiségének csökkentése, hulladékszállítás költségeinek csökkentése, zöldhulladék-kezelés fejlesztése).

Szemléletformálás

A Környezeti Politika az MNB minden munkavállalója számára iránymutató. Az MNB felső vezetése minden munkavállalótól elvárja, hogy a környezeti politikájának és környezeti célkitűzéseinek megvalósításában aktívan közreműködjön. A munkavállalók környezettudatos szemléletének és a környezet iránti felelősségérzetének formálását, fejlesztését biztosítja az MNB.


Partnerek és beszállítók

AZ MNB a munkavállalói mellett a partnerek számára is igyekszik fontossá tenni a környezetvédelem ügyét. Az MNB számára fontos, hogy a telephelyein munkát végző szerződéses partnerek is elkötelezettek legyenek a környezetvédelem iránt és, hogy tevékenységüket a környezetvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával, az MNB belső szabályainak és elvárásainak megfelelően végezzék. Az MNB a beszerzési eljárásai során törekszik, hogy a környezettudatos szempontok érvényre jussanak.


Kommunikáció, transzparencia

A Környezeti Politikát a Magyar Nemzeti Bank elnöke hagyja jóvá. A Működési szolgáltatások gondoskodik arról, hogy az nyilvános, bárki számára hozzáférhető és naprakész legyen.

Az MNB a szervezet környezeti teljesítményét „Környezetvédelmi Nyilatkozat” formájában hozza nyilvánosságra, amelyet honlapján hozzáférhetővé tesz.


Simor András

elnök

3. A környezeti teljesítmény alakulása

3.1. Környezeti tényezők és hatások


A Környezeti Politika megalapozása a jelentős környezeti tényezők azonosításával és értékelésével történt 2011-ben. A környezeti hatás értékelése az Európai Unióban elterjedt, úgynevezett „ökotérképezés” módszertanával történt, a Környezeti Politika fókuszába a három legnagyobb pontszámot kapott környezeti elem, az energia, a levegő és a hulladék kerültek. Az elmúlt egy évben az MNB működésében, illetve a külső szabályozásokban sem történt olyan változás, amely a jelentős környezeti tényezőkben változást eredményezett volna.


1.ábra

Általános érvényű, hogy az MNB működése során betartja a mindenkor hatályos jogszabályokat, a számára előírt környezetvédelmi normák mellett a munka- és egészségbiztonsági követelményeket is teljesíti.

Az MNB környezeti teljesítménye 2011-ben tovább javult. A környezeti mutatószámok szinte mindegyike esetén javulás mutatkozik. A villamosenergia-felhasználás 7,6%-kal, a földgáz 6,8%-kal csökkent. A teljes széndioxid-terhelés 6,9%-kal volt alacsonyabb. Az összes hulladék mennyisége 22,8%-kal, ezen belül a kommunális hulladék mennyisége 34,9%-kal volt kevesebb, az előző évinél (lásd 1. táblázat).

A kútvíz felhasználás esetében tapasztalható magasabb fogyasztási adat arra vezethető vissza, hogy 2011. az elmúlt 100 év legszárazabb éve volt, így a Logisztikai központ zöld felületének locsolási igénye növekedett.


3.2. Energia hatékonyság növelése

Az energiahatékonyság növelését komplexen kezeljük és beleértjük a takarékossági, fogyasztás-megtakarítási intézkedéseken túlmenően az energiagazdálkodással kapcsolatos kérdéseket is, mint pl. a lekötött kapacitások folyamatos nyomon követése, lehetőség szerinti csökkentése, amely költségmegtakarítást eredményez.

Az MNB energiafelhasználása 2011-ben tovább csökkent, a csökkenés mögött konkrét intézkedések, átalakítások, illetve a környezettudatos működésben történt előrelépések is szerepet játszottak.

A teljes energiafelhasználásban 2011-ben bekövetkezett csökkenés közel 60 db. családi ház éves energiaigényének felel meg.

A tavaly bevezetett KÖV HIR keretén belül tett vállalásaink teljesülését a 2010. évi tényleges adatok, mint bázis adatok összehasonlításával értékeljük.


1.ábra

i. Villamosenergia-felhasználás

A villamosenergia-fogyasztásban tényleges megtakarításokat értünk el az alábbi intézkedésekkel:

a Szabadság téri épületben (135 990 kWh)

a Logisztikai központban

i.i. A fűtéshez és a melegvíz-előállításához szükséges energiafelhasználás alakulása

A fűtéshez és a melegvíz-előállításához szükséges energiafelhasználás 2011-ben 6,8%-kal volt alacsonyabb. A csökkentésben meghatározó szerepe volt annak, hogy a 2011-es éves átlaghőmérséklet közel 1°C-kal magasabb volt (2010: 10,9°C; 2011: 11,7 °C).

A tudatos munkavégzés fokozása céljából minden irodában hőmérőt helyeztünk el annak érdekében, hogy a különböző fórumokon (intranet Környezetbankár, Zöld könyv, Hírmondó) megjelenő ajánlásokat a munkatársak követni tudják.


i.i.i Közlekedéshez kapcsolódó energia-felhasználás alakulása

Az energiafelhasználás legkisebb hányadát a gépjárműflotta üzemanyag felhasználása adja. 2011-ben az üzemanyag felhasználás csökkent, ami meghatározóan a személygépkocsik futásteljesítmények csökkenésére vezethető vissza.


3.3. Levegővédelem

A környezetet terhelő kibocsátással kapcsolatosan elsősorban az energiafelhasználás csökkentésével kívánunk eredményt elérni. 2011-ben a teljes CO2-terhelés 6,9%-kal csökkent. A csökkenés elsősorban a villamosenergia-felhasználásban elért megtakarítások eredménye.


1.ábra

2011-ben video konferenciával összesen 15 788 km utazást váltottunk ki, ami 3,032 tonna CO2-terheléssel járt volna. A Logisztikai központban a biztonsági porta átvizsgáló zsilipében a kipufogó gáz munkahelyi kockázatainak csökkentése érdekében füstgázelszívó rendszert telepítettünk. A pénzátadó zsilipekben a füstgázelszívó ventilátorok vezérlését átalakítottuk (szénmonoxid érzékelés) csökkentve ezzel az üzemidőt, illetve az energiafelhasználást.


3.4. Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodásban szigorú monitoring-rendszert vezettünk be, a keletkező hulladék mennyiségéről az üzemeltető napi szintű nyilvántartást vezet és az alakulás rendszeresen egyeztetésre kerül. 2011-ben a „hulladékkommandó” több alkalommal végrehajtott akciója a konténerek tartalmának átvizsgálásából, frakciókra bontásából állt. A napi szintű adatok elemzése, illetve a hulladékkommandók tapasztalatai alapján intézkedéseket hoztunk a szelektív gyűjtés fokozásával kapcsolatosan. A Logisztikai központban a készpénzfeldolgozási-folyamat során keletkező műanyag hulladék a szolgáltatóval történt megegyezést követően nem a kommunális hulladékok között kerül elszállításra. (Korábban csak a PET -palackot szállították el szelektív műanyagként.) A szelektív papír elszállítását végző szolgáltatóval is megállapodtunk, melynek eredményeképp, a mosdókból jelentős mennyiségű kéztörlő papír újrahasznosításra kerül (korábban a kommunális hulladékkal együtt került összegyűjtésre).


4. Célok és a programok megvalósulásának áttekintése


4.1. 2011-es évre tett vállalásaink az alábbiak szerint valósultak meg4.2. 2012 végéig tett vállalásaink teljesítése


4.3. Kitekintés 2013-ra

  1. Tovább folytatjuk az energiahatékonyság növelésére irányuló tevékenységünket, újabb erőfeszítéseket, kezdeményezéseket teszünk, újabb akciókat dolgozunk ki az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Már folyamatban van a Logisztikai központ biztonsági világításának átalakítása, illetve tovább folytatódik a Szabadság téri épület világításkorszerűsítési programja. Műszaki fejlesztési javaslataink megfogalmazása során figyelembe vesszük a nemzetközi épületminősítő rendszerek követelményeit.
  2. A szén-dioxid csökkentés területén továbbra is a közvetett, az energiafelhasználás csökkenésével összefüggő lehetőségeket tekintjük elsődlegesnek.
  3. Munkatársaink bevonásával további lépéseket teszünk a szelektivitás arányának növelésére.
  4. A Zöld közbeszerzés alkalmazási lehetőségének vizsgálata folyamatban van, 2013-tól való bevezetése a vizsgálat eredményének függvénye.

5. Hitelesítési nyilatkozat

A KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTŐ NYILATKOZATA A HITELESÍTÉSRŐL ÉS AZ ÉRVÉNYESÍTÉSRŐL

Ferjancsik Zsombor EMAS környezetvédelmi hitelesítői nyilvántartási szám: HU-V-0003/2012 akkreditált vagy engedélyezett a következő hatáskörben: 64 (NACE-kód)


kijelenti, hogy hitelesítette, hogy a szervezet frissített környezetvédelmi nyilatkozatában szereplő szervezet Magyar Nemzeti Bank (két telephelye) amelynek a nyilvántartási száma: HU-000023 teljesíti-e a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet valamennyi előírását.


E nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

Ezen okmány nem egyenértékű az EMAS keretében való nyilvántartásba vétellel. Az EMAS keretében történő nyilvántartásba vételt kizárólag a(z) 1221/2009/EK rendelet szerint illetékes testületek végezhetnek. Ezen okmány nem használható fel önálló nyilvános közleményként.


Kelt: Budapest, 2012.09.28.

Ferjancsik Zsombor